Din Dicţionarul de leologisme (II)


• Doar graţie purului hazard, cred, oamenii nu au fost concepuţi oarecum greşit, precum racii aflaţi mereu în recul. Aceasta însă nu schimbă cu mult starea de fapt.
• Umbra balerinei a fost înfiată de un înger căzut (pe scenă).
• Ce mort e totuşi argintul viu...
• Cade pisica de la etaj. Bineînţeles, cade în picioare, însă – din păcate – pe un boschet de trandafiri...
• Nu de bătrâneţe, ci de uzură tehnică a picat cucul din ceas.
• Joc de umbre. Spectacol pe care umbrele şi-l dau pentru ele însele.
• Şi spiţele sunt beţe în roate...
Due-luri şi unue-luri: Dantes l-a împuşcat pe Puşkin, Maiakovski s-a împuşkinat benevol.
• Succesiunea istovită a uitărilor... Neantizarea noastră prin uitare de sine drept mod injust şi misterios de uzură a fiinţei umane.
• Problemă de noţiune în nuanţe gratuite: dacă, în uniformitatea albăstrimii ei, limpezimea cerului poate fi considerată peisaj.
• Floarea din glastră (şi din fereastră!) şi-a cârlionţat frunzele şi, parcă punându-şi mâinile în şolduri, ne priveşte cochet.
• Instinctivul, adică inconştientul curaj al ieduţului care încearcă să împungă...
• Poezia descrie istoria ideii de sentiment...
• Odată cu înaintarea în vârstă, descreşte teama de ridicol şi creşte teama de eşec.
• Romantismul nu e o stare de grup, ci o înaripată aspiraţie a singurătăţii, a persoanei sau personalităţii aflate în solitudine, în intimitatea propriului său vis, care e şi el un unicat, o discretă şi delicată detestare a gregarismului.
• Orice înmormântare este o loială alunecare de teren de 1x2 metri. Însă, concomitent cu ea, şi o alunecare de suflet, de spirit imens spre Imensitate!
• Spune-mi cine îţi sunt duşmanii, pentru a-ţi spune cine nu eşti.
• Ce mai fac textualiştii? Stau şi ei la o partidă de text în grup...
• Târâtoarea reptilă a rusificării.
• Papagal instruit într-o familie de surdo-muţi.
• Fericita disproporţie dintre furia copilului, femeii şi puterea care le este dată.
• Clipurile publicitare – parabole ale tâmpiţilor.
• În comparaţie cu zăvorul raiului, cel de la poarta iadului e mult mai uzat...
• În Basarabia nu e nevoie doar de oficiul braţelor de muncă, ci – mai important! – de oficiul creierilor şi conştiinţelor de muncă.
• Călcâiul lui Ahile?... Deloc exclus să fi fost ros prea de tot cu piatra ponce...
• Nicidecum nu se poate face abstracţie de efectul lipsei de efect...
• Situaţii critice în care mai că-ţi vine să aprinzi până şi şnurul Bickford al literei Q...
• În apele Stixului nu are nici o importanţă că ai fost campion mondial la înot.
• Tonitza – Mozart al picturii.
• Ce expresie paradoxală, aparent nefericită, dar modern-poetică: o luciditate tulburătoare.
• Ziceţi că respectivii ar fi chiar scriitori importanţi? Păi, din câte se înţelege, ei nu numai că n-au ajuns la vreo capodoperă, dar nici măcar la vreo concluzie...
• Odată cu căderea comunismului, unii poeţi au ieşit din condiţia de „pradă”, pentru a ajunge în poziţia de paradă.
• Poezia te face necesar lumii, sau tu faci necesară poezia lumii?
• Geniul e un element ontologic al stării de umanitate, al potenţialităţii şi creativităţii omului în starea lui absolută de manifestare a energiei sufletului şi inteligenţei.
• Nu încape îndoială că, între a vizita un om viu (un filozof, să zicem) şi o mumie, miile de turişti ar alege mumia.
• Pentru un ins înăcrit congenital nu e valabilă zicătoarea „Când ţi-e lumea mai dragă” – lui nicicând nu-i e.
• Unii îşi dau aere cu termenul expirat...
• Internetist de o prostie enciclopedică.
• Criticul zis grecondei cu pix subţire.
• Nu ţipa, nu ridica vocea... conştiinţei!
• E atât de bine crescut, încât prostia nu-l bagă în seamă.
• Poeţii au decis să nu-l alunge – totuşi! – pe Platon din cetatea lor.
• O fi el ins puternic, însă fără să cunoască libertatea, ca Minotaurul din labirint.
• În adânc de prăpastie volumul muţeniei e dat la maximum.
• La margine de pustiu, la margine de savană – hiene ce jinduiesc măduva elefanţilor, dar care nicicând nu ajung să şi despice oasele acestora.
• Rubrică de revistă: „Cărţi primite (dar necitite) la redacţie”.
• (Despre un imitator.) În apele literaturii, acesta n-ar putea fi decât un sub-Marin Sorescu...
• Arta pentru artă? – O stare de spirit a unei... stări de spirit.
• Tren tras pe linie răposată. (Pardon: moartă.)
• De fapt, ideologii bolşevismului l-au gândit pe impostorul, uzurpatorul Moş Gerilă ca pe un Moş Gherilă.
• Uneori, şefii de stat spun cu voce gravă prostii grave.
• De când cu CD-urile, Themis nu mai ascultă şi cealaltă parte.
• Nu-ţi neglija inamicii şi concurenţii: intenţiile lor ţin de buna funcţionare a voinţei şi strădaniei tale.
• „Mai bine să fii bătrână de când lumea, decât să fii moartă”, zice Moartea...
• O clipă-două în care litera pe care o încondeiezi e desen animat...
• Un drum părăsit e un drum ce s-a pomenit... pe drumuri.
• De regulă, în ceea ce priveşte invocarea minunii, neîncrederea se potriveşte de minune.
• Onestitatea cinică a călăului: a fi chit cu toată lumea. El nu înşală nici patronul, nici pe cel cu ghinion – totdeauna îşi face treaba până la capăt.
• Poezia e o vegetaţie cu rădăcinile în cer şi frunzişul în ţărână.
• Talentul şi Fortuna – doi orbi, uneori norocoşi, întâlnindu-se pe dibuite.
• K.G.B.-ul şi cenzura erau unităţi de genişti pentru dezamorsarea ideilor (cu tot cu cap).
• Absolutul e ceva ce mereu va mai lăsa (ceva) de dorit.
• Pensionarea e prologul epilogului.
• Problemele omului se înmulţesc în progresie geometrică, rezolvările ţin însă de indolenta şi sincopata progresie aritmetică şi... aritmică, până la... aritmie.
• Ce obositoare, iar uneori înfricoşătoare este poezia superstiţiilor!...
• Deşertăciunea... deşteptăciunilor, deşteptăciunea... deşertăciunilor... – cam aceasta e „filozofia” existenţei biblico-umane.
• Nu e deloc exclus ca, în unele cazuri, firul Ariadnei să ducă spre ştreang sau chiar să devină ştreang.
• De regulă, cei care îşi salvează pielea nu-şi salvează şi sufletul.
• Dacă noi am înţelege din privirile câinilor acelaşi lucru, ca oameni – ne-am înţelege mult mai bine.
• Infinitul ar fi ceva dincolo de înlăuntru şi de în afară. Este, pur şi simplu, otova, o omniprezenţă.
• Dumnezeu? – Inventatorul invenţiei.
• Columb a fost un navigator foarte bun, însă şi un adevărat geniu al... întâmplătorului.
• Trecut, prezent şi viitor… Însă nu numai… Pentru că mai există şi a patra dimensiune cardinală a timpului: niciodată.
• A obosi în numele speranţei nu e acelaşi lucru cu a obosi în numele optimismului (sau anonimatul iluziei…).
• Debutantul şi-a scris primul cu-cu-ri-cu!-lum vitae.
• Nici prieten nu-ţi mai e, nici duşman nu ţi-a devenit încă: e un fel de amic vitreg.
• Astăzi, în bucătăria lumii predomină principii hot-dog-matice.
• Pe cât de vorbăreaţă e minciuna, jumătatea de adevăr o depăşeşte.
• E un tip melancoolic.
• …în timpuri când poeteritatea nu înseamnă decât un derivat de la poet…
• Ceea ce nu s-a născut a avut, probabil, o privilegiată scutire de moarte prin interzicerea ieşirii provizorii din Moarte.
• Între câinele ştiutului şi lupul neştiutului – derutata zebră a îndoielii.
• 31 decembrie 2000: „Cu alte cuvinte, dar cu aceleaşi cifre operând, ajungem la concluzia că veacul şi-a dat duhul".
• De regulă, soarele ne cam trece cu vederea…
• Pentru că scriitorii în vârstă sau foarte în vârstă, ca să nu zic senili, de mulţi ani nu mai frecventează circul, unora dintre ei li se face favoarea de-a fi invitaţi la Stokholm, la decernarea Premiului Nobel.
• Când inspiraţia, dar şi voinţa de a scrie se fac aşteptate, mă gândesc la instinctul de artist al copiilor. Vă asigur că aceasta ajută.
• Ploaia: Top, top, spre potop…
• Probabil, bine crescut nu există fără… bine născut, aici avându-se în vedere şi un anumit dat ereditar contribuabil, implicit, întru devenire exemplară sau execrabilă.
• E fals a se crede că, ajuns pe ultima linie a tablei de şah, pionul devine… regină: în realitate, el e pur şi simplu eliminat, iar regina revine, nu „devine”.
• Dacă cerul nu este – şi este totuşi! – decât o iluzie optică, poezia nu este decât o iluzie psiho-estetică. Şi cerul, şi poezia exclud logica ce ne-ar obliga la concluzii.
• Un rău poate fi scos în afara legii, dar nu şi în afara… Cosmosului. Pentru că nu este exclus ca în structurile „funcţionalităţii” universale răul să aibă o importanţă egală cu cea a binelui.
• Paradoxul a fost că, ajungând la Roma, încotro – se ştie – duc toate drumurile, a avut neplăcuta surpriză să constate că îndărăt nu prea mai (a)duce (deja) nici unul.
• Orizontul – o dispariţie pe cale de dispariţie.
• A dat bir(uinţă) cu fugiţii.
• Un dogmatic ma(r)ximalist.
• Compozitorul Chop(t)in.
• Medicul (martor) oculist.
• Specialist în cele mai vaste do(g)menii de cunoaştere.
• De regulă, secretarele şefilor importanţi sunt nişte (con)ţopiste.
• Uneori, ce înălţător sună în tuburile de orgă trâmbiţele Judecăţii de Apoi...
Fabula rasa: o fabulă străină, pe care şi-o atribuie un plagiator.
• O pereche de rime: „De bunic ce cred nepoţii? / – Vornicel la nunta morţii...”.
• În deloc puţine cazuri, ruinele sunt mult mai grandioase decât edificiul care a(u) fost cândva; acesta, dacă s-ar fi păstrat întreg până în prezent, nici pe departe nu s-ar fi bucurat de atenţia care li se acordă, iată, risipiturilor sale. (Spre exemplu, în marile oraşe – „scheletele” unor clădiri care au avut grav de suferit în timpul războiului, păstrate în acea stare a dezastrului în care au devenit memoriale.)
• Poetul I. B., celebru în anecdotica scriitoricească basarabeană, a fost unul dintre cei care au citit nici mai puţin, nici mai mult decât ceea ce a scris el însuşi. Ar fi fost vorba de un perpetuum mobile al suficienţei de sine a omului talentat, care totuşi fugea de carte ca diavolul de tămâie.
• Pornind de la experienţele confuze pe care le ai cu aproapele tău, te gândeşti că biblica zicere ar trebui să sune astfel: „Să iubeşti pe îndepărtatul tău ca pe tine însuţi”. Amin.
• Dacă e însoţită de oricât de puţină speranţă că Divinitatea ar putea să te ajute, desperarea (adică, lipsa de speranţă!) poate fi „reciclată” în motricitate creatoare.
• Iluzia nu ar fi decât o speranţă cu o şi mai mică şansă de izbândă. E o fascinantă diluare a unei speranţe mult mai „pământene, mai realiste”.
• Implicit, orice am spune, se adresează vântului: respiraţia ca iminent „afluent” al Fluviului General al Văzduhului: Vântul.
