Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


TEXTE PUBLICATE

EDIŢIE SPECIALĂ Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Mesaje de condoleanţe la încetarea din viaţă a poetului Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Grigore Vieru pe ultimul drum Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Un deceniu în serviciul limbii şi culturii naţionale Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
S-a stins din viaţă ilustrul om de ştiinţă, basarabeanul Valeriu Rusu Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Nicolae Dabija: repere pentru un portret Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
Omul, profesorul, savantul Vladimir Zagaevschi Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
Omul care nu voia să moară (poveste japoneză) Nr. 3-4, anul XVIII, 2008
Şedinţa lărgită a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova pentru discutarea şi aprobarea răspunsului solicitat de Parlamentul Rrepublicii Moldova Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Declaraţia Adunării Generale Anuale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Răspuns la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova privind istoria şi folosirea glotonimului „limba moldovenească” Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Reprezentant de seamă al artei teatrale (fişier biografic) Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Roman Tolici văzut de Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Alexandru Lungu (fişier biografic) Nr. 7-8, anul XIX, 2009
S-a stins din viaţă un mare prieten al Basarabiei Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Rezoluţia Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, ediţia a IX-a (CISL, IX) Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Mihai Cimpoi – 65 Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Minunea unei prietenii (poveste populară din Laos) Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Pierdere irecuperabilă Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Eminent savant şi promotor al limbii române Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Limba română în Republica Moldova. Dreptul la normalitate Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Importantă manifestare dedicată cărţii Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Referinţe critice Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Contribuţie însemnată la dezvoltarea patrimoniului pedagogic Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Teodor Buzu şi diversitatea armoniilor cromatice (pagini color) Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Referinţe critice Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Silviu Berejan – 80 Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Stelian Dumistrăcel – 70 Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Salvador Dali şi calea spre eternitate Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Hristos a înviat!! Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Dumitru Bolboceanu şi metafora personificată (pagini color) Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Bustul lui Grigore Vieru Nr. 1-2, anul XX, 2010
Grigore Vieru. Poezie şi mundaneitate (pagini color) Nr. 1-2, anul XX, 2010
NICOLAE MĂTCAŞ – 70 Nr. 3-4, anul XX, 2010
Referinţe biobibliografice Nr. 3-4, anul XX, 2010
SERAFIM SAKA – 75 Nr. 3-4, anul XX, 2010
Referinţe biobibliografice Nr. 3-4, anul XX, 2010
Aprecieri critice Nr. 3-4, anul XX, 2010
Drumul către Rosh Ha’ayin Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Premii şi menţiuni Nr. 5-6, anul XX, 2010
Decret privind declararea zilei de 28 iunie 1940 Zi a ocupaţiei sovietice Nr. 7-8, anul XX, 2010
Raport analitic Nr. 7-8, anul XX, 2010
Avizul savanţilor „Cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940” Nr. 7-8, anul XX, 2010
Hotărâre cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940 Nr. 7-8, anul XX, 2010
Scurtă bibliografie privind raptul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa la 28 iunie 1940 Nr. 7-8, anul XX, 2010
Eminescu şi noi Nr. 7-8, anul XX, 2010
Promotor al fiinţei şi unităţii românilor Nr. 7-8, anul XX, 2010
Concursul „Moştenire” (ediţia a optsprezecea) Nr. 1-2, anul XXI, 2011
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Limba Română” – două decenii în serviciul culturii naţionale Nr. 7-8, anul XXI, 2011
Şcoala de Vară – un proiect augural al interculturalităţii în Europa de Est Nr. 9-10, anul XXI, 2011
Citiţi revista noastră şi în 2012 Nr. 9-10, anul XXI, 2011
„Scara spre cer” – prima publicaţie de cultură creştin-ortodoxă pentru copii şi adolescenţi Nr. 9-10, anul XXI, 2011
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog