Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nicolae FELECAN

Nicolae FELECAN
Prof. univ. dr., latinist.Membru al Societăţii de Studii Clasice din România, al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România şi Société de Linguistique Romane din Franţa. Decan al Facultăţii de Litere (1996-2000), prorector al Universităţii de Nord Baia Mare (1993-1996, 2004-2008). Volume: „Limba latină" (1986), „Paronimia în limba română" (1993), „Ghid practic pentru predarea şi învăţarea limbii latine" (1994), „Dicţionar de paronime" (1996), „Sintaxa limbii române" (2002), „Vocabularul limbii române" (2004), „Terminologia corpului uman în limba română" (2005), „Între lingvistică şi filologie" (2011) ş.a.

TEXTE PUBLICATE

„Limba şi neamul mi-au insuflat energie şi putere de rezistenţă” Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Limbajul religios-filozofic în scrierile lui Andrei Pleşu Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Relaţia vocativ / nominativ la numele de persoană Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Noţiunea „drum” în limba română. Termeni de origine slavă (III)* Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
O frescă a realităţii Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
Congres internaţional de lingvistică şi filologie romanică Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Noţiunea „drum” în limba română (II)* Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Noţiunea drum în limba română (IV) Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Complementul posesiv Nr. 3-4, anul XX, 2010
Noţiunea „drum” în limba română Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Rost, rosti, rostui Nr. 9-10, anul XX, 2010
Congres Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanică la Valencia Nr. 11-12, anul XX, 2010
Variantele literare libere şi tendinţele de întrebuinţare în limba română actuală Nr. 11-12, anul XVI, 2006
„Fiinţa noastră s-a manifestat şi a rezistat în aceeaşi indestructibilă trinitate, a latinităţii prin origine, a unităţii lingvistice şi a spiritualităţii creştine” Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Din nou despre DOOM2 Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Al XII-lea Simpozion Naţional de Dialectologie Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Onomastica în spaţiul public actual Nr. 7-8, anul XXIII, 2013
Universitari români în Scoţia Nr. 5, anul XXIV, 2014
Structura semantico-sintactică a lexemelor pe şi la Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Historia magistra vitae Nr. 3, anul XXVII, 2017
Romanitate și românitate la reprezentanții Școlii Ardelene Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
Sacru și profan în onomastică Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
Text și discurs religios Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
Picătura de rouă... Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
„Noi ne încredem în trăinicia noastră” Nr. 7-8, anul XXVIII, 2018
Nicolae Drăgan, demn urmaș al Școlii Ardelene Nr. 2, anul XXIX, 2019
Conferința internațională de onomastică „Numele și numirea” Nr. 4, anul XXIX, 2019
Comemorarea omului fermecat de ideal, Iuliu Maniu Nr. 1, anul XXX, 2020
Considerații asupra primelor gramatici românești tipărite (I) Nr. 4-5, anul XXX, 2020
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog