Ortografia şi ortoepia unor cuvinte străine


La sugestia mai multor cititori publicăm un scurt dicţionar de cuvinte străine, întîlnite frecvent în limbajul actual. Pentru a înlesni utilizarea lui, precizăm că barele oblice din paranteze indică silabaţia, iar vocala îngroşată şi subliniată indică accentul. La cuvintele monosilabice nu a mai fost marcat accentul. În cazul unor cuvinte cu ortografie deosebită s-au făcut şi precizări de natură morfologică (de exemplu, intermezzo; pl. intermezzi), iar pentru unele cuvinte cu dublă ortoepie s-au dat ambele variante, precizîndu-se cărei limbi îi aparţin (de exemplu, joule – engl. giul / fr. jul).
 
 
A
à contrecoeur [a-contrcör] – împotriva inimii sau propriei voinţe
adagietto [a/da/gi/e/to] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), mai puţin lent decât adagio
affetuoso [a/fe/tu/o/zo] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), cu sentiment, expresiv
alură G.D. art. alurii, pl. aluri [a/lü/ră] – 1. înfăţişare, umblet, mers; 2. mod de deplasare a unui animal
allegretto [a/le/gre/to] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), vioi, repejor, mai puţin grăbit decât alegro
allegro [alegro] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), repede, vioi, vesel
amoroso [a/mo/ro/zo] – cu gingăşie, cu multă căldură
azerbaidjan, pl. azerbaidjeni [a/zer/bai/gean] – locuitor din Azerbaidjan
 
B
bacon [beicăn] – costiţă de porc dezosată sărată şi afumată tăiată în felii subţiri
badminton [bedminton] – joc sportiv asemănător tenisului
base-ball [beiz-bol] – joc sportiv american
best-seller [best-selăr] – carte foarte bine vândută
bitter [bităr] – băutură amăruie
blazer [bleizăr] – jachetă bărbătească din stofă sau catifea cu buzunare aplicate
bleu [blö] – albastru-deschis; azuriu
bleumarin [blömarin] – albastru-închis
blues [bluz] – melodie lentă, dans lent al negrilor din America
bluf [blöf / blaf] – acţiune făcută în scop de inducere în eroare, lăudăroşenie
blue-jeans / blugi (pl. tantum) [blu-gins] – pantaloni confecţionaţi dintr-un material rezistent
body guard [badigard] – 1. gardă personală; 2. agent de pază
boom [bum] – 1. perioadă de avânt economic; 2. ridicare rapidă şi mare a valorilor pe piaţă
bos, pl. boşi [bos] – şef
bowling [bauling] – joc de popice practicat pe o pistă modernă cu dispozitive automate de colectare şi de amplasare a popicelor
brainstorming [breinstorming] – asaltul creierului
brandy [brendi] – 1. coniac; 2. rachiu
bridge [brigi] – numele unui joc de cărţi care se joacă de patru persoane cu 52 de cărţi
briefing [brifing] – reunire a unui grup de lucru pentru a defini obiective, metode etc.
broker [broucăr] – agent de schimb
browning [brauning] – revolver cu încărcător automat
bruxellez [brüselez] – locuitor din Bruxelles
building [bilding] – clădire modernă de mari dimensiuni
business [biznis] – afacere
businessman, pl. businessmeni [biznisman] – om de afaceri
byronian [bai/ro/ni/an] – referitor la opera scriitorului englez Byron
 
