Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ion CIOCANU

Ion CIOCANU
Prof. univ. dr. hab., colaborator ştiinţific principal la Institutul de Filologie al A.Ş.M., critic şi istoric literar, lingvist. Autor a 40 de cărţi, majoritatea – de critică şi istorie literară, de sociolingvistică şi de cultivare a limbii. Lucrări apărute după 1990: „Literatura română contemporană din Republica Moldova" (1998), „Literatura română. Studii şi materiale pentru învăţământul preuniversitar" (2003), „Scriitori de ieri şi de azi" (2004), „Efortul salvator" (2006), „Salahorind..." (2008), „Darul lui Dumnezeu" (2009), „Noi şi cuvintele noastre" (2011), „Cărţile din noi" (2011), „Absenţa exclusă" (2013), „Rămurea de iasomie. Memorii şi meditaţii..." (2013).

TEXTE PUBLICATE

Fructul publicisticii lingvistice Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Sociolingvist redutabil Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Incalificabilul „ca şi” Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
Legile şi fărădelegile despre limbi Nr. 7-8, anul XIX, 2009
A parveni, parvenirea şi parvenitul Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Zece ani cât o viaţă Nr. 1-2, anul XX, 2010
Încă o dată despre umeri şi umere Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Literatura în contextul cunoaşterii limbii Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Cui îi este dor de limba „moldovenească”... Nr. 7-8, anul XXI, 2011
Nicolae Corlăteanu – practician şi teoretician al cultivării limbii Nr. 9-10, anul XXI, 2011
Două poeme emblematice Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Contribuţia lui Nicolae Mătcaş la cultivarea limbii române Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Contribuţii la salvarea şi dezvoltarea culturii româneşti în Basarabia (I) Nr. 5-6, anul XXII, 2012
Timbrurile Nr. 11-12, anul XVI, 2006
Prezenţa unui savant şi pedagog de vocaţie Nr. 10, anul XVI, 2006
Seísmele Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Pe marginea unui studiu de sociolingvistică Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Dincolo de prima impresie Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Locutorii Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Un roman al prezentului Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Credibilitatea publicistului bine informat Nr. 1-3, anul XVI, 2006
Contribuţii la salvarea şi dezvoltarea culturii româneşti în Basarabia (II) Nr. 7-8, anul XXII, 2012
Un necesar florilegiu de argumente Nr. 9-10, anul XXII, 2012
Aló! Nr. 11, anul XV, 2005
Service se scrie, [servis] se pronunţă Nr. 10, anul XV, 2005
Un memorialist lucid şi curajos Nr. 10, anul XV, 2005
Un redutabil mesager al adevărului despre noi Nr. 5-9, anul XV, 2005
Exemplu şi îndemn Nr. 4, anul XV, 2005
„Cinstirea limbii” în publicistica lui Grigore Vieru Nr. 1-3, anul XV, 2005
Digeri, digerezi? Nr. 1-3, anul XV, 2005
Unul dintre făuritorii victoriei noastre Nr. 1-3, anul XV, 2005
În Republica Moldova cultura se află într-un cumplit impas... Nr. 12, anul XIV, 2004
„Variantele” unor cuvinte în deserviciul... nostru Nr. 12, anul XIV, 2004
Cu creionul în mână... Nr. 12, anul XIV, 2004
Un minut, o minută Nr. 9-10, anul XIV, 2004
Limba, conducătorii şi conduşii Nr. 9-10, anul XIV, 2004
Verticalitatea necesară Nr. 9-10, anul XIV, 2004
Simptomele Nr. 7-8, anul XIV, 2004
A vorbi sănătos limba mamei... Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Cuvinte şi expresii uzuale pentru conducătorii de troleibuze, autobuze etc., taxatori / taxatoare Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Contribuţie importantă la asanarea limbii Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Motoul şi anticamera Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Reciclarea Nr. 11-12, anul XIII, 2003
Cugetări incitante, memorabile Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Început şi continuare Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
Două romane rezistente ale lui Mihail Gh. Cibotaru Nr. 4, anul XXIV, 2014
Un atentat oficial la valorile noastre naţionale Nr. 6-10, anul XIII, 2003
Act de incultură Nr. 6-10, anul XIII, 2003
Apropo de service Nr. 6-10, anul XIII, 2003
Ctitori şi ocrotitori ai limbii strămoşeşti Nr. 4-5, anul XIII, 2003
Ion Luca Caragiale – dramaturg şi prozator naţional Nr. 11-12, anul XII, 2002
Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate Nr. 4-6, anul XII, 2002
Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate Nr. 1-3, anul XII, 2002
Nu! tiraniei limbii ruse Nr. 9-12, anul XI, 2001
Scriitori clasici despre latinitatea românilor Nr. 9-12, anul XI, 2001
Neologismele în spaţiul basarabean Nr. 4-8, anul XI, 2001
O a doua viață Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Limba, literatura, bacalaureatul Nr. 5-6, anul XXV, 2015
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog