Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alexandru BANTOŞ

Alexandru BANTOŞ
Editor şi publicist, redactor-şef al revistei „Limba Română”, directorul Casei Limbii Române „Nichita Stănescu”.

TEXTE PUBLICATE

Icoana cu numele tău Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Vocea unei conştiinţe Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Mesager pentru Basarabia Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Silviu Berejan, cel mai de seamă lingvist al nostru Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Situaţia limbii de stat în Republica Moldova: de jure şi de facto Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Meandrele unui traiect lingvistic Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Documente aparţinând istoriei şi viitorului Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Limba română şi „suma de adevăruri ştiinţifice” Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Revista „Limba Română” – 150 Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Drept şi neînvins Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Omul potrivit la locul şi la timpul potrivit Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Un lingvist care vine din viitor (I) Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Un incoruptibil avocat al limbii române Nr. 3-4, anul XX, 2010
„Literatura este o răfuială cu propria conştiinţă” Nr. 3-4, anul XX, 2010
Sub cupola întregitoare a limbii române Nr. 5-6, anul XX, 2010
Marea noastră. La Constanţa (pagini color) Nr. 5-6, anul XX, 2010
Un act în consens cu adevărul Nr. 7-8, anul XX, 2010
Am cultivat mituri false, care nu pun preţ pe demnitate şi curaj Nr. 9-10, anul XX, 2010
Curajul de a privi în urmă Nr. 1-2, anul XXI, 2011
Nebiruit martor peste vremi potrivnice şi graniţe arbitrare Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Quo vadis, Republica Moldova? Nr. 7-8, anul XXI, 2011
Sub sceptrul purificator al limbii române Nr. 9-10, anul XXI, 2011
Să nu uităm că a fi liber este mult mai dificil decât a nu fi liber Nr. 9-10, anul XXI, 2011
Puterea şi cultura noastră Nr. 11-12, anul XXI, 2011
Eminescu şi Basarabia Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Distins cărturar şi om politic Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Identitatea etnică, de limbă şi cultură nu sunt valori de piaţă, ci de existenţă şi nu se negociază Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Basarabia mai aşteaptă să fie descoperită, cu dragoste, în complexitatea ei istorică Nr. 5-6, anul XXII, 2012
„Legalizarea denumirii ştiinţifice a limbii noastre va anula multe din motivele discordiei din societate” Nr. 11-12, anul XVI, 2006
„Fiinţa noastră s-a manifestat şi a rezistat în aceeaşi indestructibilă trinitate, a latinităţii prin origine, a unităţii lingvistice şi a spiritualităţii creştine” Nr. 7-9, anul XVI, 2006
„Un pictor adevărat e dator să surprindă irepetabilul, inefabilul acestei lumi...” Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Niciodată n-am trădat limba română Nr. 4-6, anul XVI, 2006
„Atâtea cărţi frumoase, visate de mine, au fost asasinate de vitregiile timpului...” Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Poză cu Ştefan cel Mare Nr. 4-6, anul XVI, 2006
„Arta va rămâne ceea ce a fost întotdeauna – o expresie a sufletului omenesc...” Nr. 1-3, anul XVI, 2006
Privitor ca la teatru... Nr. 1-3, anul XVI, 2006
Drumul spre convergenţă nu va fi nici scurt şi nici uşor Nr. 7-8, anul XXII, 2012
A face filologie înseamnă a lucra în folosul culturii naţionale Nr. 11-12, anul XXII, 2012
„Sunt o voce a generaţiei mele...” Nr. 10, anul XV, 2005
„Dacă nu vor urma fapte, totul se va nărui în demagogie politică” Nr. 5-9, anul XV, 2005
