Efim TARLAPAN, provocat de Ion DIVIZA


Duel epigramatic de durată
 
1. E.T.
Postmodernii noştri scriu
Versul scurt, neoromantic,
Dar salamul de Sibiu
Îl preferă-n metrul antic!...
 
2. I.D.
Când optzecistul moldovan
Îl arde cu blesteme,
Epigramistul Tarlapan
E verde-n orice vreme!...
 
3. E.T.
Doar când vreau să-ntineresc,
Numai postmoderni citesc
Pân’ mă fac, încetişor,
Verde, ca talentul lor...
 
4. I.D.
Poate au talent cu carul
Şi se scaldă în idei,
Însă anonim li-i harul,
Nu se mai citesc nici ei!...
 
5. E.T.
Optzecişti cu opuri plate,
Eminescu, printre noi,
Chiar având un veac jumate,
E mai tânăr decât voi!...
 
6. I.D.
N-am putere să-i citesc
Nici la-mpărăteşti porunci,
Căci, sărmanii, gânguresc
Mai ceva ca nişte prunci!...
 
7. E.T.
În pelinci şi în cearşaf,
Sunt hrăniţi cu lapte praf
De fundaţii ce s-ascund...
Cum să-ţi scrie ei profund?...
 
8. I.D.
Lapte cald să bei, pe bune,
Doar matale poţi să rişti;
Ei nu umblă la păşune,
Se cam tem de... păşunişti.
 
9. E.T.
PEN Clubul, Soros, Anonimul!
Ce vaci cu lapte praf! Ce stimul
În a-ţi uita trecutul ţării
Şi-n a nu scrie acătării!...
 
10. I.D.
Există scribi în confrerie
Ca dadaiştii de cândva:
Scot poezii din pălărie
Chiar dacă n-au nimic... sub ea!
 
11. E.T.
Dadaismul, inventatul,
Este pilda care-mi place:
Unii scriu, c-aşa li-i datul,
Alţii scriu că... n-au ce face!
 
12. I.D.
Dar mai sunt o samă – sus,
La putere; dau din gură,
Neavând ceva de spus...
Scribii, cel puţin, nu fură!
 
13. E.T.
Este o legislatură
Cu aleşi – o mică parte –
Dintre scribi. Aceştia fură
Şi din pungă, şi din carte!...
 
14. I.D.
Ne-au lăsat cu pungi deşarte
Scribii ăştia într-o dungă,
Iar când le citim vreo carte
Ni se face gura pungă.
 
15. E.T.
Incontestabil, sunt confraţi
În Marea Scrisului piraţi,
Având pe Preaînaltul ură
Că şi talentul nu se fură!
 
16. I.D.
În schimb, ei ştiu să facă bani
La Chişinău şi-n alte părţi,
Şi-apoi, să-i credem noi titani,
Îşi editează munţi de cărţi.
 
17. E.T.
De două veacuri şi-un deceniu
De noi şi ţară-au profitat
Pe-aici şovinii, dar n-au dat
Culturii noastre niciun geniu!...
 
18. I.D.
Ba eu aş zice c-au lăsat
Acestui credincios popor
Un geniu viu, superdotat:
Eterna... coadă de topor!
 
19. E.T.
Voronin, ex-toporul mare,
Cu fosta-i coadă, Roşca Iura,
Mi-au sugerat caricatura:
„Topor cu coada-ntre picioare”!...
 
20. I.D.
Şi azi e tare fosta coadă
Şi plină de venin rămâne;
De-am reteza-o cu o spadă,
Ce zici: ne-am izbăvi de câine?...
 
21. E.T.
Topor în propria ogradă,
Voronin nu-i un libertin:
La rândul său, e tot o coadă,
Manipulată de... Kremlin!
 
22. I.D.
Plină-i țara de nărozi -
Cozi de câine, de topor...
Noi, pe cap de trăitor,
Primii deci suntem, la cozi.
 
23. E.T.
Cu-această coadă de topor,
Multiplicată în grămadă,
Intrăm în Guinness ca popor
Distrus de propria sa coadă...
 
24. I.D.
Suntem popor cu mare har
Şi-n Ghuinness vom intra cu fală,
Căci coada de topor e chiar
Coloana noastră verticală...
 
25. E.T.
Ai spus o vorbă incomodă
Ce-atinge demnitatea rău;
De te aude Ştefan Vodă,
E vai şi-amar de capul tău!...
 
 
26. I.D.
Să-ajungă-n ţeapă cine-ar vrea?...
Dar năzuind spre-un ideal
De-o fi să mă înalţ în ea,
Gândeşti c-aş fi mai vertical?!
 
27. E.T.
Un amănunt aici nu-mi scapă:
Eşti prea grăbit ca şi client,
Nu vezi că-i rând la tras în ţeapă?
Ocupă... după parlament!
 
28. I.D.
Mai e guvern, departamente
Cu-atâţi corupţi în aparat;
Prin voia ta, eu, realmente,
Riscând să mor neînţepat.
 
29. E.T.
Eu cred că rândul nu-ţi mai vine,
În listă dacă-ar fi inclusă
La înţepat, până la tine,
Şi-armata paisprezece, rusă!...
 
30. I.D.
Cu ură pentru ocupant,
Constat, şi nu vorbesc în van:
Aşa ar fi chiar onorant,
Să mă salveze un Ivan.
 
31. E.T.
Te bucuri prea devreme, frate;
În patru-ş-doi, cu tunu-n spate,
Mânaţi la Mosc de neamţul dur,
Ei au făcut stânga-mprejur!...
 
32. I.D.
Aşa cum formulezi dilema,
Oricine ar putea pricepe:
Cu tunul nu rezolvi problema,
Ci, ca pe timpuri, doar cu ţepe!
 
33. E.T.
Când, în loc de unul,
Vin duşmani, ca apa,
Ce rezolvi cu tunul,
Nu rezolvi cu ţeapa!...
 
34. I.D
Ar vrea să ne distrugă,
Dar n-o să ne reziste,
Că-i punem noi pe fugă
Cu versuri... optzeciste!
 
35. E.T.
Nu-i pui pe fugă cu antume
Pe comuniştii venetici,
Doar dacă-n praştii pui volume
De Enghels, Marx şi V. Ilici!...
 
36. I.D
Dicţionarul lui V. Stati,
Considerat de mulţi un fâs,
De-l pui în praştie, măi frate,
Duşmanii vor muri!... De râs.
 
37. E.T.
Având sejurul pe Curile,
A mai comis un op Vasile,
În stilul său servil, grotesc:
Dicţionarul Cur – Rusesc !
 
38. I.D.
Ce bine l-ai împuns (şi cult)
Cu incisiva ta seringă,
Deşi noi cunoşteam demult
Ce-i place ăstuia să lingă!
 
39. E.T.
Cotropitorul, pentru-nvins
Impune, ca să-l umilească,
O limbă, gen moldovenească,
Cu ea, plăcut, să fie lins...
 
40. I.D.
Dar sunt şi unii ce resping
Această limbă dur impusă;
De pildă, găgăuzii-şi ling
Stăpânul, doar cu... limba rusă!
 
41. E.T.
Acest nucleu minoritar pe
A noastră strămoşească glie
E ca un ou depus de şarpe,
Ţarist, în cuib de ciocârlie!...
 
42. I.D.
Cu rău învăţ de mic satrap
Ce-şi varsă doza de venin,
Pe şerpuleţ îl strângi de cap,
Iar coada-i... sâsâie-n Kremlin.
 
43. E.T.
Luptând cu şarpele pe plai,
Ca Eva şi Adam în rai,
De-o face Domnul pe niznaiul,
Ioane dragă, pierdem... raiul!
 
44. I.D.
Ivan Turbincă cel nomad,
Primind blagoslovenia,
Crezu că a ajuns în iad,
Dar se afla-n...Cecenia!
 
45. E.T.
Din multele regimuri, două mi-s
Prilej de-aţi spune-un adevăr etern:
Capitalismu-i iad în paradis,
Iar comunismul, raiul în infern!
 