C
cabernet [caberne] – soi de viţă-de-vie cultivat pentru producerea vinurilor roşii, de calitate superioară
café-frappé [cafe-frape] – cafea rece cu îngheţată, frişcă şi alcool
cambodgian, pl. cambodgieni [cambogian] – locuitor al Cambodgiei
camping, pl. campinguri [chem-ping] – loc special amenajat cu căsuţe pentru turişti şi pentru instalarea corturilor
capriccioso [ca/pri/cio/zo] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), cu schimbări neaşteptate de ritm, de nuanţe etc.
cash [cheş] – bani gheaţă, bani peşin
chardonnay [şardone] – soi de viţă-de-vie care produce vinuri dulci
charleston [cearls-ton] – 1. oraş din S.U.A.; 2. dans american de salon cu mişcare rapidă
comme ci comme ça [comsicomsa] – aşa şi aşa
copyright [copirait] – drept legal, exclusiv de reproducere
contre-jour [contrjur] – efect optic datorat luminării unui obiect din partea opusă aceleia din care îl privim
cottage [cotigi] – căsuţă, vilă
cow-boy [cau-boi] – păzitor de vaci în America de Nord
cozeur, pl. cozeuri [cozör] – persoană care vorbeşte cu uşurinţă, ştiind să întreţină o conversaţie plăcută
 
D
dancing, pl. dancinguri [dansing] – local de petrecere unde se dansează
design [dizain] – disciplină care se referă la estetica obiectului de serie
designer [dizainer] – specialist care activează în domeniul design-ului
diesel [dizel] – motor cu ardere internă
display [displei] – 1. dispozitiv de vizualizare folosit ca periferic la calculatoare; 2. un fel de ecran de televizor
 
E
einstein [ainştain] – unitate de măsură pentru fluxul luminos
 
F
fairplay [ferplei] – joc corect, regulamentar, sportivitate
feedback [fidbec] – conexiune inversă, retrocontrol
flash [flaş / fleş] – în cinematografie, plan foarte scurt
flashback [fleşbec] – 1. în cinematografie, inserţie care înfăţişează o scurtă acţiune secundară plasată în trecut; 2. secvenţă retrospectivă intercalată într-o operă literară
freudism [froidism] – concepţia psihologică a lui Sigmund Freud şi a adepţilor săi / psihanaliza
 
G
gigoletă, pl. gigolete [jigoletă] – fată foarte tânără, fetiţă
gigolo [jigolo] – bărbat cu moravuri dubioase
goal-keeper [goulchipăr] – portar
grazioso [graţiozo] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), lejeră şi graţioasă
grimeur [grimör] – specialist care se ocupă cu grimarea actorilor, machior
grimeură [grimöră] – specialistă în grimarea actorilor
 
H
hamburger [hamburgăr] – chiftea plată care se serveşte friptă şi pusă într-o chiflă
happy-end [hepi-end] – epilog fericit al (acţiunii) unei opere dramatice, cinematografice
hidalgo [idalgo] – titlu purtat, în evul mediu, de unii nobili spanioli
high-life [hailaif] – înalta societate
hi-fi [haifi / hifi] – înaltă fidelitate
hobby [hobi] – ocupaţie favorită a cuiva în afara profesiunii
honoris causa [ho/no/ris cau/sa] – (despre titlul ştiinţific de doctor) onorific
 
I
ignoratio elenchi [ignoraţio elenchi] – eroare logică constând în substituirea involuntară sau sofisticată a tezei de demonstrat printr-o altă teză
intermezzo, pl. intermezzi [intermeţo] – 1. (muz.) divertisment muzical; 2. episod orchestral; 3. mică piesă instrumentală
 
J
jab, pl. jaburi [geb] – lovitură repetată la box, plasată în regiunea nasului
javanez [iavanez] – locuitor al insulei Java
jeep, pl. jeepuri [gip] – tip de maşină mică, de campanie
jiu-jitsu [jiu-jiţu] – gen de lupte în stil liber de origine japoneză
joule [engl. giul / fr. jul] – unitate de măsură a energiei
judo [giudo] – sport originar din Japonia
judocan [giudocan] – sportiv care practică judo
juntă [huntă] – denumire dată în ţările iberice şi latino-americane unui grup de insurgenţi care cucereşte puterea în stat prin forţa armelor
 
K
karate [carate] – metodă japoneză de luptă care foloseşte în atac sau apărare mişcări rapide şi violente, fără a apela la vreo armă
ketchup [checiăp] – sos picant preparat din suc de roşii, oţet şi mirodenii
killer [chilăr] – ucigaş
kitsch [chici] – 1. artă de prost gust, pseudoartă; 2. obiect decorativ de prost gust
know-how [nău-hau] – ansamblu al informaţiilor şi al experienţei privind un nou proces tehnologic
 
