Omul cetății Limba Română


„Sunt  membru al celui mai mare partid...
 Partidul meu se numește Limba Noastră cea Română.” 

Anatol Ciobanu

 

La Facultatea de Litere a Universității  de Stat din Moldova, la 17 mai a.c., a fost organizat tradiționalul Simpozion științific internațional consacrat problemelor actuale de lingvistică română. Ediția din acest an s-a desfășurat sub genericul „ANATOL CIOBANU – OMUL CETĂȚII LIMBA ROMÂNĂ. IN MEMORIAM: 85 DE ANI DE LA NAȘTERE”, fiind consacrată reputatului savant și mult îndrăgitului profesor, care, pe parcursul câtorva decenii, a realizat o prodigioasă activitate științifică și didactică întru prosperarea limbii române.

În deschiderea lucrărilor simpozionului au luat cuvântul prorectorul USM prof. Otilia Dandara, decanul facultății conf. Adriana Cazacu, redactorul-șef al revistei „Limba Română” Alexandru Bantoș, conf. Ana Bantoș, conf. Claudia Cemârtan, conf. Sabina Corniciuc, conf. Petru Butuc, Valentina Butnaru ș. a. care l-au comemorat pe membrul corespondent al AȘM și profesorul universitar Anatol Ciobanu – un adevărat pilon al comunității filologilor din Republica Moldova.

La cele șase ateliere ale conferinței s-au înscris, cu diverse comunicări, peste 60 de participanți, care au discutat subiecte ce țin de: gramatică, stilistică și cultivarea limbii; studiul textului; aspecte sociolingvistice și interculturale ale comunicării actuale; teoria și practica traducerii; istorie și teorie literară; didactica disciplinelor filologice. Pe lângă cadre didactice cu experiență și tineri profesori sau doctoranzi din cadrul universității-gazdă, la forum au mai participat cercetători de la Institutul de Filologie „B. P. Hasdeu”, USMF „N. Testemițanu”, Universitatea de Stat din Comrat, ULIM și oaspeți de la universități de peste hotare.

Dezbateri aprinse  a trezit Masa rotundă organizată de prof. univ. Iraida Condrea pe tema „Limba română standard în Basarabia: normă și uz” – discuție pe marginea cărții Variație și unitate în limba română standard din Basarabia (Editura Universității din București) de Ariadna Ștefănescu. Prof. Iraida Condrea, dr. Maria Onofraș, conf. Eugenia Dodon ș.a. și-au expus opiniile referitoare la acțiunile de racordare a limbii române din Republica Moldova la standardele generale ale limbii române, la necesitatea de a promova în continuare corectitudinea exprimării scrise și orale.

Succesul evenimentului a fost asigurat de Comitetul științific și de cel de organizare (președinte conf. Viorica Molea), care, datorită experienței, dar și unei planificări minuțioase, au reușit să creeze o atmosferă favorabilă deliberărilor.

În acest număr al revistei publicăm o seamă de comunicări prezentate în cadrul Simpozionului științific internațional consacrat problemelor actuale de lingvistică română sub genericul „ANATOL CIOBANU – OMUL CETĂȚII LIMBA ROMÂNĂ. IN MEMORIAM: 85 DE ANI DE LA NAȘTERE”.