Concursul „Moştenire” (Ediţia a treisprezecea)


Stimaţi şi iubiţi fraţi!
Dragi tineri!
Se ştie cât de grea a fost stăpânirea străină şi care sunt consecinţele ei asupra limbii noastre şi asupra conştiinţei de neam. Durerea şi dragostea pentru limba maternă au fost exprimate de scriitori. Nu este întâmplător faptul că anume pe pământul basarabean s-au născut cele mai frumoase poezii închinate limbii române: Limba noastră de Alexe Mateevici şi În limba ta de Grigore Vieru.
Independenţa şi libertăţile obţinute după prăbuşirea imperiului sovietic au permis ca, în ultimii 15 ani, să se realizeze o evoluţie remarcabilă în direcţia cunoaşterii şi folosirii limbii române literare, precum şi în dezvoltarea conştiinţei identităţii de neam. Viitorul nu poate să aparţină decât adevărului.
Cu aceste gânduri, alături de fraţii noştri din diaspora românească, care continuă să ne susţină cu atâta fidelitate, declarăm lansată ediţia a 13-a a concursului „Moştenire”, la care vă invităm să participaţi.
Această ediţie, ca şi cele anterioare, este destinată elevilor din clasele superioare ale liceelor şi din celelalte şcoli echivalente din Republica Moldova şi Ucraina.
Se vor acorda următoarele premii şi distincţii, pentru cele două secţiuni: a) Istoria românilor, b) Istoria literaturii române:
Premiul I, în valoare de 200 de dolari, pentru fiecare secţiune;
Premiul II, în valoare de 150 de dolari, pentru fiecare secţiune;
Premiul III, în valoare de 100 de dolari, pentru fiecare secţiune;
Menţiuni: câte 5 menţiuni, în valoare de 50 de dolari, pentru fiecare secţiune (în total 10 menţiuni).
Toţi participanţii care vor fi promovaţi în etapa a doua a competiţiei (în afara celor 17 câştigători ai distincţiilor anunţate) vor beneficia de premii de încurajare în valoare de 300 de lei fiecare. Această susţinere va fi acordată celor pasionaţi de istoria neamului şi de literatura română de către dl Valeriu COSARCIUC, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea fracţiunii „Alianţa Moldova Noastră”.
Cu această ocazie, îndemnăm şi alţi compatrioţi din ţară şi de peste hotare să sprijine mişcarea de renaştere spirituală a tinerei generaţii din republica noastră.
Un premiu special, în valoare de 100 de dolari, pentru cea mai originală lucrare la literatura română, a instituit distinsul om de cultură din România dl Toma Istrati.
Toţi premianţii, precum şi cei răsplătiţi cu menţiuni vor primi în dar cărţi. Termenele în care se va desfăşura concursul şi alte detalii rămân în obiectivul organizatorilor de la Chişinău.
 
Cu alese sentimente frăţeşti,
ALIANŢA PENTRU SPRIJINIREA BASARABIEI
Preşedinte, Eugen HOLBAN
 
 
Subiecte la istorie
1. Dimitrie Cantemir: imaginea latină şi românească a Moldovei la începutul secolului al XVIII-lea.
2. Domnia şi biserica ortodoxă din Moldova în secolul al XVII-lea: convergenţe materiale şi spirituale.
3. Comerţul şi politica în societatea moldovenească în a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi în secolul al XV-lea.
4. Politica de colonizare a ţarismului rus în Basarabia şi consecinţele ei.
5. Mişcarea naţională a românilor din Basarabia, Bucovina şi Transilvania la hotarele secolelor XIX şi XX: studiu comparativ.
6. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni în viaţa spirituală a Basarabiei.
7. Constantin Stere în viaţa politică a României după Marea Unire din 1918.
8. Politica de deznaţionalizare a regimului comunist în R.S.S.M. (anii ’50-’80 ai secolului XX).
9. Evacuarea Basarabiei: 28 iunie – 3 iulie 1940.
10. Republica Democratică (Populară) Moldovenească (2 decembrie 1917 – 24 ianuarie 1918) – etapă a procesului de unire cu România.
 
Subiecte la literatura română
1. Umaniştii literaturii române în context european.
2. M. Kogălniceanu – un arhitect al literaturii române moderne.
3. Ecouri ale literaturii universale în poezia lui Mihail Eminescu.
4. Junimismul – o nouă tendinţă în cultura şi literatura română.
5. Mesianism şi spirit de revoltă în opera lui Alexe Mateevici.
6. Sentimentul demnităţii umane şi naţionale în romanele lui Mihail Sadoveanu.
7. Motive biblice şi folclorice în proza lui Ion Druţă.
8. Poezia lui Liviu Damian – o „parte a noastră de zbor”.
9. Modernitatea poeziei anilor ’70 (Arc. Suceveanu, N. Dabija, L. Lari, I. Hadârcă ş.a.)
10. Poezia / proza (la alegere) postmodernistă şi problema omului contemporan.
 
Condiţiile concursului
Participanţii vor prezenta lucrările în scris, în volum de 15-20 pagini, dactilografiate la două intervale sau scoase la imprimantă, cu spaţierea şi mărimea corpului de literă respectiv, sau scrise citeţ în caiet.
Lucrările vor fi expediate pe adresa redacţiei săptămânalului Literatura şi Arta: str. Sfatul Ţării, nr. 2, cod poştal 2009, or. Chişinău, până la 10 martie 2006. Pe plic se va indica: Pentru Concursul „Moştenire, secţiunea şi numărul temei. La concurs vor fi admise lucrările consacrate unei singure teme de la secţiunea dată.
Pentru etapa a doua vor fi invitaţi autorii celor mai bune lucrări. Discuţiile vor avea loc cu precădere pe baza temelor propuse.
 
Cerinţele faţă de perfectarea lucrărilor
1. Pe foaia de titlu se va indica:
a) concursul „Moştenire”;
b) secţiunea, numărul temei şi tema propriu-zisă;
c) numele, prenumele, instituţia de învăţământ, clasa şi adresa completă a autorului;
2. Lista lucrărilor consultate (monografii, studii, articole etc.) se va anexa la finele lucrării.
La concurs sunt invitaţi să participe elevii gimnaziilor, liceelor, colegiilor.
Rezultatele concursului vor fi anunţate în presă.
 
Relaţii la tel. 21-02-12,
Raisa CIOBANU