Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

FAȚETELE CUVÂNTULUI

COŞERIANA

CUVINTE DEZVELITE

EX CIVITAS

POESIS

CUM SCRIA EMINESCU?

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

IN MEMORIAM

REGISTRU ACTUAL

SUFLET DE VEGHE

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

RECURS LA PATRIMONIU

EVENIMENT

ANIVERSĂRI

DIALOGUL ARTELOR

DE LA GROTESC LA SUBLIM

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

VIAȚA FĂRĂ MACHIAJ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vasile PAVEL

Vasile PAVEL
Prof. univ. dr. hab., Institutul de Filologie al A.Ş.M., Chişinău. Autor a 25 de cărţi (în colab.), între care „Atlasul lingvistic moldovenesc", vol. II, partea a doua, 1973; „Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, Nordul Bucovinei, Transnistria", vol. I-II, 1993-1994, vol. III-IV, 2002-2003. Colaborează la elaborarea „Atlasului lingvistic romanic", Roma, 1995-2009, vol. I-III, a „Atlasului limbilor Europei", şapte fascicule, 1985-2007, a „Atlasului dialectologic carpatic comun", în şapte volume, 1998-2003. Autor a patru monografii.

TEXTE PUBLICATE

Limba română – unitate în diversitate* Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
L-am admirat pentru eleganţa stilului şi deschiderea spre comunicare Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Cercetător şi promotor al limbii române Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Limba română în şcolile din regiunile Cernăuţi şi Odesa Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Despre crearea unităţilor de vocabular din perspectivă onomasiologică Nr. 11-12, anul XXII, 2012
Limba română este scutul de nădejde în izbânda Dreptăţii, în apărarea fiinţei noastre naţionale Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Graiuri româneşti insulare de peste Marea Caspică şi Ural Nr. 2, anul XXIV, 2014
Universalitatea operei lingvistice coşeriene, românească prin geneza ei* Nr. 4-8, anul XI, 2001
Redactarea hărților motivaționale – metodă inovatoare în geografia lingvistică Nr. 1, anul XXVII, 2017
Motivaţia de origine metaforică a semnului glotic Nr. 1, anul XXIX, 2019
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog