Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adrian Dinu RACHIERU

Adrian Dinu RACHIERU
Prof. univ. dr., din 2012 prorector al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara. Dintre volumele publicate (peste 30): Elitism şi Postmodernism, Editura Junimea, Iaşi, 1999; Bătălia pentru Basarabia, Editura Augusta, Timişoara, 2000; Alternativa Marino, Editura Junimea, Iaşi, 2002; Legea conservării scaunului (roman, vol. I, II), Editura Eubeea, Timişoara, 2002, 2004; Globalizare şi cultură media, Editura Institutul European, Iaşi, 2003; Nichita Stănescu – un idol fals?, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2006; Eminescu după Eminescu, Editura Augusta, Timişoara, 2009; Poeţi din Basarabia (antologie critică), Editura Academiei Române, Bucureşti / Editura Ştiinţa, Chişinău, 2010; Ion Creangă. Spectacolul disimulării, Editura David Press Print, Timişoara, 2012; Con-vieţuirea cu Eminescu, Editura Junimea, Iaşi, 2013; Romanul politic şi pactul ficţional (I), Editura Junimea, Iaşi, 2015; Polemici de tranziţie, Editura Tibiscus (Uzdin, R. Serbia), 2016.

TEXTE PUBLICATE

„Problema Eminescu” – un război imagologic Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Vieru exista ca o legendă vie Nr. 1-4, anul XIX, 2009
„Ideea Eminescu” Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Odiseea limbii române (trei cruciaţi: Alexei Mateevici, Eugeniu Coşeriu, Grigore Vieru) Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Nicolae Breban vs. „romanul minimalist” Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Diana Vrabie, Urme pe nisip Nr. 10-12, anul XVII, 2007
În literatură contează soliştii, nu coriştii Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Eminescu şi Basarabia Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Alexandru Lungu şi „povara umbrei” Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Romanul epistolar Nr. 1-2, anul XX, 2010
Cioran şi „rugăciunea negativă” Nr. 3-4, anul XX, 2010
Literatura pentru copii – parte integrantă din literatură Nr. 5-6, anul XX, 2010
Mitologie şi poezie (I)*. Cazul Nichita Nr. 5-6, anul XX, 2010
Drama insignifianţei Nr. 7-8, anul XX, 2010
Mitologie şi poezie (II). Cazul Labiş Nr. 7-8, anul XX, 2010
Andrei Strâmbeanu – un „scriitor oral”? Nr. 7-8, anul XX, 2010
Poezie și mitologie (III)*. Adrian Păunescu: „diateza lirică” Nr. 1-2, anul XXI, 2011
După douăzeci de ani Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Theodor Codreanu sau logica detectivistică Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Constanţa Buzea – cenzura lucidităţii Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Există o „literatură moldovenească”? Nr. 5-6, anul XXII, 2012
Limba vs „limbajul de lemn” Nr. 7-8, anul XXII, 2012
Fănuş Neagu, un dionisiac? Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
G. Călinescu – un estet cinic? Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
Utopia romanului (I) Nr. 1, anul XXIV, 2014
Utopia romanului (II)* Nr. 4, anul XXIV, 2014
Leonida Lari – un „plâns de lumină” Nr. 7-9, anul XII, 2002
Grigore Vieru şi „crinii latiniei” Nr. 1-2, anul XXV, 2015
„Ucenicul” George Bălăiţă Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Patriotismul limbii şi „realitatea discursivă” Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
Ion Miloş sau drama identităţii Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
Val Talpalaru, cu „reportofonul la bandulieră” Nr. 1, anul XXVII, 2017
Sănătatea emoţională în societatea mediatică Nr. 2, anul XXVII, 2017
„Vieţile” lui Nicolae Breban Nr. 4, anul XXVII, 2017
Un cărturar huşean (I) Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
Un cărturar huşean (II) Nr. 3-4, anul XXVIII, 2018
Există o „literatură moldovenească”? Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
Augustin Buzura şi miza morală (Proza și publicistica, sub semnul convergenței) Nr. 7-8, anul XXVIII, 2018
Nichita Stănescu, o „existență poetică” Nr. 1, anul XXIX, 2019
Eminescu și canonul literar românesc (I) Nr. 2, anul XXIX, 2019
Eminescu și canonul literar românesc (II) Nr. 3, anul XXIX, 2019
Mihail Sadoveanu, un prozator „reeducat”? Nr. 4, anul XXIX, 2019
Mihail Sadoveanu, un prozator „reeducat”? (II) Nr. 2-3, anul XXX, 2020
La „morișca” adevărului Nr. 4-5, anul XXX, 2020
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog