Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eugen-Tudor SCLIFOS

Eugen-Tudor SCLIFOS

E.-T. S. – cercetător științific la Institutul de Istorie a Moldovei. Studii de licență: specializarea Istorie (2009-2012); masterat: specializarea Relații, instituții, organizații internaționale, (2012-2014); studii de doctorat (2014-2017) – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. La 23 februarie 2018 susține teza de doctorat cu titlul Problema românească în raporturile franco-ruse 1853-1859, sub îndrumarea prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti. Domenii de interes: problema Basarabiei în context internațional (1856, 1878), unirea Principatelor Române, Basarabia în Primul Război Mondial, perioada regulamentară în Moldova. Semnează studii în reviste din Republica Moldova și România.