Citiţi revista noastră şi în 2014


În 2014 revista „Limba Română” apare bimestrial, format carte cu un volum de 176 de pagini, inclusiv 8 color.
În Republica Moldova abonamentele pot fi perfectate la toate oficiile poştale.
Indice de abonament – PM77075.
Preţul unui număr – 50 de lei.
Preţul abonamentului anual – 300 de lei.
În ţările din CSI şi Europa, inclusiv România: preţul unui număr – 6 EURO, abonament pentru 1 an – 32 EURO.
În alte ţări: preţul unui număr – 8 EURO, abonament pentru 1 an – 36 EURO.
Cititorii din străinătate se pot abona la revista „Limba Română” astfel:
– la redacţie, achitând în valută sau echivalentul în lei moldoveneşti al abonamentului;
– prin virament la
Revista „Limba Romana” SRL, c/f 1004600045323,
Banca Comercială Română, Chişinău S.A.,
Cod RNCBMD2XXXX,   Cont 222409100100172 RON
                                    Cont 2224501295 EURO
Redacţia revistei „Limba Română” trebuie înştiinţată asupra plăţii efectuate, trimiţându-se la adresa pentru corespondenţă (limbaromanachisinau@gmail.com) o copie după dispoziţia de plată bancară, cu indicarea numerelor de revistă abonate şi a adresei poştale complete a abonatului.