O mărturie a solidarităţii intelectualilor


Scrisoare deschisă adresată
academicianului Gheorghe DUCA, Preşedinte al

Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

 

Domnule Preşedinte!

Cunoaştem cu toţii, iar Domnia Voastră în mod personal, că în perioada guvernării comuniste, perioada voroniniană, s-a făcut o tentativă de lichidare a Institutului de Filologie, apelându-se la formula fariseică de absorbţie/comasare a acestuia cu Institutul Patrimoniului Cultural. Se urmărea în felul acesta îndepărtarea directorului instituţiei, Ana Bantoş, acuzată de orientare proromână, precum şi reducerea cu două treimi a persoanelor indezirabile de orientare filoromână, „ostile valorilor ideologice moldoveneşti”, în frunte cu acad. Mihai Cimpoi (?!).

Cu regret, constatăm că directivele energicului românofob Victor Stepaniuc continuă să fie implementate la Academie, de data aceasta „în mod democratic”, cu formularea „aşa a votat colectivul”. Apropo, după câte ştim, atunci când s-a votat directorul Institutului Patrimoniului Cultural, nu s-a ţinut cont de voinţa colectivului. Avem de-a face cu un dublu standard sau cu duplicitate? Prea e cusută cu aţă albă această haină, croită în atelierele comuniste antinaţionale, deşi sunt invocate „argumente” de tipul „voinţa colectivă”, „vârsta” etc.

Atunci când anul trecut dna Ana Bantoş a fost eliberată din funcţia de director, lucrurile păreau limpezi: s-a procedat astfel din porunca lui V. Stepaniuc. Dar acest autodafe recent, această execuţie publică între pereţii Academiei, realizată de colegii dnei Bantoş, pare de-a dreptul neverosimilă: ori s-a procedat astfel pentru a justifica demiterea dumneaei din funcţia de director, ori e vorba de o răfuială ordinară cu un om incomod?

Colegii care au ridicat mâna împotriva doamnei Bantoş (în bloc) „de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni” ne-au demonstrat că trăim într-o societate bolnavă şi cu o Curte Constituţională pe măsură. Fără să vrei, te întrebi: adică ştiinţa şi morală sau, mai simplu, ştiinţa şi cumsecădenia nu mai pot merge mână în mână?! Aşa era în sistemul totalitar. Sau trebuie să admitem că puterea sovietică e în noi?

Ne-ar interesa care-i opinia celorlalţi academicieni. Să se fi împăcat şi ei cu această stare de lucruri în Academie? Pentru că dacă cele mai luminate minţi nu iau atitudine, ce pretenţii putem avea faţă de „prostime”, vorba cronicarului?

Domnule Preşedinte G. Duca, cine conduce, la urma urmelor, Academia de Ştiinţe? Academia, după cum se ştie, în problemele cardinale ale identităţii, denumirii corecte a limbii noastre, a adoptat o poziţie fermă. De ce atunci asemenea slujitori fideli ai ştiinţei, după cum este Ana Bantoş, doctor în filologie, cu o vechime de 37 de ani de muncă în Academie, cu sute de articole şi lucrări ştiinţifice publicate, omul care a salvat Institutul de la desfiinţare, care a reprezentat onorabil ştiinţa din Basarabia la diverse prestigioase reuniuni ştiinţifice internaţionale, este destituită acum un an, la comandă, din funcţia de director al Institutului de Filologie pentru „pronunţate viziuni iredentiste şi româno-unioniste” şi e hăituită în continuare, ba chiar expulzată, la 6 august 2010, înaintea susţinerii tezei de doctor habilitat (de data aceasta la comanda cui?!!), din această instituţie? Sunt întrebări, domnule Preşedinte al Academiei, care cer răspunsuri clare şi fără echivoc. Ne oprim aici. Nu înainte de a aminti că în aceeaşi situaţie s-a pomenit şi Maria Mocanu de la Sectorul de Folclor. Ea de ce a fost dată afară? Pentru că era solidară cu Ana Bantoş?

Aşa sau altfel, restabilirea dreptăţii şi a savantului Ana Bantoş, mult stimate Domnule Preşedinte, ar fi un act recuperatoriu onorabil pentru ştiinţa academică nepărtinitoare şi pentru moralul opiniei publice, care cunoaşte aportul teoretico-ştiinţific şi calităţile umane ale colaboratorului ştiinţific şi scriitoarei Ana Bantoş.

 

Nicolae MĂTCAŞ, dr., conf. univ., Doctor Honoris Causa al Universităţii „A. I. Cuza” din Iaşi, profesor Honoris Causa al Universităţii Bucureşti, ex-ministru al Ştiinţei şi Învăţământului din R. Moldova;

Ion UNGUREANU, Doctor Honoris Causa al AŞM, ex-ministru al Culturii şi Cultelor;

Spiridon VANGHELI, scriitor;

Petru SOLTAN, academician;

Anatol CIOBANU, membru corespondent al AŞM, dr. hab., prof. universitar;

Constantin POPOVICI, academician, dr. hab., prof. universitar, scriitor;

Corina FUSU, preşedinta Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului R. Moldova;

Nicolae DABIJA, academician, Preşedintele Forului Democrat al Românilor din Moldova;

Dan MĂNUCĂ, dr., prof. univ., Universitatea „A. I. Cuza”, Iaşi;

Mircea A. DIACONU, dr., prof. univ., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava;

Theodor CODREANU, dr., prof., critic şi istoric literar, Huşi;

Gheorghe CHIVU, dr., prof. univ., Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române;

Ion HADÂRCĂ, scriitor, parlamentar;

Haralambie MORARU, redactor-şef adjunct al revistei „Literatura şi arta”, scriitor;

Timofei MELNIC, dr. hab., conf. univ., Universitatea de Stat a Moldovei;

Mihail Gh. CIBOTARU, scriitor, ex-ministru al Culturii din R. Moldova;

Valeriu SAHARNEANU, preşedinte al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, director al postului de radio „Vocea Basarabiei”

„Literatura şi arta”
Nr. 36 (3392), 9 septembrie 2010

 

Abstract

A testimony of solidarity of intellectuals

Keywords: Communist government; sick society; Institute of Philology; Academy of Sciences of Moldova; Ana Bantoș; pro-Romanian orientation; science and morals

The text of the letter is a gesture of intellectual and human solidarity of some defenders of scientific and moral values and demonstrates the state of affairs in the society of the Republic of Moldova during the neo-communist period. This is the initiative to support Ana Bantoș, the director of the Institute of Philology of the ASM, who, accused of pro-Romanian orientation, was unjustly dismissed from the position of director and expelled from research. Addressed in 2010 to the president of the ASM, this document attests to the company’s reaction to the crimes committed in the academic environment.