Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

PRO DIDACTICA

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 5-6, anul XVIII, 2008

RUBRICI


PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Predarea / studierea prozei de inspiraţie istorică: repere teoretico-literare şi metodologice

Cristinel MUNTEANU


Valorile stilistice ale părţilor de vorbire (însemnări din perspectivă didactică)
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog