Calcuri de regim nominal prepoziţional nerecomandate în limba română din Basarabia


În limba română din stânga Prutului, calcurile de regim nominal prepoziţional, ca şi cele de regim verbal prepoziţional, se caracterizează prin preluarea ad litteram din limba rusă a modelului de recţiune prepoziţională. În construcţiile în discuţie, prepoziţia din grupul nominal din româna de la est de Prut este redată fidel prin echivalentul său din rusă, şi nu în conformitate cu regimul nominal prepoziţional din româna literară. Deoarece acest tip de calc duce la stabilirea unor raporturi sintactice (prepoziţionale) nefireşti între nominalul regent şi subordonatul său, avem a face cu un calc nerecomandat.
Adesea, regentul nominal din astfel de structuri este un substantiv de origine verbală, ceea ce explică identitatea (atât în construcţiile literare, cât şi în cele calchiate) regimului prepoziţional din grupul nominal cu regimul prepoziţional din grupul verbal sursă.
În cadrul fenomenului calchierii recţiunii nominale prepoziţionale se poate vorbi de existenţa anumitor prototipuri, care se manifestă cu regularitate în limbă. Printre cele mai frecvente tipare de calcuri de regim nominal prepoziţional nerecomandate, după modelul limbii ruse, amintim:
[prep. rus. в → prep. rom. în]
*acuzare / învinuire în furt1pentru acuzare / învinuire de furt, <cf. rus. обвинение в краже>;
*admonestare / dojană / comentariu în adresa cuiva pentru admonestare / dojană / comentariu la adresa cuiva, <cf. rus. порицание / комментарий в чей-то адрес>;
*candidat în maeştri pentru candidat de maestru, <cf. rus. кандидат в мастера>;
*cântare în unison pentru cântare la unison, <cf. rus. пение в унисон>;
*cititul în glas pentru cititul cu glas tare / cu voce tare, <cf. rus. чтение вслух>;
*contribuire în... / contribuţie în... pentru contribuire la... / contribuţie la..., <cf. rus. содействование в... / содействие в...>;
*eveniment în scară mondială / în scară largă pentru eveniment la scară mondială / la scară largă, <cf. rus. событие в мировом масштабе / в широком масштабе>;
*iniţiativă în muncă pentru iniţiativă la locul de muncă, <cf. rus. инициатива в работе>;
*participare în proiect pentru participare la proiect, <cf. rus. участвие в проекте>;
*plecare în Roma / în Paris pentru plecare la Roma / la Paris, <cf. rus. отъезд в Рим / в Париж>;
*student în istorie pentru student la istorie, <cf. rus. студент в истории>;
*tragere în ţintă pentru tragere la ţintă, <cf. rus. стрельба в цель>;
*trimitere în închisoare pentru trimitere la închisoare, <cf. rus. отправление в тюрьму>;
*viteză de 60 de km în oră pentru viteză de 60 de km pe oră, <cf. rus. скорость 60 км в час>;
[prep. rus. для → prep. rom. pentru]
*pauză pentru masă pentru pauză de masă, <cf. rus. перерыв для обеда>;
[prep. rus. из под → prep. rom. de sub]
*sticlă de sub lapte / de sub ulei / de sub vin pentru sticlă de lapte / de ulei / de vin, <cf. rus. бутылка из под молока / из под масла / из под вина>;
[prep. rus. к → prep. rom. către]
*apartenenţă către o organizaţie pentru apartenenţă la o organizaţie, <cf. rus. принадлежность к организации>;
*dragoste către patrie / către frumos pentru dragoste (faţă) de patrie / (faţă) de frumos; dragoste pentru patrie / pentru frumos, <cf. rus. любовь к родине>;
*pregătire către şcoală / către iarnă pentru pregătire de şcoală / de iarnă; pregătire pentru şcoală / pentru iarnă, <cf. rus. подготовка к школе / к зиме>;
[prep. rus. к → prep. rom. spre]
*schimbare spre bine / spre rău pentru schimbare în bine / în rău, <cf. rus. изменение к лучшему / к худшему>;
[prep. rus. на → prep. rom. la]
*bănuială la adresa cuiva pentru bănuială în privinţa cuiva, <cf. rus. подозрение на чей-то адрес>;
*cerere de luare la evidenţă pentru cerere de luare în evidenţă, <cf. rus. заявление о взятии на учет>;
*ieşire la pauza (de masă) pentru ieşire în pauza (de masă), <cf. rus. выход на (обеденный) перерыв>;
*ieşire / relaxare la recreaţie / la pauză pentru ieşire / relaxare în recreaţie / în pauză, <cf. rus. выход / расслабление на перемене>;
*pauză la masă / la cafea pentru pauză de masă / de cafea, <cf. rus. перерыв на обед / на (чашку) кофе>;
*primire la gazdă pentru primire în gazdă, <cf. rus. принятие на квартиру>;