• Dacă eşti obsedat prea mult de şansele care ţi-au scăpat, tot privind îndărăt, spre deja absenţa şi ireversibilitatea lor, ai putea avea ne-şansa de a nu vedea la timp şansele care vin spre tine din ziua de mâine; fireşte, şi din propriul tău spirit.
• Un paradox, ca un vis ciudat: inflaţia inflaţiei înseamnă de fapt lipsa inflaţiei. Nu e ca în cazul cu cântarea cântărilor, când se subînţelege mai marea importanţă a cântării propriu-zise, recunoscută drept „mai marea”, dacă nu peste, atunci cu siguranţă dintre toate cântările. Pe când inflaţia inflaţiei face ca însăşi noţiunea de inflaţie să nu mai aibă rost. (Asta, într-un vis ciudat, spuneam, paradoxal, şi nu în implacabila realitate.)
• Criza, personală sau mondială? Pierderea oricăror iluzii, dar nu şi consolidarea unor convingeri. Apatie, vacuum, derută.
• Mistica? Totdeauna ceva de calitate îndoielnică, pentru a nu spune şi mai mult, dacă nu chiar totul: proastă, „calitatea”.
• Nu de prea multe ori, în cazuri individuale sau colective, mentalitatea are totuşi ceva în comun cu Mintea (da, cu majusculă).
• Conştient asumată, singurătatea este şi ea o formă de manifestare a democraţiei, o dovadă de funcţionalitate a acesteia, însă suspectată sau chiar înjurată de gloata care, în vociferanta ei colectivitate, strigă: „De-mo-cra-ţie! Li-ber-ta-te!”.
• Probabil, celui sărac trebuie să i se ierte acutul, irezistibilul sentiment de egoism. În cazul său, altruismul nu are rost, sau e doar inutil-paradoxal: pur şi simplu, nu are ce oferi altora.
• Dacă ar exista o sâmbătă a sâmbetelor, ea ar fi, bineînţeles, o a doua duminică a săptămânii în care cade Paştele.
• Excepţie: a mirării, însă de data aceasta regele nu era gol.
• Proust post-mortem? – În căutarea căutărilor pierdute...
• Când mă gândesc la câţi oameni poartă numele Victor, îmi vine să zic: „Doamne, de ce ai dat acest nume atâtor învinşi?” (Să li se fi spus, din capul botezului, Învinsul, Înfrântul?)
• Când aud pomenindu-se de CSI, prima analogie care îmi vine în minte este cea a unui INS care se scarpină la ceafă a încurcătură.
• Pe aici, prin Basarabia, comuniştii decad – dar nu cad!
• CSI – un avorton... colectiv.
• Dacă eşti Kant şi tot umbli cu critica raţiunii pure, asta nu înseamnă că, uneori, nu umbli şi la genul frumos, numai că ţie femeia trebuie să-ţi cadă tronc la... creier.
• Fără erori viaţa ar fi o greşeală.
• Pentru a menţine starea de vis şi a o pune în serviciul creaţiei (poeziei), uneori trebuie să fii destul de lucid.
• E mai uşor, fără bătaie de cap şi fără griji, să negi negaţia ca valoare, decât să te strădui să pricepi că şi ea ar putea fi o afirmaţie. Altfel, din contră, dar afirmaţie.
• Dacă nu-ţi dai seama de propria-ţi eroare, aceasta nu înseamnă o nouă eroare, ci – o prostie sadea.
• Cele mai de nedepăşit sunt încăpăţânările inimii, pentru că, de fapt, încăpăţânarea înseamnă absenţa cugetului limpede, iar inima nu cugetă în nici un fel, ci doar simte... încăpăţânat.
• De unde ştiţi că Totul este Altfel?
• Diavolul: „Eu unul nu sunt adeptul extremelor, însă dumneata eşti extrem de cumsecade. Cât mai ai de gând să fii?”.
• Pentru unii viaţa poate fi scurtă din motivul că e şi extrem de îngustă, iar ei, „voluminoşii”, nu pot înainta (nu încap!) prin strâmtoare.
• Totdeauna a fost şi este atât de uşor (şi la modă, parcă) să fii pesimist în Basarabia, încât nu mai e interesant să fii pesimist...