Sărbătoare la Căuşeni


Onoarea de a deschide ceremonia de inaugurare a Casei Limbii Române din Căuşeni i-a revenit dlui Valeriu Ostaş, director al noii instituţii, profesor de limba română la şcoala “M. Eminescu” din Căuşeni.
Dumnealui a ţinut să accentueze că evenimentul s-a produs pornind de la lista cu semnăturile profesorilor din municipiu şi din satele fostului raion Căuşeni care au pledat pentru deschiderea acestui Centru. La realizarea ideii au contribuit primarul municipiului Căuşeni, dl Anatol Zaremba, susţinut de dl Filip Ciobanu, viceprimar, dna Parascovia Ciobanu, dna Tatiana Noroşanu şi dl Victor Lebedev.
Casa Limbii Române de la Căuşeni şi-a deschis larg uşile pentru cei ce vor dori să studieze temeinic limba română. De asemenea, prin intermediul acestei instituţii, se vor afirma tinerele talente. Centrul îşi va oferi concursul la implementarea tuturor proiectelor care vor avea drept scop animarea vieţii culturale în judeţul Tighina.
Desigur, inaugurarea acestui templu al limbii materne este, în primul rând, rezultatul muncii depuse de primărie. Dar au contribuit şi un şir de oameni cu suflet mare şi generos. Filip Ciobanu, viceprimarul municipiului, a mulţumit dlor Nicolae Andrieş, Nicolae Bârlădeanu, Mihail Lazarev, Gavril Bucuci, Alexandru Iacubovschi ş. a. care au sponsorizat unele lucrări efectuate la Casa Limbii Române. Pe lângă faptul că primăria a avut grijă de amenajarea edificiului, a mai venit în ziua inaugurării şi cu un set de volume ale clasicilor români.
“Într-o colaborare fructuoasă cu Centrul de Cultură şi Asistenţă Didactică din Chişinău şi filialele sale judeţene de la Ungheni şi Nisporeni, se va pune în circuit patrimoniul valoric naţional”, a afirmat dl Alexandru Bantoş, director al Casei Limbii Române de la Chişinău, redactor-şef al revistei “Limba Română”.
Ciprian Popa, secretar I al Ambasadei României la Chişinău, a venit cu un mesaj din partea Excelenţei sale dl Adrian Bălănescu, Ambasador Extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Moldova, în care se spune că Ambasada României va sprijini activitatea unor asemenea centre. De asemenea, a transmis Casei Limbii Române din Căuşeni o donaţie de 300 volume de literatură artistică şi dicţionare noi.
“Sperăm că acest centru cultural răspunde doleanţelor doritorilor de a învăţa limba română, a menţionat dl Gheorghe Tabunşcic, prefect de Tighina. Cred că în această “casă” mic şi mare vor învăţa limba română şi vor cunoaşte valorile culturii naţionale şi istoria neamului nostru.” Dumnealui a oferit noii instituţii un goblen cu imaginea lui Ştefan cel Mare.
“Îmi plec fruntea în faţa celor care au gândit şi au înfăptuit această creaţie de suflet, a menţionat dl Tudor Puşcă, preşedintele Consiliului judeţean, şi cred că de Casa Limbii Române vor beneficia nu numai locuitorii municipiului, ci şi cei de la Căinari, Palanca sau Copanca”. Preşedintele Fundaţiei “Mihai Viteazul” din Iaşi, dl Victor Staver şi-a împărtăşit de asemenea sentimentele de bucurie: “Am venit şi azi aici, să fim alături de Dvs., aşa cum am fost la inaugurarea busturilor lui Eminescu şi Mateevici, făcute donaţie municipiului Căuşeni de către Fundaţia noastră. De data aceasta, de rând cu frumoasele cuvinte la adresa celor care au iniţiat şi au deschis acest edificiu, am adus un set de cărţi, dicţionare şi un fax şi promitem că vom mai reveni la Căuşeni cu literatură pentru cititorii din sudul Republicii Moldova”.
Cuvinte de bun augur şi cadouri pentru Casa Limbii Române au adus dna Lidia Ciobanu, director al şcolii nr. 1 “Mihai Eminescu”, care a acordat spaţiu pentru acest centru didactic, dl Feodosie Berghi, şef Direcţie Cultură, dl Vasile Untu, director general al Direcţiei de Învăţământ, Tineret şi Sport, dna Daria Dormenco, director al Liceului “Alexei Mateevici” din Căuşeni, meşterul popular şi poetul Tudor Bătrânac, eleva clasei a XII-a de la şcoala “Mihai Eminescu” Natalia Şerban, directorul casei-muzeu “Alexei Mateevici” din Zaim şi scriitorul Ion Găină care a venit cu două expoziţii noi.
Am vrea să credem că stropii din apa sfântă, cu care a fost sfinţită Casa Limbii Române de către preotul bisericii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din Căuşeni, Grigore Motruc, o va feri de toate relele şi ea va deveni cu adevărat o citadelă a spiritualităţii româneşti.