Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ana FERAFONTOV

Ana FERAFONTOV

Doctorandă, Facultatea de Litere, USM.
Domenii de cercetare: teoria textului, stilistică, analiza discursului. Publicații despre fenomenul pamfletului în publicistica românească: evoluție, mijloace de construcție a discursului pamfletar, procedee de sporire a expresivității în discursul pamfletar.

TEXTE PUBLICATE