L
lacrima-Chirsti [lacrima-cristi] – vin muscat, alb şi foarte limpede, care provine din viile de la poalele Vezuviului
lady [ledi] – 1. titlu dat în Anglia soţiei unui lord sau a unui cavaler; 2. epitet dat unei femei distinse, manierate
leasing [lizing] – sistem de finanţare a investiţiilor, constând din închirierea de materiale, maşini de la societăţi specializate
lied, pl. lieduri [lid] – compoziţie muzicală (vocală) cu caracter liric, făcută pe textul unei poezii scurte
lobby [lobi] – (în sintagma „a face lobby”) influenţare a parlamentarilor
lobbyism [lobism] – sistem de influenţare a funcţionarilor superiori de stat sau a parlamentarilor de către anumite grupuri de afaceri
lock-out [loc-aut] – închiderea unei întreprinderi şi concedierea în masă a muncitorilor pe termen limitat pentru a-i forţa să accepte anumite condiţii
loggia [logia] – 1. galerie exterioară încorporată unei clădiri; 2. construcţie independentă servind şi ca tribună
 
M
maestoso [maestozo] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), cu măreţie, solemn
management [me/nigi/ment] – 1. activitatea şi arta de a conduce; 2. ansamblul activităţii de organizare; 3. ştiinţa şi tehnica organizării
manager [rom. manager, engl. meniger] – 1. specialist în management; 2. persoană care însoţeşte un sportiv
marijuana [marihuana] – stupefiant asemănător cu haşişul, extras din frunzele unei specii de cânepă exotică
masochism [mazochism] – perversiune sexuală care constă în căutarea plăcerii sexuale în durere
maxwell (Mx) [macsuel] – unitate de măsură a fluxului magnetic
mezza-voce [meţa-voce] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), cu intensitatea pe jumătate
mezzo-forte [meţo-forte] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), cu intensitate mijlocie, între piano şi forte
mezzo-piano [meţo-piano] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), cu intensitate redusă, mai tare decât piano
mezzo-soprană [meţo-soprană] – voce de femeie situată ca registru între soprană şi contraltă
mezzo-tinto [meţo-tinto] – gen de gravură pe metal
mignon [minion] – micuţ, drăguţ, delicat
milady [miledi] – titlu care se dă în Anglia femeilor nobile
miss [mis] – domnişoară, regină a frumuseţii
music-hall [miuzic-hol] – spectacol alcătuit din numere variate pe fond muzical
 
N
newton [niuton] – unitate de măsură pentru forţă
newyorkez [niuiorchez] – locuitor al oraşului New York
nietzschean [ni/ce/an] – referitor la Nietzsche
 
O
ohm [om] – unitate de măsură a rezistenţei electrice
oiconimie [oic/o/ni/mi/e] – disciplină care se ocupă cu studiul numelor de aşezări omeneşti
 
P
pasteuriza [pastöriza] – a conserva produse alimentare
pick-up [pic-ap] – patefon electric, electrofon
pizzicato [piţicato] – 1. (muz.; ca indicaţie de execuţie), mod de a cânta la un instrument cu coarde; 2. fragment, bucată muzicală executată în acest fel
play-back [plei-bec] – 1. redare, reproducere a unei înregistrări; 2. redare a vocii unui actor
play-boy [plei-boi] – (anglicism) persoană care duce o viaţă de distracţie în localuri de noapte, în societate
prespapier [prespapie] – obiect greu care se aşază peste hârtii pentru a le împiedica să se împrăştie
pulover, pl. pulovere [pulovăr] – obiect de îmbrăcăminte
puzzle [pazl] – (anglicism) joc de reconstituire a unui întreg din fragmente decupate
puzzolană [puţolană] – 1. material de construcţie; 2. tuf format din sedimentarea cenuşii vulcanice
 
