Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cristinel MUNTEANU

Cristinel MUNTEANU
Cr.M. – este prof. univ. dr. habil. (doctor în filologie şi în filosofie); predă la Universitatea „Danubius” din Galaţi discipline din sfera ştiinţelor limbajului şi din domeniul filosofiei. A publicat ca autor: Sinonimia frazeologică în limba română (2007), Lingvistica integrală coşeriană (2012), Frazeologie românească (2013); Tradition and Innovation in Language and Linguistics (2017); Problema sensului la John Dewey (2019), iar ca editor: Tobias Peucer, Despre relatările jurnalistice (2008), B.P. Hasdeu, Studii de ştiinţa limbii (2013), E. Coşeriu, H. Geckeler, Orientări în semantica structurală (2016; trad. de Cr.M.) etc. Este, de asemenea, autorul a peste 150 de articole şi comunicări. Domenii de interes: filosofia limbajului, teoria limbii, semantică, frazeologie, hermeneutică, lingvistica textului.

TEXTE PUBLICATE

Un important simpozion de jurnalism Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Un Orfeu al limbii române Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Apreciat profesor, cercetător şi manager Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Eminescu în dezbatere cu caracter… sumativ Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Acuitate auditivă în expresii idiomatice româneşti Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Vita brevis, lingua latina longa Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
Un eveniment cultural: Wilhelm von Humboldt în româneşte Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
Exerciţii de stil pe tema discursului repetat Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
Valorile stilistice ale părţilor de vorbire (însemnări din perspectivă didactică) Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
Rudolf Windisch – Ad maiorem linguae nostrae gloriam Nr. 3-4, anul XVIII, 2008
O problemă de lingvistică „financiară”: analogia cuvinte – bani Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Oameni şi cai (de la Marin Preda citire) Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Un important tratat de semiotică elaborat pe temeiuri coşeriene Nr. 10-12, anul XVII, 2007
O antologie Coşeriu de referinţă Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Frazeologia în primele texte literare româneşti Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Un veritabil tratat de lingvistică a textului Nr. 7-9, anul XVII, 2007
O premieră în lexicografia românească – un dicţionar etimologic de antonime neologice Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Întrunire memorabilă pentru lingvistica românească: Coseclus 2009 Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Despre „termenul” limba română şi relaţia sa cu adevărul ştiinţific Nr. 1-2, anul XX, 2010
Teze despre problema terminologiei. Perspectiva lui Eugeniu Coşeriu Nr. 1-2, anul XX, 2010
Reflecţii privind „funcţia criptică” a limbajului medical Nr. 1-2, anul XX, 2010
Observaţii privind stilul lui Fănuş Neagu Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Observaţii şi sugestii privind traducerea unor poezii englezeşti cu formă fixă Nr. 5-6, anul XX, 2010
Despre „virtuţile stilistice” ale textului jurnalistic Nr. 5-6, anul XX, 2010
Importanţa literaturii pentru învăţarea limbii române ca limbă străină Nr. 7-8, anul XX, 2010
„Eu îl consider pe Coşeriu un lingvist clasic, în sensul clasicismului aşa cum l-a definit Călinescu într-un faimos articol” Nr. 11-12, anul XX, 2010
Lingvistica integrală ca organon pentru cercetările privind limbajul Nr. 11-12, anul XX, 2010
Mitologică Nr. 11-12, anul XX, 2010
Despre sâmbătă şi reflexele sale în frazeologie Nr. 1-2, anul XXI, 2011
Cum se învaţă o limbă (după Eugeniu Coşeriu) Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Revista „Limba Română” din Chişinău – un nucleu al românismului autentic Nr. 7-8, anul XXI, 2011
Problema numelor proprii din literatură în lumina unor idei ale lingvisticii coşeriene Nr. 1-2, anul XXII, 2012
