Vreau să vorbesc româneşte


UNITATEA A IV-A
 
 
AUDIEM
 
1. Rostim împreună.
 
un caiet – două caiete, un creion – două creioane, un manual – două manuale,
un dicţionar – două dicţionare, un pix – două pixuri, un bec – două becuri, un dulap – două dulapuri
aici ≠ acolo
aproape ≠ departe
bine ≠ rău
înainte ≠ înapoi
 
2. Memorizăm propoziţiile.
 
a. Aici este un caiet.                            e. Aici este un pix.
b. Acolo sunt nişte creioane.               f. Acolo sunt nişte becuri.
c. Caietul este aici.                              g. Pixul e mai aproape.
d. Creioanele sunt acolo.                    h. Becurile sunt mai departe.
 
3. Pronunţaţi corect.
 
ianuarie                    mai                     septembrie
februarie                   iunie                    octombrie
martie                       iulie                     noiembrie
aprilie                        august                decembrie
 
4. Memorizaţi.
 
a. – Ce doriţi?                                     f. – Poftiţi 50 de lei.
     – Un manual, vă rog.                         – Iată restul: 6 lei.
b. – Mai doriţi ceva?                          g. – Mulţumesc.
     – Vă rog şi două caiete.                     – Cu plăcere.
c. – Cât costă manualul?                  h. – Unde sunt pixurile?
     – Manualul costă 40 de lei.                – Pixurile sunt aici.
d. – Cât costă caietele?                     i.   – Cum te simţi?
     – Caietele costă 4 lei.                        – Mulţumesc, bine.
e. – Cât plătesc?                               j.   – Cum vă simţiţi?
     – În total, 44 de lei.                             – Nu rău, mulţumesc.
 
5. Audiaţi textul. Memorizaţi-l.
 
Prima zi din săptămână
 
Azi e luni. E ora 9:00. Fausto e în oraş. Acum merge la magazinul Gemenii.
Magazinul Gemenii este în centrul oraşului, pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt.
Iată magazinul. Fausto intră în magazin. Dumnealui discută cu vânzătoarea.
 
6. Ascultaţi dialogurile. Memorizaţi structurile.
 
I. Ce doriţi?
 
Fausto:               – Bună dimineaţa!
Vânzătoarea:      – Bună dimineaţa! Ce doriţi?
Fausto:               – Aveţi caiete?
Vânzătoarea:      – Da. Caietele sunt aici.
 
II. Cât costă?!
 
Fausto:               Un caiet, vă rog. Cât costă?
Vânzătoarea:      Caietul costă doi lei. Mai doriţi ceva?
Fausto:               – Aveţi creioane?
Vânzătoarea:      – Da. Creioanele sunt acolo.
Fausto:               Un creion, vă rog. Cât costă?
Vânzătoarea:      Creionul costă un leu.
 
III. Cât plătesc?
 
Fausto:               – Dar pixuri aveţi?
Vânzătoarea:      – Da, iată pixurile.
Fausto:               Un pix, vă rog. Cât plătesc?
Vânzătoarea:      – O clipă... Caietul costă doi lei, creionul – un leu,
pixul – cinci lei. În total, opt lei.
Fausto:               – Poftiţi zece lei.
Vânzătoarea:      – Iată restul: doi lei.
Fausto:               – Mulţumesc.
Vânzătoarea:      – Cu plăcere.
 
IV. Cum vă simţiţi?
 
Apoi Fausto merge la restaruant. Aici este Olga, administratorul restaurantului VENEŢIA.
 
Fausto:         – Bună dimineaţa, Olga!
Olga:            – Bună dimineaţa, Fausto!
Fausto:         – Olga, cum te simţi?
Olga:            – Mulţumesc, foarte bine. Şi dvs. cum vă simţiţi?
Fausto:         – Nu rău, mulţumesc.
 
V. Succes la cursuri!
 
Fausto şi Olga discută în continuare.
 
