Limba Română

Important! Pentru Biblioteca electronică a revistei „Limba Română” (formatul PDF)
accesaţi CĂRŢI.

            Revistă de ştiinţă şi cultură    Info Abonare Apare bimestrial la Chişinău

IN MEMORIAM SOLOMON MARCUS

PRO DIDACTICA

COŞERIANA

INTERFERENŢE

SINTEZE

POESIS

INEDIT

GRAMATICĂ

IUVENTUS

RECITIREA CLASICILOR

PROZĂ

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 1-2, anul XXVI, 2016

  Descarcă PDF  

RUBRICI


IN MEMORIAM SOLOMON MARCUS

Academicianul SOLOMON MARCUS a plecat dintre noi (1 martie 1925 – 17 martie 2016)

Îți vom resimți îndelung lipsa, Maestre!

PRO DIDACTICA

Manualele, o necesară călăuză didactică

Solomon MARCUS


Copiii, sub agresiunea unei școli care le ignoră nevoile și drepturile. Cazul dramatic al clasei a V-a

Adrian Dinu RACHIERU


Patriotismul limbii şi „realitatea discursivă”

Veronica BĂNICĂ


O pledoarie pentru manualul unic

Constantin ŞCHIOPU


Manuale-monstru, elevi și profesori debusolați

Diana VRABIE


Manualul de literatură universală pentru clasa a x-a: constatări, observații, sugestii

Georgel RUSU


Calul Troian al învățământului

Ion I. IONESCU


O privire sociologică asupra educației școlare

COŞERIANA

Cristinel MUNTEANU


Despre competenţa lingvistică. De la filozofie la didactica limbii române

Emma TĂMÂIANU-MORITA


Coşerianismul ca opţiune de viaţă − o mărturie japoneză

Cristinel MUNTEANU


O conferinţă internaţională dedicată lingvisticii coşeriene

INTERFERENŢE

Doina ARPENTI


Rolul limbii în formarea identității culturale în contextul migrației

SINTEZE

Răzvan VONCU


Poezia română din Basarabia. Valori și confluențe

POESIS

Liliana ARMAŞU


Reîntregire

INEDIT

Mircea COLOŞENCO


Surorile. Cântec-poveste, un poem ontic de Nicolae Labiş

GRAMATICĂ

Marcela VÂLCU


Probleme de pronunțare în cazul unor unități fonetice

Carolina POPUŞOI


Traduceri nerecomandate în limba română din Basarabia

Cristina CORLA (HANŢ)


Câteva considerații privind regimul de acuzativ al prepoziției contra

IUVENTUS

Liubomir GUȚU


Ortografierea numelor proprii între pertinență și inadecvare

Vasile GRIBINCEA


Ipostaze ale plăcerii în poezia lui Grigore Vieru

Mihaela TARNOVSCHI


Figuri ale perspectivei: aproapele, departele și nesfârșitul în opera lui Grigore Vieru

RECITIREA CLASICILOR

Diana ACHIM


Lectura naratarului în Hanu-Ancuței de Mihail Sadoveanu

PROZĂ

Nicolae SPĂTARU


Jurnalul lui Dan

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Ala SAINENCO


Verbul, metafora teatrală și structurile asociative
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog