Oleandru însingurat


Exclamaţiile scriptoriene
trec
greu
prin gardul (încă)
de sârmă ghimpată

Te gândeşti la ziua de naştere
a bunicii junimistului Ion Creangă,
cu certificatul de naştere
tezaurizat
într-o lacrimă
tăiată în două de apa vecină,
curgătoare în Dunăre
şi în Marea cea Mare
Îl zăreşti pe fratele
Grigore de Pererita –
aşază cărţi în vitrina
Librăriei din Parc,
pe unde recruţii de altădată
vin la promenadă cu mască veneţiană

Visezi
cuiburi de cuvinte materne
la streaşina casei,
visezi
cuvinte, cuvinte, cuvinte
aşezate
pe pieptul mamei
în formă de cruce

                                     24 septembrie 2020