Cărţi ruseşti despre noi


Scris în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi publicat în ianuarie 1889 la Sankt Petersburg, valorosul studiu Румынск господарства... recunoaşte – prin chiar titlul său – românitatea Valahiei şi a Moldovei medievale, certificînd, încă o dată, că obîrşia noastră comună era receptată – şi de istoriografia rusă a vremii – ca o dimensiune etnică anterioară actului de întemeiere a României moderne (1859).
Iar la pagina 71, unde sînt menţionate anumite acţiuni diplomatice şi militare ale lui Ştefan cel Mare, poporul acestui... atît de „al nostru” domnitor este numit (a se vedea sublinierea care – deh! – ne aparţine) „молдавские румыны”, ceea ce în limba lui Alexie Mateevici şi a lui Nichita Stănescu se traduce prin... românii moldoveni.