Fausto:         – Olga, azi la ora 11:00 am cursuri de română.
Olga:            – Unde aveţi cursuri?
Fausto:         – Am cursuri la Casa Limbii Române.
Olga:            – Unde e Casa Limbii Române?
Fausto:         – Casa Limbii Române e pe strada Kogălniceanu, 90.
Olga:            – Succes la cursuri!
Fausto:         – Mulţumesc, Olga.
Olga:            – Cu plăcere!
 
VI. Bună ziua, dragii mei!
 
La ora 11:00 începe lecţia de română.
 
Profesorul:   – Bună ziua, dragii mei!
Elevii:           – Bună ziua, domnule profesor.
Profesorul:   – Ce zi e azi?
Elevul 1:       – Azi e luni.
Profesorul:   – Ce dată e azi?
Elevul 2:       – Azi e 4 iunie.
Profesorul:   – Acum e primăvară?
Elevul 3:       – Nu. Acum e vară.
 
VII. Ce e acesta? Ce sunt acestea?
 
Profesorul întreabă în continuare. Elevii răspund.
 
Profesorul:      – Ce e acesta?
Elevul 4:          – Acesta este un caiet.
Profesorul:      – Unde e caietul ?
Elevul 5:          Caietul e pe masă.
Profesorul:      – Ce sunt acestea?
Elevul 6:          – Acestea sunt (nişte) caiete.
Profesorul:      – Unde sunt caietele?
Elevul 7:          Caietele sunt pe masă.
Profesorul:      – Câte caiete sunt pe masă?
Elevul 1:          – Pe masă sunt 8 caiete.
 
VIII. Unde e pixul? Unde sunt pixurile?
 
Profesorul arată un pix.
 
Profesorul:      – Ce este acesta?
Elevul 2:          – Acesta este un pix.
Profesorul:      – Unde e pixul?
Elevul 3:          Pixul e pe masă.
Profesorul:      – Ce sunt acestea?
Elevul 4:          – Acestea sunt (nişte) pixuri.
Profesorul:      – Unde sunt pixurile?
Elevul 5:          Pixurile sunt pe masă.
Profesorul:      – Câte pixuri sunt pe masă?
Elevul 6:          – Pe masă sunt 19 pixuri.
Profesorul:      – Sunt 19 sau 20 de pixuri ?
Elevul 7:          – O clipă... Scuzaţi, vă rog, sunt 20 de pixuri.
Profesorul:      – Nu face nimic.
 
Lecţia continuă până la ora 13:15. Apoi Fausto revine la restaurant.
 
7. Traduceţi.
 
Ce doriţi?                                          Un dicţionar, vă rog.
.............................................            ................................................
Mai doriţi ceva?                               Zece caiete, vă rog.
.............................................            ................................................
Cât costă?                                        Cât plătesc?
.............................................            ................................................
În total, opt lei.                                  Poftiţi zece lei.
.............................................            ................................................
Iată restul: doi lei.                             Cu plăcere.
.............................................            ................................................
Cum te simţi?                                   Cum vă simţiţi?
.............................................            ................................................
Noroc, dragul meu!                          Salut, draga mea!
.............................................            ................................................
Bună ziua, dragii mei!                      Bună seara, dragile mele!
.............................................            ................................................
Scuzaţi, vă rog!                                Nu face nimic!
.............................................            ................................................
 
 
VORBIM
 
1. Alegeţi varianta potrivită.
 
 
 
a. La ora 9:00 Fausto........................a. e în oraş.
                                                            b. e la bar.
                                                                  c. e la cursuri.
b. Acum Fausto merge......................a. la bar.
                                                            b. la magazin.
                                                            c. la poştă.
c. Fausto merge………………...........a. la magazinul UNIC.
                                                            b. la magazinul FIDESCO.
                                                            c. la magazinul GEMENII.
d. Fausto cere……….........................a. un caiet.
                                                            b. douăsprezece caiete.
                                                            c. douăzeci de caiete.
e. Caietul costă..................................a. doi lei.
                                                            b. doisprezece lei.
                                                            c. douăzeci de lei.
f. Apoi Fausto cere.............................a. un creion.
                                                            b. douăsprezece creioane.
                                                            c. douăzeci de creioane.
g. Creionul costă................................a. un leu.
                                                            b. doisprezece lei.
                                                            c. douăzeci de lei.
h. Fausto mai cere.............................a. un pix.
                                                            b. douăsprezece pixuri.
                                                            c. douăzeci de pixuri.
i. Pixul costă......................................a. cinci lei.
                                                            b. doisprezece lei.
                                                            c. douăzeci de lei.
j. Apoi Fausto merge.........................a. la bar.
                                                            b. la magazin.
                                                            c. la restaurant.
k. La ora 11:00 Fausto este...............a. la Pro Didactica
                                                            b. la Centrul Lingvistic.
                                                            c. la Casa Limbii Române.
l. Lecţia de română începe................a. la ora 11:00.
                                                            b. la ora 12:30.
                                                            c. la ora 13:15.
 
2. Dialogaţi cu colegul (lucrăm în perechi).
 
1. Unde e Fausto la ora 9:00?   5.   Cât costă creionul?
2. Unde intră Fausto?                6.   Cât costă pixul?
3. Ce cere Fausto?                    7.   La ce oră Fausto are cursuri?
4. Cât costă caietul?                  8.   Până la ce oră Fausto are
cursuri?
 
3. Răspundeţi ca în model.
 
a.   – Ce este acesta? (manual)         – Acesta este un manual.
– Ce este acesta? (caiet)              –............................................
– Ce este acesta? (creion)           –............................................
– Ce este acesta? (dicţionar)        –............................................
 
b.   – Ce este acesta? (pix)                 – Acesta este un pix.
– Ce este acesta? (plic)                –............................................
– Ce este acesta? (bec)               –............................................
– Ce este acesta? (pat)                –............................................
 
c.   – Este un manual aici?                 Nu, manualul e acolo.
– Este un caiet aici?                      –....................................
– Este un creion aici?                   –....................................
– Este un dicţionar aici?                –....................................
 
d.   – Este un pix aici?                         Nu, pixul e acolo.
– Este un plic aici?                        –....................................
– Este un bec aici?                       –....................................
– Este un pat aici?                        –....................................
 
e.   – Ce sunt acestea? (manuale)     Acestea sunt (nişte)
manuale.
– Ce sunt acestea? (caiete)          –....................................
– Ce sunt acestea? (creioane)     –....................................
– Ce sunt acestea? (dicţionare)    –....................................
 
f.    – Ce sunt acestea? (pixuri)           Acestea sunt (nişte) pixuri.
– Ce sunt acestea? (plicuri)          –....................................
– Ce sunt acestea? (becuri           –....................................
– Ce sunt acestea? (paturi)          –....................................
 
g.   – Sunt (nişte) manuale aici?         Nu, manualele sunt acolo.
– Sunt (nişte) caiete aici?             –....................................
– Sunt (nişte) creioane aici?         –....................................
– Sunt (nişte) dicţionare aici?       –....................................
 
 
h.   – Sunt (nişte) pixuri aici?              Nu, pixurile sunt acolo.
– Sunt (nişte) plicuri aici?              –....................................
– Sunt (nişte) becuri aici?             –....................................
– Sunt (nişte) paturi aici?              –....................................
 
i.    – Cât costă un manual? (50 de lei) Manualul costă 50 de lei.
– Cât costă un caiet? (2 lei)             –....................................
– Cât costă un creion? (1 leu)         –....................................
– Cât costă un dicţionar? (30 de lei) –....................................
 
j.    – Cât costă un pix? (5 lei)                Pixul costă 5 lei.
– Cât costă un plic? (3 lei)               –....................................
– Cât costă un bec? (4 lei)               –....................................
– Cât costă un pat? (1000 de lei)     –....................................
 
k.   – Cât costă două manuale? (100 de lei)      – Manualele
costă 100 de lei.
– Cât costă două caiete? (4 lei)                   –.............................
– Cât costă două creioane? (2 lei)               –.............................
– Cât costă două dicţionare? (60 de lei)      –.............................
 
l.    – Cât costă două pixuri? (10 lei)            Pixurile costă 10 lei.
– Cât costă două plicuri? (6 lei)             –...................................
– Cât costă două becuri? (8 lei)             –...................................
– Cât costă două paturi? (2000 de lei)   –...................................
 
