Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sergiu I. CHIRCĂ

Doctor habilitat în economie, profesor universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (A.S.E.M.), membru de onoare al Academiei Române, Om Emerit în ştiinţă din R. Moldova.

TEXTE PUBLICATE