R
racket [rachet] – stoarcere de bani prin intimidare şi violenţă
ranch [renci] – fermă
Reichstag [raihstag] – parlament al fostului imperiu german
rock [roc] – dans modern
rocker [rocăr] – admirator al muzicii rock
romancero [romansero] – culegere de poeme spaniole medievale
röntgen / roentgen [rönt/ghen] – unitate electrostatică de radiaţie cu care se produc raze X
röntgenterapie [röntghenterapie] – radioterapie
rotary [rotări] – sistem de foraj mecanic
 
S
sauvignon [so/vi/nion] – soi de viţă-de-vie originar din Franţa
scherzo [scherţo] – piesă muzicală scrisă într-un tempo însufleţit, vioi şi vesel
schopenhauerian [şo/pen/hau/e/ri/an] – referitor la filozoful Schopenhauer
scotch [scoci] – 1. whisky scoţian; 2. bandă adezivă
señorita [seniorita] – domnişoară
sequoia [secvoia] – arbore conifer gigant din California
service [servise] – staţie de reparare
sevillan [sevilian] – locuitor al Sevillei
sex-appeal [sex apil] – atracţie, farmec deosebit pe care îl exercită o persoană asupra sexului opus
shakespeariza [şeicspiriza] – a scrie în felul lui Shakespeare
shop [şop] – magazin cu plată în valută
show [şou] – gen de spectacol muzical distractiv
show-business ou-biznis] – afacere în lumea spectacolelor
siemens [zimăns] – unitate de măsură a conductanţei electrice
signora [siniora] – doamnă
signore [signore] – domn
signorina [siniorina] – domnişoară
sir [sör] – titlu dat nobililor din Anglia
snack-bar [snec-bar] – mic restaurant deschis permanent în hoteluri, în gări etc. unde se servesc aperitive, gustări etc.
soccer [socăr] – termen american pentru fotbal
software [softuer] – sistem de programe pentru computere; soft
speech [spici] – discurs
spelling [speling] – citire literă cu literă
spray [sprei] – dispozitiv pentru pulverizare a unor substanţe, atomizor
staff [staf] – 1. personal al unei instituţii; 2. stat major; 3. organ de conducere
statu-quo [statu-cvo] – stare care a existat mai înainte, care se menţine şi în momentul de faţă
stewardesă [stiu/ar/de/să] – femeie care face parte din personalul de bord al unui avion având sarcina de a servi pasagerii
strip-tease [strip-tiz] – dezbrăcare lentă şi sugestivă executată în public pe un fond muzical
sufleor [suflör] – cel care suflă actorilor, în timpul unei reprezentaţii, replicile pe care urmează să le spună
summit [samit] – conferinţă, întâlnire sau reuniune la cel mai înalt nivel
surf [sărf] – sport nautic
surfing [sărfing] – sport constând în plutirea pe crestele valurilor cu ajutorul unor scânduri speciale (planşe) pe care se stă în picioare
 
T
tapeur [tapör] – persoană care cere mereu bani cu împrumut
traminer [traminăr] – soi de viţă-de-vie din Germania
tsunami [tunami] – (geol.) flux puternic şi brusc provocat de cutremur, care devastează coastele Oceanului Pacific
tul [tül] – ţesătură de mătase sau de bumbac foarte subţire şi uşoară
tutti-frutti (s.n. pl.) [tuti-fruti] – mâncare din tot felul de fructe
tutu (s.n., art. tutuul) [tütü] – fustă din tul scurtă şi încreţită purtată de dansatoare şi balerine
twist [tuist] – dans modern cu mişcări de răsucire
 
W
waterpolo [uoter-polo] – polo de apă
week-end [uichend] – sfârşit de săptămână
wehrmacht [vermaht] – armata germană
western [uestern] – gen de film de aventuri creat în America
whisky [uischi] – băutură alcoolică preparată prin distilarea cerealelor
 
X
xeres [heres] – vin de calitate superioară originar din Spania