Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie „Mihai Eminescu”


Regulament
 
Primăria Sectorului 2, prin Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, organizează Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie „Mihai Eminescu”, ediţia a VI-a 2005.
Festivalul Naţional de Creaţie „Mihai Eminescu”, ediţia a VI-a, este organizat cu prilejul a 155 de ani de la naşterea poetului şi îşi propune sprijinirea creatorilor de poezie, proză, teatru, eseu din România şi din diaspora care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor. În cadrul festivalului va fi organizată o expoziţie-concurs de arte vizuale.
Personalitatea lui Mihai Eminescu rămâne modelul ideal al artistului naţional, fundament al limbii şi literaturii române.
Prin activităţile organizate cu acest prilej ne propunem:
• Popularizarea vieţii şi operei marelui poet naţional Mihai Eminescu;
• Încurajarea tinerelor talente;
• Promovarea literaturii şi artei naţionale; stimularea comunicării interculturale;
• Sensibilizarea tinerei generaţii pentru cunoaşterea şi respectarea moştenirii culturale;
• Promovarea artei şi culturii din România în contextul universalităţii;
• Încurajarea afirmării tinerelor talente în domeniul creaţiei literare;
• Apropierea cetăţeanului de spiritul valorilor autentice.
 
 
Derularea proiectului:
 
Concurs de literatură (poezie, proză scurtă, eseu, critică, teatru scurt) deschis creatorilor neconsacraţi;
Reuniuni şi simpozioane cu participarea unor personalităţi culturale şi artistice;
Primirea lucrărilor între 15 ianuarie – 15 mai 2005; Festivitatea de premiere şi spectacolul de gală vor avea loc pe data de 15 iunie 2005.
 
 
Condiţiile de participare:
 
Creatorii literari pot participa la concurs cu unul sau mai multe genuri literare care să nu depăşească 10 pagini dactilografiate la două rânduri sau pe computer cu litera de 14, în două exemplare.
Lucrările se vor juriza după un motto, pe care concurenţii îl vor alege şi îl vor trece pe plicul depus la poştă şi pe fiecare pagină prezentată în concurs. Lucrările vor fi însoţite de un alt plic închis (ce se va introduce în plicul mare, cu lucrările), în care vor fi trecute datele personale ale concurentului: numele şi prenumele, data naşterii, profesia, adresa, telefonul, precum şi o scurtă prezentare a activităţii literare.
Pe plicurile mari,care vor conţine lucrările literare şi plicul închis cu datele personale, se va trece doar adresa poştală a Centrului Cultural, motto-ul ales de participant şi menţiunea „Pentru concurs”.
Nu vor intra în concurs lucrările nedactilografiate şi nici participanţii care vor trimite mai multe plicuri cu acelaşi gen de creaţie purtând motto-uri diferite.
Lucrările trimise pentru concurs nu se deturnează.
Lucrările literare vor fi trimise prin poştă până la data de 15 mai 2005 (data poştei), pe adresa Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, Oficiul Poştal nr. 49, Căsuţa Poştală nr. 30, Bucureşti, cu menţiunea: Pentru concurs.
Nu au voie să participe la concurs angajaţi ai instituţiilor organizatoare, ai sponsorilor şi rudele de gradul l ale acestora.
Nerespectarea prevederilor regulamentului de concurs şi a modului de expediere a lucrărilor atrage după sine eliminarea respectivei lucrări.
Juriul Festivalului este format din: Neculai Onţanu, Primarul Sectorului 2 – preşedinte onorific al festivalului, academician Fănuş Neagu – preşedintele juriului, Mircea Micu, director al cotidianului Cronica Română – membru, Lelia Munteanu, redactor-şef adjunct, ziarul Adevărul – membru, dr. Mihaela Marcovici, filolog – membru, Maria Janina Ilie, director al Centrului Cultural „Mihai Eminescu” – membru.
Premiile acordate vor fi următoarele:
• Marele premiu al festivalului
• Premiul I
• Premiul II
• Premiul special al juriului
• Premiul special al „Primăriei Sectorului 2”
• Premiul special al Centrului Cultural „Mihai Eminescu”
 
Relaţii suplimentare puteţi obţine la sediul Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, tel. 322 69 57, tel. / fax. 326 21 87.
Concurenţii vor fi anunţaţi până la data de 5 iunie 2005 pentru a participa la festivitatea de premiere.
Festivitatea de premiere şi spectacolul de gală vor avea loc pe data de 15 iunie 2005.
 
Director general
Maria Janina Ilie