4. Discutaţi cu colegii (lucrăm în grup).
(Folosiţi întrebările: ce este? ce sunt? cât costă? unde este? unde sunt? cum? la ce oră? până la ce oră? şi structurile învăţate.)
 
5. Arătaţi diferite obiecte şi spuneţi cât costă ele.
 
6. Întrebaţi şi răspundeţi.
 
a.   – Magazinul GEMENII            – E aproape. Mergeţi înainte.
este departe?                          Apoi la dreapta.
– Barul O CLIPĂ                     –.........................................
este departe?
– Cinematograful PATRIA      –.........................................
este departe?
– Teatrul EMINESCU             –.........................................
este departe?
 
b.   – Poşta centrală                      – E aproape. Mergeţi înainte.
este departe?                          Apoi la stânga.
– Pizzeria VENEŢIA               –.........................................
este departe?
– Librăria EMINESCU            –.........................................
este departe?
– Cafeneaua TINEREŢE        –.........................................
este departe?
 
7. Transformaţi după model.
 
a.   – Dan merge la poştă. (centrală)           Dan merge la poşta
                                                                     centrală.
– Dan merge la pizzerie. (VENEŢIA)    –...................................
– Dan merge la librărie. (EMINESCU ) –...................................
– Dan merge la cafenea. (TINEREŢE) –...................................
 
b.   – Laura merge la magazin.                 – Laura merge la
(GEMENII )                                         magazinul GEMENII.
– Laura merge la bar.                         –.....................................
(O CLIPĂ)                                       
– Laura merge la cinematograf.         –.....................................
(PATRIA)                            
– Laura merge la teatru.                  –.....................................
(EMINESCU )                     
 
c.   – Dan este elev.                               Dan este un elev bun.
– Leo este inginer.                            –.....................................
– Mihai este sportiv.                         –.....................................
– Oleg este contabil.                        –.....................................
 
d.   – Laura este elevă.                          Laura este o elevă bună.
– Mia este ingineră.                          –.....................................
– Mihaela este sportivă.                   –.....................................
– Olga este contabilă.                      –.....................................
 
e.   – Dan şi Vlad sunt elevi.            – Dan şi Vlad sunt (nişte)
elevi buni.
– Leo şi Andrei sunt ingineri.      –.....................................
– Mihai şi Dumitru sunt sportivi. –.....................................
– Oleg şi Sergiu sunt contabili. –.....................................
 
f.    – Laura şi Cătălina sunt eleve.            Laura şi Cătălina sunt
                                                                  (nişte) eleve bune.
– Mia şi Luminiţa sunt inginere.          –.....................................
– Mihaela şi Andreea sunt sportive.    –.....................................
– Olga şi Elena sunt contabile.           –.....................................
 
 
CITIM
 
1. Citiţi textul.
 
Prima zi din săptămână
 
Azi e luni. E ora 9:00. Fausto e în oraş. Acum merge la magazinul GEMENII.
Magazinul GEMENII este în centru, pe bulevardul Ştefan cel Mare.
Iată magazinul. Fausto intră în magazin. Dumnealui discută cu vânzătoarea.
Fausto cere un caiet, un creion şi un pix.
Apoi Fausto merge la restaurant. Aici este Olga, administratorul restaurantului VENEŢIA.
La ora 11:00 Fausto este la Casa Limbii Române. Începe lecţia de română.
Lecţia continuă până la ora 13:15. Apoi Fausto revine la restaurant.
 
2. Găsiţi continuarea propoziţiilor.
1. Astăzi este                                 a. în oraş.
2. Fausto e                                    b. luni.
3. Acum dumnealui merge           c. are cursuri.
4. El cere                                       d. restaurant.
5. Apoi Fausto merge la                e. la magazinul GEMENII.
6. La ora 11:00 Fausto                  f. un caiet, un creion şi un pix.
7. Acestea sunt nişte caiete şi      g. pe masă.
8.Caietele şi pixurile sunt              h. nişte pixuri.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
b
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Combinaţi întrebarea cu răspunsul.
 
1. – Un caiet, vă rog. Cât costă? a. – Nu rău. Mulţumesc.
2. – Aveţi creioane?                      b. – Caietul costă doi lei. Poftiţi.
3. – Olga, cum te simţi?                c. – Am cursuri la
                                                            Casa Limbii Române.
4. – Dvs. cum vă simţiţi?                   d. – Da. Creioanele sunt acolo.
5. – Unde aveţi cursuri?                e. – Mulţumesc, bine.
6. – Ce zi e azi?                            f. – Nu. Acum e vară.
7. – Ce dată e azi?                        g. – Azi e luni.
8. – Acum e primăvară?               h. – Azi e 4 iunie.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
b
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Citiţi reperele, apoi reproduceţi conţinutul textului Prima zi din săptămână.
 
1. La magazin            2. La restaurant     3. La Casa Limbii Române
Magazinul GEMENII.
Vânzătoarea.
Un caiet, un creion, un pix.
Cât plătesc?
Iată restul.
Mulţumesc.
Olga, administratorul.
Cum te simţi?
Cum vă simţiţi?
Azi am cursuri.
Unde?
Succese la cursuri!
Mulţumesc.
Ora 11:00.
Casa Limbii Române.
Profesorul întreabă.
Elevii răspund.
Ce este?
Unde?
Câte?
 
 
 
5. Memorizaţi întrebările şi răspunsurile.
 
1. – Câte anotimpuri sunt?
– Sunt patru anotimpuri.
2. – Care sunt anotimpurile?
– Anotimpurile sunt: iarna, primăvara, vara şi toamna.
3. – Ce anotimp e acum?
– Acum e vară. /toamnă. /iarnă. / primăvară./
4. – Ce anotimp vine după vară?
– După vară vine toamna.
5. – Ce anotimp vine după toamnă?
– După toamnă vine iarna.
6. – Ce anotimp vine după iarnă?
– După iarnă vine primăvara.
7. – Ce anotimp vine după primăvară?
– După primăvară vine vara.
8. – Câte luni sunt într-un an?
– Într-un an sunt douăsprezece luni.
9. – Care sunt lunile anului?
– Lunile anului sunt: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.
10. – Care sunt lunile de iarnă?
– Lunile de iarnă sunt: decembrie, ianuarie şi februarie.
11. – Care sunt lunile de primăvară?
– Lunile de primăvară sunt: martie, aprilie şi mai.
12. – Care sunt lunile de vară?
– Lunile de vară sunt: iunie, iulie şi august.
13. – Care sunt lunile de toamnă?
– Lunile de toamnă sunt: septembrie, octombrie şi noiembrie.
14. – Când eşti născut (-ă)?
– Eu sunt născut (-ă) la 1 decembrie 1961.
15. – În ce zi eşti născut (-ă)?
– Eu sunt născut (-ă) vineri.
16. – Câte zile sunt într-o săptămână?
– Într-o săptămână sunt şapte zile.
18. – Care sunt zilele săptămânii?
– Zilele săptămânii sunt: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă şi duminică.
 
 
SCRIEM
 
1. Continuaţi modelul.
 
1. Pe masă este un manual.         Pe masă sunt două manuale.
2. Pe masă este un pix.                Pe masă sunt două pixuri.
3. Pe masă este un caiet.             ..........................................
4. Pe masă este un plic.               ..........................................
5. Pe masă este un creion.           ..........................................
6. Pe masă este un bec.               ..........................................
 
