Hrisovul domnesc de la Chișinău


Hrisovul domnesc de la Chișinău

Revista „Limba Română” face parte din acei rari și frumoși copii pe care i-a născut Mișcarea de Renaștere și Eliberare Națională din Basarabia românească. Părinții ei au chipul celor mai luminați intelectuali, care au înălțat Tricolorul peste mulțimile deșteptate și le-au vorbit în limba acestui pământ nedreptățit – în Limba Română. În zilele când străzile Chișinăului erau inundate de sute de mii de români basarabeni, iar duhul libertății dărâma zidurile închisorii rusești, în inima și capul unor mari patrioți a apărut ideea de a curăța izvoarele cu apă vie ale demnității românești, de a reîntoarce acasă Limba Română, Alfabetul Latin și Tricolorul, de a construi în Basarabia dezrobită cetățile viitorului.

Din câmpia arsă de falsurile Kremlinului despre limba și identitatea moldovenilor, din cenușa cărților lui Eminescu, Iorga, Pelivan și Stere trecute prin autodafeuri, din rădăcinile mutilate de manualele mincinoase, din eșaloanele morții supraîncărcate cu deportați, din lacrimile și sângele elitelor decimate am adunat plămada nouă-veche pe care am ridicat-o pe temeliile de totdeauna ale neamului românesc din Basarabia. Revista „Limba Română” a fost creată din acea magmă miraculoasă eruptă din sufletul mulțimilor deșteptate, din acea plămadă nouă-veche mai tare decât tancurile rusești, din acea voință populară de dreptate istorică pe care se înălța speranța, idealul de reîntregire și harta României de la 1 decembrie 1918. Orice număr al revistei poartă în el vibrația timpurilor de renaștere națională și intuiția basarabenilor că Limba Română este suflarea vie a lui Dumnezeu prin care ține împreună, de-a lungul veacurilor de înstrăinare, poporul român. Nicio frontieră artificială, niciun regim de ocupație, nicio teorie aberantă că am fi diferiți nu rezistă în fața Limbii Române. EA este titlul nostru de noblețe, EA, cu adevărat, este maica noastră iubitoare, a tuturor – a acelora care au fost, sunt și care vor veni, acum și în veac.

Un cuvânt de mulțumire și recunoștință familiei Bantoș, care pe timp de vijelii a păstrat focul în vatra redacțională, un elogiu tuturor autorilor, care au semănat dragostea față de cuvântul românesc pe pământurile înstrăinate provizoriu.

Revista „Limba Română” e hrisovul domnesc pe care Basarabia îl scrie de trei decenii întru reconfirmarea apartenenței ei la cea mai frumoasă și mai dulce limbă de pe planetă.

La mulți ani, Limba noastră cea Română!