Români şi limbă română în letopiseţele Novgorodului


În Evul Mediu timpuriu o parte dintre români au mers spre nord... Deseori, cu numele ușor acoperite în haină lingvistică rusească, îi întâlnim în Novgorod, începând cu sec. al XI-lea. Având o mai mare deschidere decât сele cneziale, în letopiseţele Novgorodului aristocratic apar mai mulţi boieri influenţi sau, uneori, şi slugi sau orăşeni. Cazul lui Dudică (Дудика < dudă) din anul 1055, holop al episcopului Luca, trebuia să fi produs o vâlvă mare, deoarece s-a ridicat împotriva stăpânului său, care, de frică, fuge la Kiev, iar când se întoarce, avea să plătească în anul următor cu nasul şi mânile tăiate, urmând să fugă şi el la nemţi [NPL, 183; Novg. IV, 118, 583], în Livonia probabil (Letonia actuală).

În anul 1194 este ucis boierul Zavid Negocevici (Негочевиц), iar în 1200 este ucis boierul Roman Pocta (Пъкта), ce s-ar fi numit Pohta după numele altui personaj din acelaşi pasaj, cu sufix posesiv, ca fiu, Nezdila Pohţiniţ’ (Нездила Пьхциниць), sau Pohcinici, după particularităţile rusei novgorodene. Alte personalităţi din sec. al XIII-lea: Michifor Tudorovici (fiul unui Tudor), voievodul (tysjaţkij, al doilea om după posadnik) Boris Negoţevici, s-a scris şi Negocevici, dată fiind fluctuaţia lui č şi ţ, credem că provenea, ca şi Zavid, dintre neguţători români, Ivanko Tudorkovici, Jakim Vluncovici (scris şi Влунковиц Лунковиц, adică „din luncă”), de asemenea, Ghiureata Pineşcinici, Mihailo Pineşcinici, probabil, rude, cu numele românesc Pineş (de la pin), Michifor Manuschinici sau Manuşchinici (de la mănuşă?) (Микифор Тудоровиц, Борис Негоцевич, Иванко Тудоркович, Яким Влунковиц, Гюрята Пинещиничь, Михаило Пинещиничь, Микифор Манускинич).

În anul 1188, Semion Dâbacevici (Дыбaчевиць), numele românesc era Dibaci, construieşte biserică de piatră Adormirea Maicii Domnului în mănăstirea Sf. Arcadie, iar în 1367 Sava Cuprov (Купров < cupru?) este trimis sol în Ţara Nemţească. Un nume mai special l-a avut Negutin (Негутин) din Lubeaniţa, care ar fi fost fiul unui Neagu, altul, Silvan (Сильван), boier novgorodean.

Onomasticele de mai sus se completează cu alte menţiuni: în anul 1165 se construia biserică de piatră în Cetiniţa (Шетиница, č-ul românesc se pronunţă popular şi ca un š moale), mahala a Novgorodului este Şcerkova uliţa (Щеркова улица), ca şi altă mahala Okolotok, sinonime ca expresie. Uliţa Cercului înconjura o parte de oraş, ca şi Ocolul târgului, ce l-am avut în ţările române mai târziu, dar aici îi putem afla posibil originea. Altă mahala a oraşului se numea Radokovici, de la un Radoc sau Răduc, mai degrabă, inclusiv numele unor prim demnitari în Lista posadnicilor (conducători aleşi ai Cnezatului Novgorodean) – Micula, Ivan Mutoriţa şi Mihail Moturicin [NPL, 472]; ca fii, diferiţi sau ai aceluiaşi Mutur, nume pe care l-am mai întâlnit în Povest’ vremennyh let [PVL, I, 231]. Alt personaj din Lista posadnicilor dintr-o perioadă nedatată, dar cu nume românesc, a fost Dan Mikitinici [NPL, 165].

