Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Demir DRAGNEV

Demir DRAGNEV

Născut la 27 iulie 1936, în satul Cureşniţa (Soroca). Doctor habilitat în istorie (1992). În perioada 1957-2006 a activat în calitate de cercetător ştiinţific, director adjunct, şef al Secţiei istorie medie; director, şef al Sectorului istorie antică şi medie în cadrul Institutului de Istorie al AŞM. Membru corespondent al AŞM (1995). Din 1992 predă istoria medie la UPS „Ion Creangă”, iar din 1998 – şi la USM.
Semnează numeroase lucrări de specialitate, inclusiv monografii, manuale de istorie antică şi medie. Laureat al Premiului de Stat al Moldovei (1986) şi al Premiului AŞM (1996).