Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diana VRABIE

Diana VRABIE
Dr. conf. univ., Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi, Catedra literatura română şi universală. Autoarea volumelor „Cunoaştere şi autenticitate" (Premiul Didactica al Salonului Internaţional de Carte, Iaşi, 2009), „Literatura pentru copii" (Premiul Ministerului Educaţiei al Salonului de Carte pentru copii, Chişinău, 2010). Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi din România.

TEXTE PUBLICATE

Poet plângând în slovă Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Aventura conceptului de autenticitate: exerciţii de interpetare hermeneutică Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Cunoaştere şi autenticitate în literatura românească interbelică Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Adolescentul în căutarea sinelui Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Prin Suburbiile municipale Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Corespondenţa – între confesiune şi ficţiune Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
Virtuţile unui spirit consecvent Nr. 3-4, anul XVIII, 2008
Mircea Eliade sau contradicţiile unui spirit Nr. 3-4, anul XVIII, 2008
O figură emblematică a culturii româneşti Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Diferenţieri tipologice între discursul autobiografic şi cel biografic Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Hermeneutica lui Anton Holban Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Despre Legea conservării scaunului sau din nou în căutarea personajului Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Ofensiva autenticităţii Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Descifrări în poetica eului Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Autentic, estetic şi verosimil Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Recuperând autenticul… Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Eminescu sau brandingul de naţiune Nr. 5-6, anul XX, 2010
Memoriile cu destin (Viaţa unui om singur de Adrian Marino) Nr. 1-2, anul XXI, 2011
Ionel Teodoreanu, prozatorul-poet al copilăriei şi adolescenţei Nr. 11-12, anul XXI, 2011
Literatura detenţiei: Sergiu Grossu Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Oraşul Bălţi în viziunea unor scriitori (Geo Bogza – Un oraş din infern şi Ionel Teodoreanu – La Medeleni) Nr. 5-6, anul XXII, 2012
Pastelul floral în literatura română Nr. 11-12, anul XVI, 2006
Otilia Cazimir şi universul copilăriei Nr. 11-12, anul XVI, 2006
Camil Petrescu şi doctrina „substanţei” Nr. 10, anul XVI, 2006
Reportajul ca tehnică literară Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Originalitate, autenticitate, anticalofilie Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Biblia ca sursă de inspiraţie pentru scriitorii români Nr. 9-10, anul XXII, 2012
Imaginea din oglindă Nr. 10, anul XV, 2005
Privighetoarea oarbă Nr. 1-3, anul XV, 2005
În căutarea autenticităţii Nr. 12, anul XIV, 2004
Personajul cere dreptul la replică Nr. 9-10, anul XIV, 2004
Mihail Sebastian sau despre tentaţia autenticităţii Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Trestiile lui Midas Nr. 4-6, anul XIV, 2004
Metamorfozele personajului romanesc în scrierile lui Anton Holban Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Nae Ionescu şi generaţia condamnată la luciditate Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Spovedanie pentru învinşi de Panait Istrati: dimensiunea europeană a reportajului românesc Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Cititorul în lumea creaţiei personalităţii literare: sugestii de predare Nr. 7-8, anul XXIII, 2013
Jack London: aventura scriiturii autentice Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
„Ghimpele neamului Löwy” în Scrisoare către tată Nr. 1, anul XXIV, 2014
Repere teoretico-didactice în abordarea textelor de frontieră Nr. 3, anul XXIV, 2014
Contextualizarea didactică a temei cărţii în ciclul gimnazial Nr. 3, anul XXIV, 2014
Iubirea altfel sau plânsul ca ofelizare Nr. 5, anul XXIV, 2014
Dinamica greşelilor lexico-semantice: copierea de sens sau calculul semantic Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Adrian Dinu Rachieru și Basarabia Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Revista „Limba Română” – în serviciul şcolii şi al culturii naţionale Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Iaşiul ca spaţiu al reprezentărilor în proza paşoptiştilor Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Manualul de literatură universală pentru clasa a x-a: constatări, observații, sugestii Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
Avatarurile corespondenței literare Nr. 2, anul XXVII, 2017
Mark Twain sau nonconformismul unei autobiografii Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog