O carte de incontestabilă utilitate


Comunicarea: greșeli și soluții. Problemar la limba română de Constantin Șchiopu, Marcela Vâlcu-Șchiopu
 
În procesul de optimizare a tehnologiilor didactice universale şi potrivit tendinței Uniunii Europene de a asigura buna funcţionare a limbilor, de o mare importanță este corectitudinea comunicării. În această ordine de idei, nu trebuie uitat faptul că pentru a vorbi corect o limbă nu avem nevoie de toate cuvintele acestei limbi, însă, în mod obligatoriu, va trebui să cunoaștem toate normele gramaticale fundamentale ale ei. S-a subliniat în repetate rânduri în literatura de specialitate că nu pot fi asimilate la un nivel satisfăcător cunoștințele, noțiunile, categoriile și conceptele cu care operează diferite discipline de învățământ fără cunoașterea limbii materne, deoarece activitatea de învățare este condiționată de capacitatea de înțelegere și de exprimare a ceea ce elevii citesc și ascultă. Studiul limbii române are o importanță incontestabilă în procesul de formare multilaterală a elevilor. Fără însușirea corespunzătoare a limbii materne, care pe bună dreptate este considerată „sufletul învățământului”, nu poate fi concepută evoluția intelectuală viitoare a elevilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte discipline, precum și pregătirea pentru activitatea ulterioară.
Cartea recent apărută Comunicarea: greșeli și soluții. Problemar la limba română, semnată de Constantin Șchiopu și Marcela Vâlcu-Șchiopu, este binevenită acum, când trebuie depuse mult mai multe eforturi pentru predarea – învățarea eficientă a limbii române. Adresată unui public larg, cartea vizează, în primul rând, profesorii și elevii, deoarece școala este atelierul de bază al predării – învățării limbii, aici elevii au modele de exprimare corectă, doar în școală elevii pot să-și verifice corectitudinea construirii unei fraze, a exprimării unui gând. De aceea, după cum susțin autorii, „primul obiectiv al lucrării constă în a-i ajuta pe vorbitori să-și soluționeze aceste probleme și să-și formeze deprinderi de gândire și de vorbire corectă” și al doilea: „a-l feri pe vorbitor de greșeli de gândire și de comunicare, iar dacă le-a comis, a-l deprinde să le identifice și să le corecteze”. Astfel, ajutând cititorii „să cunoască mai bine limba română și să-și ridice nivelul de cultură a comunicării”, cartea îi va influența cu adevărat pe cei pentru care limba română și cunoașterea acesteia este o necesitate vitală.
Totodată, lucrarea este de apreciat și pentru gama diversității problemelor de cultură a vorbirii pe care le abordează. Autorii propun spre analiză enunțuri cu greșeli, începând de la cele constând în prolixitate, pleonasme și tautologii, greșeli de punctuație, după care urmează un șir de paragrafe în care se propun enunțuri cu greșeli gramaticale frecvente. Anexele prezentate la finele cărții vizează utilizarea semnelor ortografice, reguli de ortografie a cuvintelor compuse și de folosire a majusculei, conform prevederilor DOOM-ului.
Problemarul la limba română poate fi comparat cu un ghid salvator, structurat într-un asemenea mod, încât te poți orienta cu ușurință: în prima parte a acestuia sunt atestate enunțurile cu greșeli, oferindu-i cititorului oportunitatea „să identifice, să comenteze și să corecteze erorile”. Iar dacă cititorul întâmpină dificultăți în acest joc al depistării și corectării greșelilor din enunțurile propuse de către autori, atunci el va putea găsi răspunsurile corecte și soluțiile în partea a doua a lucrării. Relevantă pare și intenția autorilor de a însoți răspunsurile prezentate de comentarii utile ce facilitează înțelegerea materiei expuse. Deosebit de valoroasă este tendinţa autorilor de a explica, înainte de toate, tipul greșelilor, cauza acestora, consecințele asupra comunicării, fapt ce facilitează depistarea și corectarea lor. Autorii urmăresc și menționează faptul că respectiva muncă are „menirea să-l pregătească pe solicitant mai întâi teoretic, după care acesta, prin diverse exerciții, își va forma deprinderi practice de a rectifica greșelile de tipul celor abordate în compartimentul respectiv”.
Astfel, utilitatea Problemarului este incontestabilă, deoarece oferă posibilitatea de a exersa și, totodată, de a verifica instantaneu dacă tipul respectiv de greșeli a fost „asimilat” de către utilizator. În acest sens, cartea merită toată lauda, pentru că, acceptând provocarea lansată de către autori, cititorul este implicat cu adevărat în identificarea și corectarea greșelilor din enunțurile propuse și, astfel, culegerea „se personalizează” de fiecare dată, transformându-se în propriul caiet de note al utilizatorului, ceea ce-i conferă unicitate. În acest sens, culegerea respectivă poate fi recomandată tuturor elevilor, de gimnaziu și de liceu, ce urmează să susțină examenul de BAC la Limba și literatura română, mizând pe faptul că le va fi un adevărat îndrumător în cunoașterea limbii române. Culegerea va fi de un real folos şi celor care se ocupă de elaborarea și revizuirea textelor – redactori, jurnaliști –, precum și tuturor celor care se îngrijesc de nivelul lor de cultură a comunicării.