*punere la libertate pentru punere în libertate, <cf. rus. выпуск на волю>;
*repartizarea studenţilor la întreprinderi pentru repartizarea studenţilor în întreprinderi, <cf. rus. направление студентов на предприятия>;
*sunetul la clasă pentru clopoţelul de intrare în clasă / clopoţelul pentru începutul lecţiei, <cf. rus. звонок на урок>;
*sunetul la recreaţie / la pauză pentru clopoţelul de recreaţie / de pauză; clopoţelul pentru recreaţie / pentru pauză; clopoţelul de ieşire în recreaţie / în pauză, <cf. rus. звонок на перемену>;
*tabla înmulţirii la 2 pentru tabla înmulţirii cu 2, <cf. rus. таблица умножения на 2>;
*10 kg de cafea la cap de locuitor pentru 10 kg de cafea pe cap de locuitor, <cf. rus. 10 кг кофе на душу населения>;
[prep. rus. на → prep. rom. pe]
*apariţie pe orizont pentru apariţie la orizont, <cf. rus. появление на горизонте>;
*clătite pe lapte / pe chefir / pe apă minerală pentru clătite cu lapte / cu chefir / cu apă minerală, <cf. rus. блины на молоке / на кефире / на минеральной воде>;
*intrare / invitare pe scenă pentru intrare / invitare în scenă, <cf. rus. выход / приглашение на сцену>;
*mers / călătorie pe tren / pe vapor pentru mers / călătorie cu trenul / cu vaporul, <cf. rus. езда / поездка на поезде / на пароходе>;
*prăjitură pe unt / pe ulei pentru prăjitură cu unt / cu ulei, <cf. rus. пирог на сливочном масле / на подсолнечном масле>;
[prep. rus. на → prep. rom. pentru]
*pauză pentru publicitate pentru pauză de publicitate, <cf. rus. перерыв на рекламу>;
*sală / spital / parcare pentru 50 de locuri pentru sală / spital / parcare de 50 de locuri; sală / spital / parcare cu 50 de locuri, <cf. rus. зал / больница / стоянка на 50 мест>;
[prep. rus. о → prep. rom. despre]
*Declaraţia despre independenţă pentru Declaraţia de independenţă, <cf. rus. Декларация о независимости>;
[prep. rus. от → prep. rom. de la]
*apărarea de la inundaţii pentru apărarea de inundaţii / apărarea împotriva inundaţiilor, <cf. rus. защита от наводнений>;
*dezicerea de la aceste idei pentru dezicerea de aceste idei, <cf. rus. отказ от этих идей>;
*discurs de la numele colectivului pentru discurs în numele / din partea colectivului, <cf. rus. речь от имени коллектива>;
*felicitare de la numele colegilor pentru felicitare în numele / din partea colegilor, <cf. rus. поздравление от имени коллег>;
*protejarea culturilor de la îngheţ pentru protejarea culturilor de îngheţ, <cf. rus. предохранение растений от заморозков>;
[prep. rus. от prep. rom. din]
*felicitare din numele colegilor pentru felicitare în numele colegilor / din partea colegilor, <cf. rus. поздравление от имени коллег>;
[prep. rus. по → prep. rom. la]
*campionatul la hochei / la volei pentru campionatul de hochei / de volei, <cf. rus. чемпионат по хоккею / по волейболу>;
[prep. rus. по → prep. rom. pe]
*antrenor pe fotbal pentru antrenor la fotbal, <cf. rus. тренер по футболу>;
*asigurare pe bătrâneţe pentru asigurare de bătrâneţe, <cf. rus. обеспечение по старости>;
*citire pe diagonală pentru citire în diagonală, <cf. rus. чтение по диагонали>;
*comunicare pe radio / pe internet / pe e-mail pentru comunicare prin radio / prin internet / prin e-mail, <cf. rus. сообщение по радио / по интернету / по э-майлу>;
*concediu pe boală pentru concediu medical, <cf. rus. отпуск по болезни>;
*consultant / specialist pe fizica nucleară pentru consultant / specialist în fizica nucleară, <cf. rus. консультант / специалист по ядерной физике>;
*discuţie pe secret pentru discuţie în secret, <cf. rus. разговор по секрету>;
*discuţie pe telefon / pe televizor / pe radio pentru discuţie la telefon / la televizor / la radio, <cf. rus. разговор по телефону / по телевизору / по радио>;
*ocuparea locului I pe regiune pentru ocuparea locului I în regiune, <cf. rus. занятие первого места по региону>;
*profesor pe istorie pentru profesor de istorie, <cf. rus. учитель по истории>;
*test pe geografie pentru test la geografie, <cf. rus. тест по географии>;
*transmiterea / primirea datelor pe telefon / pe fax / pe bluetooth pentru transmiterea / primirea datelor prin telefon / prin fax / prin bluetooth, <cf. rus. передача / прием данных по телефону / по факсу / по Bluetooth>;
*vizionarea emisiunilor pe televizor pentru vizionarea emisiunilor la televizor, <cf. rus. просмотр передач по телевизору>;
[prep. rus. под → prep. rom. sub]
*apariţie (a cuiva) sub seară pentru apariţie (a cuiva) (în)spre seară, <cf. rus. появление (чье-либо) под вечер>;
*dans sub muzica lui E. Doga pentru dans pe muzica lui E. Doga, <cf. rus. танец под музыку Е. Дога>;
*localitate sub Chişinău pentru localitate de lângă/ aproapre de Chişinău, <cf. rus. местность под Кишинэу>;
*publicare sub rubrica... pentru publicare la rubrica... / publicare în cadrul rubricii..., <cf. rus. опубликование под рубрику>;
*scriere sub dictare pentru scriere după dictare, <cf. rus. писание под диктовку>;
[prep. rus. с → prep. rom. cu]
*achitare cu datoriile / cu obligaţiile pentru achitare de datorii / de obligaţii; achitarea datoriilor / a obligaţiilor, <cf. rus. расчет с долгами / с обязанностями / с обязательствами>;
*datare cu… pentru datare din…, <cf. rus. датирование с>;
*despărţire cu prietenii pentru despărţire de prieteni, <cf. rus. расставание с друзьями>;
*divorţ cu soţia pentru divorţ de soţie, <cf. rus. развод с женой>;
*luare la cunoştinţă cu conţinutul raportului pentru luare la cunoştinţă de conţinutul raportului, <cf. rus. ознакомление с содержанием отчета>;
[prep. rus. с → prep. rom. de la]
*obţinere a 30 de chintale de la hectar pentru obţinere a 30 de chintale la hectar, <cf. rus. получение 30 центнеров с гектара>;
[prep. rus. с → prep. rom. din]
*calc din rusă pentru calc după rusă, <cf. rus. калька с русского>;
*pictură din natură pentru pictură după natură, <cf. rus. картина с натуры>;
[prep. rus. через → prep. rom. prin]
*scrierea cuvintelor prin cratimă pentru scrierea cuvintelor cu cratimă, <cf. rus. написание слов через тире>;
[prep. rus. за → prep. rom. după]
*călătorie după hotare / după graniţă pentru călătorie peste hotare / peste graniţă, <cf. rus. поездка за рубежом / за границу>;
*poziţia corectă după volan / după masă pentru poziţia corectă la volan / la masă, <cf. rus. правильное сидение за рулем / за столом>;
*scandal după culise pentru scandal în culise, <cf. rus. скандал за кулисами> etc.
În arealul lingvistic de la est de Prut, calcul de regim nominal prepoziţional (ca şi cel de regim verbal prepoziţional) constituie o abatere de la sintaxa limbii române literare. Multitudinea tiparelor de calcuri de regim nominal prepoziţional nerecomandate dovedeşte că acest fenomen este destul de răspândit şi de uzual în româna actuală din stânga Prutului. Selectarea în procesul comunicării a unei prepoziţii inadecvate (ca urmare a traducerii ad litteram din limba rusă) are loc din cauză că marea majoritate a basarabenilor au în minte modelul sintactic prepoziţional rusesc.
Problema calcurilor de regim nominal prepoziţional nerecomandate, după modelul limbii ruse, din româna de la est de Prut, este în atenţia lingviştilor din Basarabia, dar şi din România (vezi Mândâcanu, 1987; Guţu, 1998; Crijanovschi, 2000; Condrea, 2001: 15-19; Mladin, 2008: 207-214; Cantemir, 2008-2009: 41-45; Popuşoi, 2013: 97-104).
 
Note
1 În această lucrare, asteriscul (*) indică faptul că asemenea structuri din limba română din Basarabia sunt nerecomandate.
 
Bibliografie
1. Gr. Cantemir, Cu privire la unele prepoziţii calchiate, în „Buletin de lingvistică”, Chişinău, 2008-2009, nr. 9-10, p. 41-45.
2. I. Condrea, Norma literară şi uzul local, Firma Editorial Poligrafică Tipografia Centrală, Chişinău, 2001.
3. A. Crijanovschi, Dicţionar de dificultăţi ale limbii, Editura ARC & Museum, Chişinău, 2000.
4. V. Guţu, Dicţionar al greşelilor de limbă, Editura ARC, Chişinău, 1998.
5. V. Mândâcanu, Cuvântul potrivit la locul potrivit, ediţia a II-a, Editura Cartea Moldovenească, Chişinău, 1987.
6. C.-I. Mladin, Consideraţii generale şi particulare asupra limbii române din Republica Moldova (presa scrisă). Variaţii în grupul prepoziţional, în Filologia modernă: realizări şi perspective în context european, Editura Tipografia Centrală, Chişinău, 2008, p. 207-214.
7. C. Popuşoi, Limba română actuală din Basarabia. Particularităţi morfosintactice şi lexico-semantice, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia Aula Magna, Bucureşti, 2013.