For al opoziţiei unite


Convocată de către Comitetul pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei Republicii Moldova, Adunarea cetăţenilor din 30 noiembrie curent, a fost un eveniment necesar şi mult (poate prea mult) aşteptat. Zeci de mii de soli din majoritatea localităţilor republicii, reprezentând cele mai diverse pături sociale, au venit pe Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău pentru a-şi exprima atitudinea faţă de noua tentativă de federalizare a Republicii Moldova, dar şi faţă de multitudinea de probleme, acutizarea cărora riscă să macine ireversibil echilibrul politic, economic şi social de la noi. Este pentru prima dată în ultimul deceniu când pe aceeaşi scenă a renaşterii noastre naţionale se întâlnesc liderii tuturor partidelor de opoziţie, parlamentare şi extraparlamentare, unite de pericolul ce ameninţă viitorul nostru. Actuala criză, resimţită şi conştientizată de întreaga societate, este, aşa cum s-a accentuat în cadrul acţiunii, o consecinţă firească a subminării cuceririlor democratice de după 1989. Incompetenţa managerială a actualei guvernări, tentativa de a împiedica activitatea instituţiilor de ştiinţă şi cultură şi de a distruge sistemul de învăţământ, neglijarea patrimoniului spiritual al poporului nostru, restrângerea ariei de funcţionare a limbii române şi reanimarea ideii de a oficializa limba rusă, promovarea falselor teorii despre originea limbii, culturii, istoriei şi civilizaţiei neamului – toate acestea au cauzat nemulţumirea maselor. Discursurile rostite de către reprezentanţii societăţii civile şi ai partidelor de opoziţie (Ala Bujor, doctor în filologie, Arcadie Suceveanu, vice-preşedintele Uniunii Scriitorilor, Gheorghe Susarenco, consilier PPCD în Consiliul Municipal Chişinău, Valeriu Saharneanu, preşedintele Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, Vitalie Nagacevschi, preşedintele Organizaţiei „Juriştii pentru drepturile omului”, Anatol Rurac, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, Mihai Ghimpu, preşedintele Partidului Reformei, Mihai Petrache, deputat independent, Iurie Roşca, preşedintele PPCD, Grigore Vieru, poet, Veaceslav Untilă, copreşedinte al Alianţei Moldova Noastră, Petru Chiriac, preşedintele Confederaţiei sindicatelor din Moldova, Serafim Urecheanu, primarul general al Chişinăului, Dumitru Diacov, preşedintele Partidului Democrat, Dumitru Braghiş, copreşedintele Alianţei Moldova Noastră), documentele adoptate de către Adunare – Rezoluţia, Declaraţia şi Apelul către participanţii la reuniunea de la Maastricht a Consiliului de Miniştri ai Afacerilor Externe din ţările-membre ale OSCE – exprimă voinţa forţelor democratice de a stăvili procesul de lichidare a statului independent şi suveran Republica Moldova.