O clasificare antică a «stilurilor funcţionale» în opera lui Diogenes Laertios Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Cum se editează un manuscris coşerian Nr. 3-4, anul XXII, 2012
O analiză de (con)text Nr. 10, anul XVI, 2006
Tehnica utilizării frazeologismelor expresive Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Nu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică) Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Eugeniu Coşeriu şi problema «stilurilor funcţionale» Nr. 7-8, anul XXII, 2012
Cu Eugeniu Coşeriu despre literatură, istorie şi politică Nr. 9-10, anul XXII, 2012
Amintiri şi reflecţii despre Coşeriu Nr. 11-12, anul XXII, 2012
O lingvistică a „rostirii” Nr. 11-12, anul XXII, 2012
Despre motivarea contextuală a frazeologismelor Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Despre expresia cai verzi pe pereţi (o încercare etimologică) Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Actele unui colocviu internaţional dedicat lui Eugeniu Coşeriu Nr. 7-8, anul XXIII, 2013
Discursul repetat şi titlurile jurnalistice atipice Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
Tipuri de sinonimie Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
Omonimele şi sinonimele în concepţia lui Aristotel (cu o reconsiderare a unei interpretări aparţinându-i lui Constantin Noica) Nr. 1, anul XXIV, 2014
Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului Nr. 2, anul XXIV, 2014
La originea ideii de «colaj discursiv»: Platon – Phaidros Nr. 4, anul XXIV, 2014
Din nou despre noematologie: contribuţia lui Nicolae I. Apostolescu Nr. 5, anul XXIV, 2014
Despre o hermeneutică a sensului bazată pe «principiul încrederii» Nr. 6, anul XXIV, 2014
Câteva metafore privind valoarea descoperirilor şi puterea tradiţiei în ştiinţă Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Ilie Moromete – filozoful. Un argument Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Un eveniment literar: Serata crăiţelor de Valentin Popa Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Logică şi legislaţie. Câteva observaţii lingvistico-filosofice Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Despre importanţa tradiţiilor discursive Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Discursul publicitar din perspectiva lingvisticii integrale Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Despre competenţa lingvistică. De la filozofie la didactica limbii române Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
O conferinţă internaţională dedicată lingvisticii coşeriene Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
O contaminare frazeologică în contexte jurnalistice: a se duce pe apa Dunării Nr. 1, anul XXVII, 2017
Problema sensului la John Dewey Nr. 3, anul XXVII, 2017
Calistrat Hogaş în evocarea lui Anton Marin Nr. 4, anul XXVII, 2017
Mihail Sadoveanu şi căutarea dreptăţii. Forme ale justiţiei în Hanu Ancuţei Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
„A spune lucrurile aşa cum sunt...”. Conversaţii cu Eugeniu Coşeriu Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018
Cârcoteli „literare” româneşti Nr. 3-4, anul XXVIII, 2018
Camil Petrescu şi căutarea dreptăţii. Forme ale justiţiei în Jocul ielelor Nr. 3-4, anul XXVIII, 2018
O manifestare științifică dedicată Unirii de la 1918 Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
Despre excepţia care confirmă regula Nr. 7-8, anul XXVIII, 2018
Expresii şi citate latineşti celebre modificate în contexte româneşti şi străine Nr. 1, anul XXIX, 2019
Comunicare şi leadership. De la Adam Smith la R.G. Collingwood Nr. 2, anul XXIX, 2019
Limbajul între preţuire şi dispreţuire. Câteva aspecte Nr. 3, anul XXIX, 2019
„Absenţa normei este barbarie”. Dinspre Coșeriu către Ortega y Gasset Nr. 4, anul XXIX, 2019
O reeditare binevenită: Iuliu Zanne, Proverbele românilor Nr. 1, anul XXX, 2020
Eugeniu Coșeriu despre corectitudinea și exemplaritatea lingvistică Nr. 2-3, anul XXX, 2020
Cultura ca securitate. Perspectiva lui José Ortega y Gasset Nr. 4-5, anul XXX, 2020
Despre raportul dintre realitate și ficțiune în literatură Nr. 6, anul XXX, 2020
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog