Concursul „Moştenire” (ediţia a optsprezecea)


Stimaţi fraţi,
Dragi tineri,
În conformitate cu tradiţia stabilită de 17 ani până în prezent, şi în acest an, 2011, va avea loc concursul „MOŞTENIRE”.
Ca şi concursurile anterioare, el se va desfăşura pe două secţiuni: Istoria românilor şi Istoria literaturii române.
Se vor acorda următoarele premii:
• Premiul I: în valoare de 200 dolari pentru fiecare dintre cele două secţiuni;
• Premiul II: în valoare de 150 dolari pentru fiecare dintre cele două secţiuni;
• Premiul III: în valoare de 100 dolari pentru fiecare dintre cele două secţiuni.
Menţiuni: câte două menţiuni a câte 50 dolari pentru cele două secţiuni.
Acest concurs ca şi cele anterioare este destinat elevilor din clasele superioare de liceu şi celorlalte şcoli echivalente din Republica Moldova şi din Ucraina.
Subiectele concursului, termenele în care acesta se va desfăşura, precum şi alte detalii vor rămâne în grija organizatorilor de la Chişinău.
 
Cu alese sentimente frăţeşti,
Alianţa pentru sprijinirea Basarabiei
Preşedinte, Eugen HOLBAN
Consilier, Gheorghe FURDUI
 
Paris, Franţa, ianuarie 2011
 
 
Subiectele la „Istoria românilor”
 
1. Geneza relaţiilor feudale la români.
2. Similitudini şi sincronisme în procesul de formare a statelor medievale româneşti.
3. Geneza şi evoluţia oraşului românesc până la începutul secolului al XVI-lea.
4. Principatele române în cadrul chestiunii orientale (1801-1812).
5. 22 de ani de viaţă românească în sudul Basarabiei (1856-1878).
6. Nicolae Iorga – istoric al Basarabiei.
7. Societăţi culturale în Basarabia (1918-1940).
8. Biserica ortodoxă din Basarabia sub regimul sovietic.
9. Proclamarea independenţei Republicii Moldova: itinerar şi semnificaţii.
10. Republica Moldova pe calea integrării europene.
 
 
Subiectele la „Istoria literaturii române”
 
1. Tabloul cosmogoniei creat magistral de M. Eminescu în Scrisoarea I.
2. Tradiţie şi modernitate în romanul Enigma Otiliei de G. Călinescu.
3. Pădurea spânzuraţilor de L. Rebreanu – o monografie a incertitudinii creatoare.
4. Spiritualitatea dacică surprinsă artistic în romanul lui M. Sadoveanu Creanga de aur.
5. Simboluri şi semnificaţii ale pietrei în poezia lui A. Codru.
6. Poetica misterului modern în creaţia lui M. Sorescu.
7. A fi om în viaţă – „o artă sau un destin” (laitmotivul romanului Tema pentru acasă de N. Dabija).
8. Cel mai iubit dintre pământeni de M. Preda – romanul împlinirii prin iubire, romanul unui mit uman etern.
9. Receptarea şi continuarea valenţelor spirituale ale mitului creaţiei de către generaţiile moştenitoare în poezia lui N. Labiş Meşterul.
10. Istoria ieroglifică – un teatru / spectacol al lumii contemporane a lui D. Cantemir.
 
Condiţiile concursului
Participanţii vor prezenta lucrările în scris în volum de 15-20 de pagini, dactilografiate la două intervale sau scoase la imprimantă cu spaţierea şi mărimea caracterelor respective, ori scrise citeţ în caiet.
Lucrările vor fi expediate pe adresa redacţiei săptămânalului „Literatura şi Arta” (str. Sfatul Ţării, nr. 2, cod poştal 2009, mun. Chişinău) până la 31 martie 2011. Pe plic se va indica: Pentru concursul „MOŞTENIRE”, secţiunea şi numărul temei. La concurs vor fi admise lucrările consacrate unei singure teme de la secţiunea dată.
Pentru etapa a doua vor fi invitaţi la Chişinău circa 80 de autori ai celor mai bune lucrări. Discuţiile vor avea loc cu precădere pe baza temelor propuse.
Cerinţele faţă de perfectarea lucrărilor:
1. Pe foaia de titlu se va indica:
a) Concursul „MOŞTENIRE”;
b) Secţiunea, numărul temei şi tema propriu-zisă;
c) Numele, prenumele, instituţia de învăţământ, clasa şi adresa completă şi nr. de telefon.
2. Lista lucrărilor consultate (monografii, studii, articole etc.) se va anexa la sfârşitul lucrării.
La concurs sunt invitaţi să participe elevii gimnaziilor, liceelor, colegiilor.
Rezultatele concursului vor fi publicate în presă.
Concomitent, aducem la cunoştinţă tuturor participanţilor că, în afară de premiile menţionate mai sus, vor fi acordate încă un şir de premii importante din partea unor oameni de bună-credinţă din Republica Moldova. Tuturor participanţilor la concurs, care vor fi invitaţi în etapa a doua la Chişinău, li se va restitui costul călătoriei tur-retur.
 
Relaţii la tel. 21-02-12
Raisa Ciobanu