Vasile MELNIC (1934-2004)


Ştiinţa filologică din Republica Moldova a suferit o pierdere grea: în dimineaţa zilei de 28 noiembrie a plecat dintre cei vii profesorul universitar doctor Vasile Melnic, specialist notoriu în domeniul dialectologiei şi geografiei lingvistice, slujitor neobosit al adevărului ştiinţific despre limba română şi istoria neamului românesc.
S-a născut la 15 septembrie 1934, în comuna Bulboci, jud. Soroca (România), în familia Agripinei şi a lui Teodor Melnic. După absolvirea Şcolii medii de cultură generală din s. Năduşita, Drochia, se înscrie (în 1952) la Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, unde decide să se consacre studierii limbii române. După absolvirea facultăţii (1957) este repartizat la Academia de Ştiinţe a Moldovei, sectorul Dialectologie şi Fonetică Experimentală, condus de acad. Rajmund Piotrowski. Au urmat ani mulţi de cercetări pe teren, de muncă asupra sistematizării materialului dialectal în vederea publicării Atlasului lingvistic (AL)în două volume (Chişinău, 1968-1973). Figurează, în calitate de anchetator, pe foaia de titlu a Atlasului lingvistic român pe regiuni. Basarabia. Nordul Bucovinei. Transnistria (Chişinău, 1998-2003). Este autorul monografiei Elemente de morfologie dialectală (Chişinău, 1977). În anul 1980 i se decernează Premiul întâi al Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru participarea la alcătuirea AL. A editat culegerea de studii Scriitorul în faţa limbii literare (1985) şi antologia de texte dedicate limbii române Comoara (1986). În anul 1995 publică volumele selective Cugetări eminesciene şi Comoara înţelepciunii latine.
Începând cu anul 1986 dl Vasile Melnic munceşte asiduu în direcţia reglementării terminologiei medicale, exercitând, concomitent, şi funcţia de şef al Catedrei Limba Latină şi Terminologie Medicală a Universităţii de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţeanu” din Chişinău.
S-a remarcat în calitate de promotor neobosit al graiului străbun, fiind membru al Consiliilor ştiinţifice ale Departamentului de Stat al Limbilor, Centrului Naţional de Terminologie, Casei Limbii Române, Comisiei pentru supravegherea funcţionării limbii de stat, membru al Colegiului de redacţie al revistei Limba Română.
Profesorul Vasile Melnic a fost un mare patriot, scriind şi publicând într-un şir de reviste (Limba Română, Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, Literatura şi arta, Făclia etc.) mai multe studii şi articole despre situaţia lingvistică din Republica Moldova incluse ulterior în cărţile Mândria şi speranţa noastră (1999) şi Dar făcut de Dumnezeu – materna (2003).
Ne despărţim de Vasile Melnic cu tristeţe şi profundă recunoştinţă pentru tot ceea ce a făcut regretatul om de ştiinţă întru „creşterea limbii româneşti”.
Dumnezeu să-l odihnească în pace în pământul ţării pe care a iubit-o şi a slujit-o cu credinţă.
 
 
Nicolae CORLĂTEANU, Silviu BEREJAN, Mihai CIMPOI, Ion DEDIU, Grigore VIERU, Anatol CODRU, Nicolae DABIJA, Anatol CIOBANU, Andrei EŞANU, Gheorghe GHIDIRIM – academicieni; Valeriu RUSU (Franţa), Petru ŢARANU (Vatra Dornei), Coriolan BRAD (Düren, Germania), Anatol EREMIA, Constantin TĂNASE, Ion BĂRBUŢĂ, George GOGIN, Alexei CENUŞĂ, Ion MELNICIUC, Vladimir ZAGAEVSCHI, Vitalie MARIN, Gheorghe COLŢUN, George RUSNAC, Mihai PURICE, Albina DUMBRĂVEANU, Ion DUMBRĂVEANU, Ion CIOCANU, Ana BANTOŞ, Maria COSNICEANU, Vasile PAVEL, Anton BORŞ, Valentina CORCIMARI, Teodor COTELNIC – doctori în filologie; Ion HADÂRCĂ, Mihail Gh. CIBOTARU, Tudor ŢOPA – scriitori; Alexandru BANTOŞ, Tudor RUSU, Liviu BELÂI, Victor LADANIUC, Dumitru ŢÂRA – ziarişti.