Alt letopiseţ novgorodean confirmă şi completează cu alte informaţii din secolele XIII-XIV. Un boier Borislav Nekuşinici (Некушинич) şi Săracea (Сарача), slugă al lui Rodion Nesterovici, primul era, probabil, fiul unui Nicuş, diminutiv al lui Nicula, sau/şi hipocoristic al lui Nicolae, al doilea nume e sugestiv pentru poziţia lui socială săracă. Mulţi români, prin adoptarea numelor creştine comune, erau asimilaţi şi deja nu mai puteau fi recunoscuţi. Un caz interesant ni-l prezintă boierul novgorodean Constantin Vreaceslavici, mort în anul 1247, iar numele în călugărie l-a avut Anchidin (Анкидин) [Novg. IV], posibil de la a închide, singur sau de alţii, nu putem şti.

Să ne oprim mai atent şi la consemnările pe ani din cel mai vechi letopiseţ novgorodean și cu alte elemente decât cele onomastice.

Новгородская первая летопись старшего извода

(Novgorodskaja pervaja letopis’ starşego izvoda)

В лето 6569 (1061). Придоша Половци 1 и победиша Всеволода месяця феураря въ 2. – Este un articol cu însemnarea anului şi ceea ce a avut deosebit ca eveniment istoric, iar noi putem remarca, la datarea evenimentului din anul 1051 luna феурар, făurar, denumirea populară românească a lunii februarie. 6613... до святого Илие, 19, alt eveniment legat de calendarul creştin la Sf. Ilie. В лето 6615. Трясеся земля в 5 февраря, 19. În următoarea însemnare, aceeaşi lună februarie a fost scrisă ruseşte de altă mână.

В лето 6626 (1118). Преставися Дъмитр Зивидиць, посадник новъгородскыи, иуля в 9, посадницяв 7 месяць одину. Am reliefat în acest articol prenumele Дъмитр cu litera ерь urmată după D, în limba rusă veche ea avea tendinţa fie să-şi piardă valoarea şi să dispară, fie să redea sunetul „o”. Având în acte pe scoarţă de mesteacăn atestat expres numele Domitrъ, îi putem aprecia şi aici că, de fapt, reprezenta sunetul vocalic respectiv şi era o influenţă a numelui românesc Domitr-Dumitru.

6634... месяця февраря в 28. 6636... априля в 16. ... и Завид, посадник новгородьыи, умре, Дъмитровиць. 6641... на память святого Никифора, февраря в 9 день. 6642... И пустиша митрополита Кыеву, месяця феурря в 10. 6643... а епископ приде феурря в 4. Numele Дъмитр (Domitr) continuat, iar luna februarie scrisă în două moduri, a doua variantă (feur(a)r) prin disimilarea literei „a”. De ce? Probabil s-a recopiat de către o persoană care nu cunoştea româna.

В лето 6651 (1143). Стояше вся осенина дъждева, от Госпожина дни до Корочюна, тепло, дъжгь, и бы вода велика вельми в Волхове и всюде, сено и дръва разнесе, озеро морози в нощь, и растьрза ветр, и вънесе в Волхово, и поломи мост, 4 городне отинудь бе-знатбе занесе. В то же лето оженися Святопълк Новегороде, приведе жену из Моравы, межи Рожеством и Крещением. În literatura rusă nu exsită o apreciere univocă a termenului Crăciun (Корочюн), după noi, este egal cu ziua Naşterii Domnului, ca influenţă românească. Ceea ce se confirmă şi din a doua frază, când Sviatopolk îşi aduce mireasă între Crăciun şi Botezul Domnului, autorul însemnării cunoştea şi scria sensul exact al celor două sărbători religioase. În cazul dacă Корочюн denumea numai solstiţiul de iarnă, ca o sărbătoare agrară, ea s-a contaminat ulterior cu ziua naşterii Domnului, însă faptul că ruşii au denumit-o deosebit, Rojdestvo, relevă împrumutul şi originea românească a Crăciunului, adică neacceptată până la capăt, care se confimă aici incontestabil cu exemple de coabitare româno-rusă.

