Proba demnităţii şi a dăruirii neafişate


Grigore Vieru spunea că Limba Română este oaste naţională. Sintagma poate fi atribuită însă, în egală măsură, şi revistei „Limba Română”, publicaţie de ştiinţă şi cultură, care promovează valorile identitare ale neamului şi în care scriitorii şi oamenii de cultură îşi găsesc adăpostul intelectual, fiind prezenţi în paginile ei cu studii şi articole vizând simbolistica şi imperativul tezaurizării culturii noastre. Curiozitatea de a afla cine sunt ocrotitorii revistei şi cum izbutesc să atragă în paginile ei nume celebre ale scrisului românesc m-a făcut să merg spre Casa Limbii Române, unde se plăsmuieşte publicaţia, cu efortul nemijlocit al mentorului Alexandru Bantoş, om cu aleasă simţire şi pătrundere pentru tot ce este românesc, al redactorului-şef adjunct – Viorica-Ela Caraman, redactorilor – Tatiana Fisticanu-Curmei şi Dorina Balmuş, lectorului – Veronica Rotaru, precum şi al Oxanei Bejan, care asigură procesarea computerizată, şi al lui Mihai Bacinschi, autorul concepţiei grafice.
Făcând analogie cu spusele lui Karamzin că Ştefan cel Mare a fost un domnitor care cu mijloace mici făcea fapte mari, putem afirma că şi condeierii din cetatea Limbii Române (puţini la număr) făuresc fapte mari pentru promovarea valorilor româneşti, meritând tot respectul şi toată aprecierea.
În Casa Limbii Române şi între copertele revistei şi-au găsit confortul spiritual mai mulţi scriitori şi oameni de cultură, printre ei şi poetul Grigore Vieru, care a trăit în şi prin limba română, făcând din ea o armă de luptă. Meritul incontestabil al poetului în ocrotirea limbii române şi în procesul de trezire a conştiinţei naţionale a fost recunoscut de Academia de Ştiinţe a Moldovei prin gestul (deşi întârziat în raport cu cel al Academiei Române) de a-i conferi maestrului Grigore Vieru titlul doctor honoris causa în 2007.
O contribuţie notabilă în organizarea acestui eveniment a avut-o doamna Ana Bantoş, director al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe în acea perioadă, precum şi însuşi redactorul-şef al publicaţiei „Limba Română”, Alexandru Bantoş, care a susţinut evenimentul pe diferite căi. Mirarea cea mare a fost când am aflat că mantia de doctor honoris causa a lui Grigore Vieru a fost plătită de prietenul poetului, directorul Casei Limbii Române, Alexandru Bantoş, şi nu de Academia de Ştiinţe a Moldovei, care şi-a însuşit meritele pentru desfăşurarea evenimentului. E straniu cum s-a procedat cu această mantie, ca şi cu gradul de onoare, dar gestul domnului Bantoş de neafişare a contribuţiei aduse este cu atât mai sugestiv şi mai demn de apreciat.
Deopotrivă cu gestul redactorului-şef Alexandru Bantoş, fiece apariţie a revistei „Limba Română” este o probă de demnitate şi curaj, o expresie a dăruirii neafişate a celor din cetatea Limbii Române.
Cu prilejul aniversării a douăzecea de la fondarea revistei adresăm urări de bine şi prosperitate micii şi marii familii a Limbii Române.