2. Un sau o? Doi sau două? Completaţi.
 
1. Aici este ....... domn. Acolo sunt ....... domni.
2. Aici este ....... doamnă. Acolo sunt ....... doamne.
3. Vă rog ....... caiet. Vă rog ....... caiete.
4. Vă rog ....... pix. Vă rog ....... pixuri.
5. Creionul costă ....... leu. Creioanele costă ....... lei.
 
3. Completaţi (cu prepoziţii).
 
1. La ora 9:00 Fausto e ....... oraş.
2. El merge ....... magazin.
3. Magazinul este ....... bulevardul Ştefan cel Mare.
4. Fausto intră ....... magazin.
5. El discută ....... vânzătoarea.
 
4. Scrieţi forma corespunzătoare.
 
1. Dan merge la magazin. Magazin....... e aproape.
2. Alexei merge la bar. Bar....... e departe.
3. Violeta merge la poştă. Poşt....... e la dreapta.
4. Laura merge la librărie. Librări....... e la stânga.
5. Leo merge la cafenea. Cafenea....... e aici.
 
5. Alcătuiţi întrebări (la cuvintele evidenţiate).
 
1. Sunt patru anotimpuri.          Câte anotimpuri sunt? (Patru.)
2. După vară vine toamna.       ................................................?
3. După toamnă vine iarna.       ................................................?
4. După iarnă vine primăvara. ................................................?
5. După primăvară vine vara.    ................................................?
6. Într-un an sunt                        ................................................?
douăsprezece luni.
7. Lunile de primăvară sunt:      ................................................?
martie, aprilie şi mai.
8. Lunile de vară sunt: iunie,     ................................................?
      iulie şi august.
9. Lunile de toamnă sunt:           ................................................?
septembrie, octombrie şi noiembrie.
10. Lunile de iarnă sunt:             ................................................?
decembrie, ianuarie şi februarie.
 
6. Cunoaşteţi acest cuvinte? Traduceţi-le în limba maternă.
 
aprilie - ...................
aproape - ................
an - .........................
anotimp - ................
august - ..................
bine - ......................
dată - ......................
decembrie - ............
departe - .................
dicţionar - ...............
dulap - ....................
duminică - ...............
februarie - ...............
ianuarie - ................
iarnă - .....................
iulie - .......................
înainte - ..................
înapoi - ...................
joi - .........................
librărie - ..................
lună - ......................
mai - .......................
manual - .................
martie - ...................
marţi - .....................
masă - ....................
miercuri - ................
noiembrie - .............
octombrie - .............
pat - ........................
plic - .......................
poştă - ....................
primăvară - .............
rău - .......................
rest - .......................
sâmbătă - ...............
septembrie - ...........
sportiv - ..................
toamnă - .................
vară - ......................
vânzătoare - ...........
vineri - ....................
 
Elemente de gramatică funcţională
  1. Substantive neutre
  2. Substantive precedate de prepoziţii
  3. Prepoziţia cu urmată de substantiv
  4. Prepoziţia de precedată de numeral şi urmată de substantiv
 
1. Substantive neutre (masculine la singular şi feminine la plural)
 
Am un manual. Manualul meu este aici.
Am un caiet. Caietul meu este aici.
Am un creion. Creionul meu este aici.
Pe masă este un paşaport. Paşaportul este aici.
Am un pix. Pixul meu este aici.
Pe masă este un plic. Plicul este aici.
În cameră este un pat. Patul este acolo.
În cameră este un dulap. Dulapul este acolo.
Am două manuale. Manualele mele sunt aici.
Am două caiete. Caietele mele sunt aici.
Am două creioane. Creioanele mele sunt aici.
Pe masă sunt două paşapoarte. Paşapoartele sunt aici.
Am două pixuri. Pixurile mele sunt aici.
Pe masă sunt două plicuri. Plicurile sunt aici.
În cameră sunt două paturi. Paturile sunt acolo.
În cameră sunt două dulapuri. Dulapurile sunt acolo.
 
2. Substantive precedate de prepoziţii
 
a. Prepoziţie + substantiv fără articol
b. Prepoziţie + substantiv cu articol hotărât +cuvânt determinativ
c. Prepoziţie + substantiv cu articol nehotărât
 
a. Prepoziţie + substantiv fără articol
b. Prepoziţie + substantiv cu articol hotărât + cuvânt determinativ
c. Prepoziţie + substantiv cu articol nehotărât
Fausto merge la magazin.
Alexei este în sală.
 
Dan merge la restaurant.
 
 
Laura este la pizzerie.
Fausto merge la magazinul GEMENII.
Alexei este în sala 34.
 
Dan merge la restaurantul
CHIŞINĂU.
 
Laura este la pizzeria VENEŢIA.
Fausto merge la un magazin în centru.
Alexei este într-o sală de curs.
Dan merge la un restaurant în centru.
 
Laura este la o pizzerie în centru.
 
3. Prepoziţia cu urmată de substantiv
 
Prepoziţia cu + substantiv cu articol hotărât (sau nehotărât)
Fausto discută cu vânzătoarea.
Alexei este cu fiul, cu fiica şi cu soţia.
Olga este cu un domn.
 
4. Prepoziţia de precedată de numeral şi urmată de substantiv
 
            1 – 19
        101 – 119
           ...      ...
fără prepoziţia
de
         20 – 100
       120 – 200
          ...      ...
cu prepoziţia
de
Un manual, nouăsprezece manuale, o sută cincisprezece lei, două sute optsprezece dolari, cinci sute zece euro ...
Douăzeci de manuale, o sută cincizeci de lei, două sute optzeci de dolari, cinci sute treizeci de euro ...
 
Recapitulăm.
Ce cunoaştem de la Unitatea a IV-a?
 
 
 
 
 
 
 
 
Ştim
 
·   a cere
ceva
– Un caiet, vă rog!
– Un pix, vă rog!
– Două caiete, vă rog!
– Două pixuri, vă rog!
·   a da obiec-
tul cerut
– Poftiţi caietul!
– Poftiţi pixul!
– Poftiţi caietele!
– Poftiţi pixurile!
·   a întreba şi
a răspunde
cât costă
ceva
– Cât costă un caiet? / caietul?
– Cât costă un pix? / pixul?
– Cât costă un creion? / creionul?
– Cât costă caietele?
– Caietele costă 10 lei.
– Cât costă pixurile?
– Pixurile costă 15 lei.
– Cât costă creioanele?
– Creioanele costă 8 lei.
·   a indica nu-
   mărul de
   obiecte
– Câte caiete sunt?
– Câţi lei sunt?
– Câte zile sunt într-o săptămână?
 
– Aici sunt 20 de caiete.
– Acolo sunt 119 lei.
– Într-o săptămână sunt 7 zile.
 
·   a cere
scuze
– Scuzaţi, vă rog!
– Nu face nimic.
– Scuză, te rog!
– Pentru ce?
·   a indica de-
părtarea şi di-
recţia unde
este o institu-
Ştim
 
ţie
– Magazinul GEMENII
este departe?        Apoi la dreapta.
– E aproape. Mergeţi înainte. Apoi la dreapta.
– Poşta centrală este departe?
– E aproape. Mergeţi înapoi. Apoi la stânga.
·   a spune la ce oră şi până la ce oră se desfăşoară o acţiune
– La ce oră Fausto e în oraş?
– La ora 9:00.
– Până la ce oră Fausto e la Casa Limbii Române?
– Până la 13:15.
·   lunile
anului
Într-un an sunt douăsprezece luni.
Lunile de primăvară
sunt: martie, aprilie, mai.
Lunile de vară sunt: iunie, iulie şi august.
Lunile de toamnă sunt:
septembrie, octombrie şi
noiembrie.
Lunile de iarnă sunt:
decembrie, ianuarie şi
februarie.
·   anotimpurile
Sunt patru anotimpuri.
Anotimpurile sunt: primăvara, vara, toamna şi iarna.
După primăvară vine vara.
După vară vine toamna.
După toamnă vineiarna.
După iarnă vine primăvara.