6657 (1149)... Тои же нощи бысть знамение в луне, вся погыбе, в заутрьнюю пакы напълнися, феурар. (6673) Том же лете поставиша церковь святыя Троиця Шетициници... 6677... и молитвами благовернаго владыкы Илие, месяця феураря в 25. 6678, 6680, 6687, 6688, 6690, 6692... архиепископ боголюбивыи Илия. 6693... при архиепископе Илии. 6694... В то же лето преставися Илия, арьхиепископ новъгородьскыи, месяця септября в 7 день... Luna feurar (făurar) şi vlădica Ilie scris şi Илия. Construcţia unei biserici noi, a Sf. Troiţe, în mahalaua Cetiniţa, cu copaci de cetină, coniferi.

6702... И убиша... Негочевиця Завида. 6704... Къснятин и Дъмитр, братеника, ... а Къснятину и Дъмитру вечная память. Том же лете заложиша церковь камяну святого Илие на Хълме (în 6710, finisată). 6708... и убиша Романа Пъкта, инех 4 муж. В то же лето идее Нездила Пьхциниць на Лукы воеводою... 6712... феуларя в 5 день. 6717... и посадника Дъмитра. 6718...Новгородьци угонивъше Литву в Ходыницих. 6719... даша посадничьство Дъмитру Якуничю. В лето 6722. Месяця февраря в 1 день... 6723... месяця февраря в 11 день. Ходыница pare a fi din românescul hodină (inexistent în vocabularul vechi rusesc). Luna februarie scrisă în două moduri, în primul caz (făurar) prin transformarea pimului „r” în „l”.

6726... на святого пророка Илии, Матеи Душильцевиць ... Ивана Душильцевиця, брат Матеев. 6732... и убиша Домажира Търлиниця и сън его, а рушан Богъшю..., выдаите ми... Микифора Тудоровиця. 6736... и до Никулина дни. Тъгда отяша тысячьское у Вячеслава и даша Борису Негочевичю... 6737... у Иванка у Дъмитровиця, ... Иванка Тудорковичя. 6738... на Якима Влунковиця, ... а се уже Микулин день. Matei, Tudor, Dъmitr (Domitr), alte personaje, după exemplele de mai sus, Богъш trebuie citit Bogoş, transformat prin Boguş din Buhuş (<buhă + suf. -). Никула şi Микула sunt egalate ca unul şi acelaşi nume. Cum se vede, Micul s-a mai pronunţat (ca şi astăzi popular cu n moale) Ňicul, nume precreştin, înţeles apoi ca un hipocoristic al românescului Nicolae-Niculae, Nicu(l), echivalat în mediul rusesc cu creştinul Nikola-Nicolai, ultimul de influenţă grecească, ca şi la români, s-a adoptat prin biserică. În multe scrieri ruseşti medievale însă se făcea distincţia între Микула şi Никола, astfel că întâlnim adesea: поп Микула от Никольской церкви; adică un preot Micula putea face distincţia între numele lui diferit de cel al hramului bisericii Sf. Nikola, altfel s-ar fi numit şi pe sine Никола.

Prenumele românesc Nicolae a fost şi el foarte răspândit în cnezatul Novgorodean, întâlnit în sec. XII-XIII pe unele icoane de lemn ale sfântului omonim, iar pe una pictată pe piatră fiind scrisă cu influenţă grecească: Николае агис (Nicolae aghis – Sf. Nicolae); de asemenea, în anul 1510 în Novgorod se construieşte o biserică de piatră святый Николае чюдотворец şi tot în sec. al XVI-lea alte două biserici nou-construite aveau un altar din cele trei tradiţionale cu numele Sf. Nicolae [Novg. IV, 537, 539, 575].

В лето 6739. Загореся от Матеева двора от Вышковиця..., мимо святого Илию... В лето 6740. Придоша ис Цернигова Борис Негоцевичь, Михаль с братом, Петре Водовиковиць... 6742... А новгородьць убиша 10 муж... Негутина на Лубяници... 6744, 6746... Якима Влунковича. 6748... Гюрята Пинещиничь, 6767..., поима, приеха Михаило Пинещиничь... 6776... месяца ферваря 18. 6778... чему взял еси Олексин двор Морткинича, еси серебро на Микифоре Манускиничи..., поима Михаила Пинещинича... 6823 (1315)... А бои бысть месяца февраря 10... Matei, Boris Negoţevici, alte personaje pe care le-am menţionat, Petre, Негутин, pare a fi Negu, eventual fiul lui, Neagu + suf. -tin, Olexa (Alexa) Морткинич, din Mort + kin, apoi fiul era numit Mortkin + ici. Ultimul personaj reprezenta, şi cu numele, şi cu prenumele, o identitate românească, aşa cum l-am avut şi în actele medievale. Cu acest prenume, Alexa (Olexa), în Novgorod întâlnim mai multe persoane: Алекса Михаиловичъ, cunoscut şi ca Varlaam, superiorul mănăstirii Hutân, alţi novgorodeni, Alexa Прокопьиничъ, Olexa Путиловичъ, Alexa Сбыслабичъ [Novg. IV]; spre deosebire de numele Alexei, pe care îl purtau ruşii, preluat oficial prin biserică, ca şi românii, din grecescul Alexias. Într-un caz se arăta şi naţionalitatea (1339): „Ко князю же Ивану (mare cneaz al Moscovei) послаша Сильвестра Волошевича (Voloşevici) и Федора Аврамова...”. Este vorba de doi mari boieri novgorodeni Silvestr Voloşevici şi Fiodor Avramov, care merg soli la Moscova, la cneazul Ivan Kalita [NPL, 367].

În nordicul Novgorod românii au fost atestaţi din sec. XI. Este necesar să ne oprim şi la unele forme de scriere ale oraşului. Mai întâi, în letopiseţe: 970 – придоша люди Нооугородстии, 980 – пришед Добрына Нооугороду [Lavr. let.], 970 – испросиша Нооугородци, 1119 – бояре Нооугородцкие, 1279 – князь Дмитреи с Ноугородци [Novg. IV].

Deşi nu prea multe, letopiseţele au fost scrierile ce s-au copiat cel mai des, aducându-se în timp la o normă, cu toate acestea observăm că din cele mai vechi timpuri oraşul s-a numit şi Nougorod, cu prima parte – în româneşte. În însemnările locale, fie că erau scrise de dieci locali sau din centru, inclusiv până în sec. al XVI-lea, locuitorii se scriau nougorodeni. De pildă, în Toropeţkaia kniga din 1540: „Игнатко ноугородец, с московских гостеи и с ноугородцов, ноугородцкой дворецкой, ноугородцких помещиков”. La cele menţionate, putem adăuga şi unele grafite din biserica Sf. Sofia, şi însemnări din scrisori pe scoarţă de mesteacăn.

Astfel, apreciem că românii nu sunt atestaţi întâmplător în Novgorod, ci este posibil să fi participat şi la fondarea oraşului. Pentru confirmare, dacă ţinem cont şi de prima denumire a lui din izvoarele scandinave: Холмгард (Holmgard). Partea a doua a cuvântului compus, gard, ar corespunde mai mult îmbinării cu sensul din limba română „îngrăditură, loc închis cu gard”, decât sensului adus de scandinavi în limba germană („casă”). Având în vedere faptul că holm este și în limba română, deşi ca împrumut, alături de cel rusesc şi de cel german, putem aprecia că oraşul Novgorod, aşa cum era numit paralel şi Nougorod, a putut avea printre întemeietori şi colonişti români, împreună cu slavi [mai pe larg, vezi în „Romanoslavica”, 2012].

 

Bibliografie:

1. Lavr. let. = Полное Собрание Русских Летописей, т. I, Лаврентьевская летопись, Moscova 1997.

2. NPL = Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, Moscova–Leningrad, 1950.

3. Novg. IV = Полное Собрание Русских Летописей, т. IV, ч. 1, Новгородская четвертая летопись, Moscova, 2000.

4. PVL, I = Повесть временных лет, часть 1, текст и перевод, Moscova–Leningrad, 1950.

5. Vlad D. Ghimpu, Mențiuni ale habitatului românesc în Cnezatul Novgorodean, în: „Romanoslavica“, vol. XLVIII, nr. 2, București, 2012, p. 237-264.