Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gheorghe GONŢA

Gheorghe GONŢA

Dr. hab. în istorie, cercet. şt. sup., Institutul de Istorie al A.Ş.M., prof. univ. Domenii de cercetare: istoria medievală, în special istoria relaţiilor internaţionale ale Ţării Moldovei (sec. XV-XVI), istoria gândirii politice medievale, didactica predării istoriei în şcoală. Autor a peste 125 de studii şi articole. Una dintre cele cinci monografii – "Viaţa politică a Ţării Moldovei în epoca domniei lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi" (2004). Deţinător al Premiului Prezidiului A.Ş.M. şi al Titlului onorific „Om emerit”.