46. I.D.
De comuniştii vechi scăpând un pic,
Aceştia, noi, ne-aruncă iar în hău:
Ei vor s-aducă raiul bolşevic
În iadul democrat din Chişinău.
 
47. E.T.
Di, di, di şi tropa, tropa,
Cal Moldav spre Europa,
Pe cărarea cea mai scurtă,
Cu... Transnistria în burtă!
 
48. I.D.
Şi Uniunea cea vamală
I-ntinde Calului o nadă
Să-i vină-n stepa glacială
Cu... Găgăuzia sub coadă.
 
49. E.T.
Kremlinul e paing ce ţese
Gulag cu garduri de oţel,
E vai de-acel ce-ajunge-n el! –
În vecii vecilor nu iese...
 
50. I.D.
Cândva, Caucazul cel rebel
A fost băgat în ţarc şi el,
De-atunci paingului bolund
Îi stă precum o ţeapă-n fund!
 
51. E.T.
Caucazul l-a-nghiţit într-un duel
Pe Lermontov, poetul cel rebel;
E unul ce-a căzut sub zări străine,
Spălând cu sânge-a Rusiei ruşine.
 
52. I.D.
Martânov, pentru-o glumă, propriu-zis,
Pe Lermontov, poetul, l-a ucis;
 
Tu cum ai proceda cu-n extremist
Ce te-ar numi, maestre,... optzecist?
 
53. E.T.
Precum reiese dintr-un text,
Duelu-a fost doar un pretext;
La un pricaz, dat din palate,
S-a tras cu arma şi din spate...
 
54. I.D.
Nici nu a fost necesitate
Să tragă cineva din spate:
De ce să te divulgi, să rişti,
Când pui la lucru... lunetişti!
 
55. E.T.
De-ar fi fost, în locu-i, Doina şi Ion,
Îi striveau şovinii cu vreun camion,
Iar pe bardul Labiş, dako-rimskii sân,
Îl călca de-atuncea un tramvai român!...
 
56. I.D.
Şovinii când se simt stăpâni
În casa bunilor români,
Cum crezi, am proceda urât
Belciuge de le-am pune-n rât?
 
57. E.T.
Eu zic atât
În acest caz:
Toţi cei cu rât
Nu au obraz!...
 
58. I.D.
– Unde ţi-i obrazul, tată? –
Îl întrebi, şi-ţi spune: – Iote!
Ştii că noi avem armată...
Am făcut din el ciubote!
 
59. E.T.
Având şase feţe-fese,
De-l croieşti, stârnindu-ţi pizme,
Dintr-un ins şovin îţi iese
Câte trei perechi de cizme!...
 
60. I.D.
Nu mă satisfac nicicât
Cizmele... Vreau un bocanc –
Să-l apăs cu el pe gât,
Când va coborî din tanc!
 
61. E.T.
În U.E., un tribunal,
Protejându-l pe muscal,
Interzice din bocanc
Să faci armă... antitanc!
 
62. I.D.
Cu-o armă chimică mortală
Ne-atacă hoardele armate,
Când se descalţă şi exală
Miros de-obiele nespălate...
 
63. E.T.
Ca rusu-n lume nu-i
Un ocupant mai rău:
Orice obială-a lui
Devine... steagul tău!
 
64. I.D.
Eu spun că-i „to şto nada*” –
Mujic de milioane,
Că ne-a umplut ograda
Cu seceri şi ciocane!
 
* rus. To cito nado – aşa cum trebuie.
 
 
65. E.T.
Seceri roşii şi ciocane
Ne-au băgat în curţi, Ioane,
După ce au fost golite
De găini, de porci şi vite...
 
66. I.D.
De găini, de curci, de vite
Curăţiţi am fost – le-au ras,
Dar să nu cârtim, mărite:
Porcii totuşi au rămas!
 
67. E.T.
Susţinuţi de toţi mancurţii
Din popor,
Ei ne-au pus în fruntea curţii...
Porcii lor!
 
68. I.D.
Am scăpa de-aceşti eroi
Care s-au plodit – o droaie –
Dar berbecii de la noi
Tare des o fac de oaie!
 
69. E.T.
De când Druţă-i ciobănoi,
Pus de cei străini la oi,
Tot ce-i muls, se-mparte-n două:
Untul lui şi zara nouă!...
 
70. I.D.
Druță, în metropola Rusiei,
S-a pierdut în patime drăcești:
A schimbat toiagul păstoriei
Pe un cnut din cele căzăcești.
 
71. E.T.
Aşa-s curvele de lux,
Cum a fost gazeta „Flux”,
Cea cu faţă de frontist
Şi cu dos de comunist!
 
72. I.D.
Sunt canalii şi mişei,
Păstori-i-ar mii de draci!...
Însă n-ai ce să le faci,
Că Dzerjinski e cu ei.
 
73. E.T.
Permite-mi, despre-aceşti mişei
Să-mi spun şi eu panseul:
Nu-i KaGheBe atât cu ei,
Cât ei cu KaGheBe-ul...
 
74. I.D.
KaGheBe-ul, propriu-zis,
I-a salvat de-agramaţie:
Pâre dacă n-ar fi scris,
Nu-nvăţau pân’azi a scrie!
 
75. E.T.
Zeci de kilometri are
România, de dosare,
Cu-autorlâc de turnători...
Ăştia ce-s? Tot scriitori?!
 
76. I.D.
Spuză trag la turta mea
Şi-o propunere enunţ:
Nobelul ca să se dea
Pentru bârfă şi denunţ!
 
77. E.T.
Este Nobelul prea mic
Pentru-aşa o calomnie;
Eu propun ceva mai şic:
O celulă-n... puşcărie!
 
78. I.D.
Acesta-i genul de-autori
Ce îi conving pe procurori
Că la-nchisoare e mai bine
Decât să stea închişi în sine!
 
79. E.T.
Să te închizi în sine nu se poate –
Securitatea are nişte chei
Ce poartă astăzi numele de gay,
Pătrunzători pe uşa cea din spate...
 
80. I.D.
Guvernul rus e circumspect:
Pe gay îi pune la respect;
Dar nu se linişteşte, frate,
Căci şi de noi îl doare-n... spate!
 
81. E.T.
Ce-ţi voi spune-acuma, poate
Confirma şi I. Hadârcă:
Aşa-i rusu’,-l duci în spate,
Iar pe el îl doare-n cârcă!...
 
82. I.D.
Doar în cârcă de l-ai duce,
Ai ajunge-n rai la ţanc,
Dar te-njură şi-ţi faci cruce:
Vrea să-l duci cu tot cu tanc!
 
83. E.T.
Din Transnistria, pe rus
L-aş zvârli spre cerul rece,
Să mai stea şi-n rai, intrus,
Cu armata paisprezece!...
 
84. I.D.
Să-l văd plecând, mi-aş face cruce,
Azi toţi aşteaptă ziua-aceea;
Dar el precis că se va duce
În paradisul din... Crimeea!
 
85. E.T.
Acest război ruso-hahol,
Pentru Crimeea, e nasol;
Când doi nebuni îşi dau cu parul,
Câştigă, evident... tătarul!
 
86. I.D.
E îmbulzeală la hotar,
Au năvălit prin vămi intruşii;
Şi îl auzi pe vreun tătar:
– Ho, turcule, că nu dau ruşii!
 
87. E.T.
Tătarul cade în erată,
Habar nu are-n cazul dat,
Că n-au dat ruşiiniciodată,
Ci dimpotrivă... au luat!
 
88. I.D.
De-atâta eu, iubind muscalul,
Frăţeşte îi doresc aşa:
Să-şi ieie puşca, glonţii, calul,
Că noi i-am pus trotil sub şa!...