„Atribuirea denumirii de Limbă Română pentru noţiunea de Limbă Literară în republica Moldova nu ştirbeşte nici autoritatea şi nici demnitatea nimănui”* Nr. 4, anul XV, 2005
Limba în care creezi trebuie să fie atotcuprinzătoare mişcării sufletului şi cugetului Nr. 1-3, anul XV, 2005
În Republica Moldova cultura se află într-un cumplit impas... Nr. 12, anul XIV, 2004
Să nu dăm cu piciorul în ceea ce a zămislit Dumnezeu Nr. 12, anul XIV, 2004
Limba română este scutul de nădejde în izbânda Dreptăţii, în apărarea fiinţei noastre naţionale Nr. 7-8, anul XIV, 2004
„Cred în destinul de mâine al Basarabiei...” Nr. 4-6, anul XIV, 2004
„Limba maternă trebuie să fie studiată pe parcursul întregii vieţi, de la naştere până la moarte” Nr. 4-6, anul XIV, 2004
„Vom ieşi din impasul lingvistic ruşinos şi ridicol, în care am ajuns, numai atunci, când în capul mesei se va afla ştiinţa eternă, şi nu politicul efemer” Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Eugeniu Coşeriu şi „revenirea sa acasă” Nr. 5-6, anul XXIII, 2013
Poezia şi matematica sunt surori, se află în aceeaşi paradigmă culturală Nr. 7-8, anul XXIII, 2013
Limba Română, test la democraţie şi adevăr Nr. 1, anul XXIV, 2014
BAC-ul, oglindă a şcolii şi a societăţii Nr. 3, anul XXIV, 2014
Procesul de integrare naţională a basarabenilor este ireversibil Nr. 4, anul XXIV, 2014
E nevoie ca toată lumea să facă lingvistică? Nr. 6-10, anul XIII, 2003
„Sunt omul dreptei cumpene româneşti” Nr. 6-10, anul XIII, 2003
Zugrav al sufletului basarabean Nr. 6-10, anul XIII, 2003
Retrospectivă necesară Nr. 4-5, anul XIII, 2003
„Chişinăul a fost şi va rămâne al nostru...” Nr. 4-5, anul XIII, 2003
Profesorul nostru Nr. 10, anul XII, 2002
“Denumirea limbii noastre e cea ştiută de toată lumea – română” Nr. 4-6, anul XII, 2002
“Limba oficială în orice stat este, de regulă, una singură...” Nr. 4-6, anul XII, 2002
Şansa noastră Nr. 9-12, anul XI, 2001
Dincolo de sărbători Nr. 4-8, anul XI, 2001
Comoara care se numeşte Limba Română Nr. 4-8, anul XI, 2001
25 de ani de la aprobarea legislaţiei lingvistice a Republicii Moldova: retrospectivă subiectivă Nr. 5, anul XXIV, 2014
Lupta continuă Nr. 6, anul XXIV, 2014
Păstrător al unităţii neamului Nr. 6, anul XXIV, 2014
Solomon Marcus. Traiectul modern al limbii române Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Un sfert de veac împreună Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Revista „Limba Română” – în serviciul şcolii şi al culturii naţionale Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Unirea, o stare de spirit Nr. 1, anul XXVII, 2017
Reprezentant de seamă al filologiei băimărene Nr. 1, anul XXVII, 2017
Ion Dumeniuk şi limba română Nr. 2, anul XXVII, 2017
Recitindu-l pe Coșeriu Nr. 3, anul XXVII, 2017
Țara mea de dincolo de Prut Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
Centenarul Marii Uniri: popas retrospectiv și imbold prospectiv Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018
Omul cărții Nr. 3-4, anul XXVIII, 2018
Lupta cu inerția, cu veleitarismul, cu impostura continuă prin CULTURĂ! Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
Reconstrucția identitară și reflexele sindromului politic Nr. 1, anul XXIX, 2019
Bine școliți, tinerii români vor edifica viitorul nostru comun Nr. 2, anul XXIX, 2019
O aniversare mai puțin fastuoasă Nr. 3, anul XXIX, 2019
„Cele mai exacte demonstrații cu privire la numele poporului și al limbii noastre le-au făcut nu muntenii și nu ardelenii, ci moldovenii.” Nr. 1, anul XXX, 2020
Da la Podul de Flori la Podul Indolenței Nr. 2-3, anul XXX, 2020
Numai sub cupola limbii române avem șansa de a supraviețui ca neam Nr. 4-5, anul XXX, 2020
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog