Reviste cu titlul „EMINESCU”


O ştire titrată astfel a apărut în România literară, Bucureşti, VIII, 3 joi, 16 ianuarie 1975, p. 10-11 (G. Ivaşcu – director, G. Dimiseanu – redactor şef adjunct, Roger Câmpeanu – secretar responsabil de redacţie), conţinând lapidar descrierea a şapte publicaţii, cu reproducerea primei pagini/ coperte a numai şase dintre ele, încadrate într-un chenar pe paginile de mijloc ale revistei; una dintre revistele menţionate reprezenta numărul omagial din 1899 al Florii albastre – ultima publicaţie la care a colaborat Poetul, aşadar, altceva decât ce e trecut în titlul ştirii.

În cele ce urmează, întregim prezentarea după originalul fiecăreia aflat în colecţiile Bibliotecii Academiei Române.

EMINESCU. Ziar comemorativ. Bucureşti, septembrie 1890/ P.IV.43166/ un singur număr, apărut în Tipografia ziarului „Românul” (1857-1915), în patru pagini, având în cuprins poezii ale Poetului: Glossa, Sonet (S-a stins viaţa falnicei Veneţii), Melancolie, Doina şi Mai am un singur dor, o Notă biografică semnată L (pseudonim al lui Leon Gheorghe Nicoleanu), poezii omagiale de Veronica Micle (Lui X), N. Beldiceanu (Geniu şi nefericire) şi de Al. Vlahuţă (Lui Eminescu), fragmente din articole semnate de B. P. Hasdeu (Eminescu), Titu Maiorescu (Poetul Eminescu), Ioan Gherea (Eminescu şi critica), I. L. Caragiale (În Nirvana) şi bibliografia Poetului.

EMINESCU. Revistă literară. Bucureşti. Apare de două ori pe lună, nr. 1, duminică 17 martie 1896, în opt pagini, editată de Lae N. Voicu (Casele lui Niţă Sterie, Calea 13 septembrie 68)/ P.II.40423/, cu un cuprins eterogen cu semnături pseudonime (Grip, C.R.I., Pictor, Psihos etc.); singura identificare: Niţă Sterie – comerciant, candidat deputat în Colegiul II, în 1894, din partea Partidului Liberal Naţional (apud „Voinţa Naţională”, 1 septembrie 1894). În colecţiile B.A.R., este singurul număr.

MIHAIL EMINESCU. Revistă bilunară. Literatură. Iaşi, 1 Decembrie 1903-15 aprilie 1904 (total nouă numere)/ P.I.1721/ cu titlul schimbat „Revistă literară MIHAI EMINESCU”, de la nr. 7-9, redactor Constantin Cihan, având colaboratori tineri amatori întru literatură, precum şi consacraţi precum Cincinat Pavelescu, N. Rădulescu-Niger, Smara ş.a.

Reţinem articolul Geneza primelor versuri ale lui M. Eminescu de Victor Eminescu – scriitor şi ziarist brăilean, licenţiat în Drept (Bucureşti), avocat – nepotul Poetului (apud Lucian Predescu. Enciclopedia României. Cugetarea, Editura Saeculum. I.O./ Vestala, 1999).

MIHAIL EMINESCU. 1850-1889-1909. Revistă comemorativă. Bucureşti, iunie, 1909 (un singur număr)/ P.I.40482/, constituie clonarea/ reeditarea numărului din 1890 prezentat mai sus, cu câteva intervenţii, prin eliminarea articolelor semnate de B. P. Hasdeu, Ioan Gherea şi introducerea celor semnate de D. Teleor şi G. Panu.

EMINESCU. Numer comemorativ. Botoşani. 16 iunie 1909, cu prilejul a 20 ani de la moartea Poetului, apărut sub îngrijirea lui Alexandru Şmelţ – deputat, în şaisprezece pagini/ P.I.2244. Sumarul cuprinde versuri, texte în proză de D. Anghel şi Şt. O. Iosif, Sofia Nădejde, N. N. Răutu, C. Sp. Hasnaş, I. Păun-Pincio, Corneliu Botez, o scrisoare a Poetului către V. G. Morţun şi articolul nesemnat Elita intelectuală şi elita financiară?

BULETINUL „MIHAI EMINESCU”. Lămuriri pentru viaţa şi opera lui Eminescu, sub redacţia-direcţia lui Leca/ Alex. Morariu, având colaborarea lui Gh. Bogdan-Duică (1930-1934) şi Garabet Ibrăileanu (1930-1931), Cernăuţi (1930-1940), Piatra Neamţ (1941-1942), Râmnicu Vâlcea (1943-1944)/ P.I.10000/, secretar de redacţie Octavia Lupu-Morariu (1940-1944), publicat sub formă de fascicole. Alţi  colaboratori: Ion Petrovici, L. Gáldi, I. E. Torouţiu, Victor Morariu, D. Murăraşu, G. Baiculescu, V. Bumbac, Lucian Predescu.

Preocupările din publicaţiile lui Leca Morariu au fost continuate de Caietele Eminescu de sub redacţia lui Marin Bucur de la Institutul de Teorie şi Istorie Literară „G. Călinescu” din Bucureşti.      

 

Magazines entitled „EMINESCU” 

Keywords: Eminescu; magazine; literature; literary Romania; biographical note; publication

The article presents seven magazines entitled “EMINESCU” in the collections of the Library of the Romanian Academy. One of these is the homagial magazine number from 1899 of the Blue Flower, the last publication in which the Poet collaborated.