Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

CASA LIMBII ROMÂNE LA ZECE ANI

Un deceniu în serviciul limbii şi culturii naţionale

Alte articole de
Revista Limba Română
Nr. 9-10, anul XVIII, 2008

Pentru tipar

Inaugurată pe 31 august 1998, zi simbolică pentru basarabeni, Casa Limbii Române Nichita Stănescu din Chişinău, centru de cultură şi asistenţă didactică, a marcat un nou mod, pragmatic, de abordare şi de soluţionare în spaţiul municipiului Chişinău a problemei limbii de stat. Având sprijinul Primăriei şi al Consiliului Municipal Chişinău, Casa Limbii Române a reuşit, pe parcursul unui deceniu, să asigure condiţii excelente pentru învăţarea limbii române, să experimenteze şi să elaboreze manuale, suporturi didactice cu un grad avansat de aplicabilitate practică, a organizat neîntrerupt cursuri de română pentru toţi cei interesaţi, instituţia devenind un reper solid în procesul de integrare civică a reprezentanţilor altor etnii şi un mijloc indispensabil de coagulare a societăţii. Proiectele derulate, în special Şcoala tânărului filolog, numeroasele acţiuni desfăşurate de către instituţie, având în centrul atenţiei cuvântul, adică elementul esenţial al fiinţei spirituale a neamului, au constituit doar o parte din premisele ce au impus-o printre instituţiile de cultură ca o tribună de rezonanţă în promovarea limbii şi culturii naţionale. ...Sunt doar câteva dintre momentele de bilanţ relevate în cadrul manifestării consacrate celei de-a zecea aniversări din ziua când „acest adevărat Templu al Limbii Române aici, la Chişinău” şi-a deschis larg uşile.
Sala de conferinţe de la mansardă a fost neîncăpătoare pentru numeroşii oaspeţi veniţi din Suceava şi Iaşi, Huşi şi Galaţi, Brăila şi Constanţa, Bucureşti şi Ploieşti şi, desigur, din Chişinău, Bălţi şi din alte localităţi ale Republicii Moldova. Printre oaspeţii de onoare s-au aflat scriitorii Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Anatol Codru, Arcadie Suceveanu, Andrei Strâmbeanu, Serafim Saka, Leo Butnaru, Argentina Cupcea-Josu, Ion Ciocanu, profesorii universitari Ana Bantoş, Anatol Ciobanu, Irina Condrea, Mihail Purice, Ion Melniciuc, Vladimir Zagaevschi, oaspeţi din Ţară: Theodor Codreanu (Huşi), Mihai Vicol (Suceava), Victor Adam (Ploieşti) şi alţii. Solemnitatea a fost moderată de către Alexandru Bantoş, director al Casei Limbi Române, redactor-şef al revistei „Limba Română”.
Cei prezenţi au participat la lansarea numărului 7-8, 2008, al revistei „Limba Română”, a cărţii Cunoaştere şi autenticitate , Editurile Augusta şi Artpress, Timişoara, 2008, semnată de prof. dr. Diana Vrabie de la Bălţi, precum şi a Gramaticii funcţionale în structuri comunicative şi imagini (3 volume), elaborată de prof. Alexei Acsan sub egida Casei Limbii Române. A fost, de asemenea, vernisată expoziţia tânărului pictor Dumitru Musteaţă – Culoarea. Cuvânt şi sentiment.
Publicăm în acest număr de revistă câteva dintre alocuţiunile rostite în cadrul evenimentului.
 
„L.R.”

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog