Felicitare LR


Prin publicaţiile sale ştiinţifico-metodice, prin activitatea pedagogică de lungă durată şi deosebit de prodigioasă, profesorul Vasile Melnic a creat la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” din Chişinău o adevărată şcoală lingvistică, formată, în principiu, din tineri specialişti.
În anii ’90 aderă la mişcarea de eliberare naţională, promovând, alături de alţi savanţi, adevărul despre limba şi istoria românilor. Este unul dintre intelectualii care, suportând vicisitudinile timpului, au reuşit să-şi transforme vocaţia în destin.
Cu ocazia împlinirii a 70 de ani, colegiul de redacţie al revistei Limba Română îi doreşte dlui Vasile Melnic multă sănătate, putere de muncă şi o viaţă plină de bucurii.