Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nicolae MĂTCAŞ

Nicolae MĂTCAŞ
Filolog, lingvist, prof. univ., publicist, traducător, om de stat. Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi din Republica Moldova şi al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova. Autor şi coautor, redactor şi coredactor a peste 30 de manuale, elaborări metodice şi alte ediţii didactice şi a peste 250 de articole şi studii. Semnează în 2010 volumul Calvarul limbii române din Basarabia, 552 p., editat de Casa Limbii Române „Nichita Stănescu”. Ministru al Ştiinţei şi Învăţământului din Republica Moldova (1990-1994). Fondator al revistei „Limba Română”.

TEXTE PUBLICATE

În limba română Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
O limbă – o naţiune Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Apostol al pământului nostru Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Plecăciunile noastre, adevărat bărbat al neamului! Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Quam cito transit, fratre Mozart, fama mundi1 Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
„În opreliştea unei clipe din istorie, posteritatea admiră gestul semeţ de demnitate al lui Beethoven...” Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Izgonirea sclavului din sine Nr. 1-2, anul XX, 2010
Traiectoria unui destin (fragment) Nr. 3-4, anul XX, 2010
Caisul Nr. 3-4, anul XX, 2010
Ca un neostoit salcâm din stepa Bugeacului Nr. 7-8, anul XX, 2010
Ion Dumeniuk Nr. 3-6, anul XXI, 2011
20 de ani de luptă şi rezistenţă Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Salahorind la cetatea limbii române Nr. 7-8, anul XXI, 2011
Drept în demnitatea lui, sorbind din cupa libertăţii Nr. 12, anul XV, 2005
Sunt, ca Manole, un umil zidar Nr. 7-8, anul XXII, 2012
La straja purităţii graiului matern Nr. 11-12, anul XXII, 2012
Şi cum la noi, acasă, nu-n poveşti Nr. 5-9, anul XV, 2005
„Oriunde aş munci, o fac în folosul oamenilor...” Nr. 5-9, anul XV, 2005
Eppur, si muove! Nr. 4, anul XV, 2005
Ne-a spart fortuna-n două răsuflarea Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Destinul limbii, destinul revistei Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
Legislaţia lingvistică şi identitatea naţională a basarabenilor Nr. 4, anul XXIV, 2014
Colosul din Tübingen Nr. 10, anul XII, 2002
Şi toţi se jură: lupi în piei de oaie... Nr. 5, anul XXIV, 2014
Învățător al neamului Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Mai mare bogăţie nu-i când ai Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Scrisoare deschisă Nr. 5-6, anul XXV, 2015
25 de ani de luptă și rezistență Nr. 5-6, anul XXV, 2015
În ziua-n care-om da de-acea comoară (Coroană de sonete) Nr. 1, anul XXVII, 2017
Să rămâi tu însuți, orice s-ar întâmpla Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
Țara mea de dincolo de sârmă; Mă doare rău memoria când, vie...; Acele vremi par vremi demult apuse; Au cum să fii în stare să-l sacrifici...; N-ai cum proba cât vor lătra în țară; Să n-ai trecut de glorii, nat select; Nu crezi c-ar fi, Stăpâne, mai Nr. 4, anul XXIX, 2019
Ion Dumeniuk, căzut în marea bătălie pentru limba română din Basarabia Nr. 1, anul XXX, 2020
„Români am fost ca boabele-n păstăi”; Spovedanie părintelui Alexei Mateevici; Prin grai și datini mai putem trăi; Și dacă ... (II); Pe sol străin n-am mas și nici nu mânem; Aici a fost și-n veci o să rămână; Cu tine m-am născut în astă lume Nr. 4-5, anul XXX, 2020
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog