Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stelian DUMISTRĂCEL

Stelian DUMISTRĂCEL
Prof. univ. dr., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. Membru în colegiul de redacţie al „Anuarului de lingvistică şi istorie literară” al Institutului „Al. Philippide”. Cercetător ştiinţific la acelaşi institut. Colaborator-autor a numeroase monografii şi dicţionare apărute la Editura Academiei Române. Printre volumele publicate: „Discursul repetat în textul jurnalistic. Tentaţia instituirii comuniunii fatice prin mass-media" (2006); „Expresii româneşti. Biografii-motivaţii" (1997). A scris peste 300 de articole cu tematică generală de cultivare a limbii. Laureat al Premiului „Timotei Cipariu” al Academiei Române.

TEXTE PUBLICATE

Celui plecat din viaţă... Nr. 1-4, anul XIX, 2009
La izvoarele jurnalismului modern Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
O conştiinţă a lingvisticii româneşti contemporane Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Ingineria ca inginerlâc Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
La un prieten Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
„Cercetarea lingvistică îi poate favoriza cititorului lecturi de conştientizare, pe diferite planuri, a însăşi condiţiei umane” Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Însemnări din perspectiva deontică a limbajului: aplicaţii pe discursul public Nr. 7-9, anul XVII, 2007
La o aniversară Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Dicton şi slogan Nr. 12, anul XIV, 2004
Mariajuri de ocazie Nr. 7-8, anul XIV, 2004
„Graiul pâinii” în lumina „lingvisticii integrale” coşeriene Nr. 4-5, anul XIII, 2003
Îndoliat omagiu Nr. 10, anul XII, 2002
Fără Magistru, o lume mai mult decît săracă... Nr. 10, anul XII, 2002
Itinerar ştiinţific – itinerar de trăire sufletească Nr. 4-8, anul XI, 2001
Norma lingvistică: între politică și poliție lingvistică Nr. 3-4, anul XXVIII, 2018
Urmări ale emoţiei Nr. 3-4, anul XXVIII, 2018
Di pi la noi: feciorii și fetele babelor... Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
Ştiinţa varietăţii lingvistice diatopice în sprijinul unităţii naţionale: de la Weigand la Puşcariu – Pop – Petrovici Nr. 7-8, anul XXVIII, 2018
Câtă atenție!? Nr. 7-8, anul XXVIII, 2018
Academiile de după ploaie Nr. 1, anul XXIX, 2019
Hățișuri de lilieci, dar și miresme. Și speranțe! Nr. 2, anul XXIX, 2019
Fețe-fețe! Eventual spălate Nr. 3, anul XXIX, 2019
De-ale permanențelor Nr. 4, anul XXIX, 2019
Malpraxisuri și erori – în fel și chip! Nr. 1, anul XXX, 2020
Vreme bună...? Nr. 2-3, anul XXX, 2020
Haideți să vă explic! Nr. 4-5, anul XXX, 2020
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog