Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elena STRATAN

Elena STRATAN

Bibliotecar, grad de calificare superior, manager. Şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo".

TEXTE PUBLICATE