Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

FĂURITORI AI UNIRII

LECŢIILE ISTORIEI

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

STAREA DE VEGHE

DEZINFORMAREA, ARMĂ A MANIPULĂRII

EX CIVITAS

CUVINTE DEZVELITE

ITINERAR LEXICAL

RĂDĂCINI ÎN TIMP

CRITICĂ. ESEU

SINTEZE

PROZĂ

DIALOGUL ARTELOR

LITERATURĂ ŞI DESTIN

PRO DIDACTICA

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

REGISTRU ACTUAL

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

COLOCVIILE REVISTEI „LIMBA ROMÂNĂ”

La ceas aniversar, revistei „Limba Română”

Vasile ŞALARU

Alte articole de
Vasile ŞALARU
Revista Limba Română
Nr. 5-6, anul XXV, 2015

Pentru tipar

Am primit cu onoare invitaţia de a participa la o sărbătoare culturală de excepţie a românismului născut în matca istorică în care ne-am format şi afirmat ca popor, cu o identitate bine consolidată între popoarele lumii. La cei 25 de ani de existenţă, revista „Limba Română” de la Chişinău trăieşte un timp fast, care iese de sub tutela efemerului cronologic, şi păşeşte, cu demnitate, în spaţiul veşniciei, demonstrând că rezistenţa înseamnă fidelitatea faţă de arhetip, prin forţa spiritului care a definit un destin cultural inconfundabil. Asocierea revistei cu termeni care să exprime importanţa acesteia pentru păstrarea nealterată a limbii şi, mai ales, pentru susţinerea virtuţilor sufleteşti ale celor care, născuţi în limba română, trăiesc întru aceasta este un gest cultural care se cuvine a fi făcut acum, la aniversare.
Dacă timpul ar avea doar dimensiunea istorică, atunci un sfert de veac cronologic ar putea să fie convertit în valorile pe care această revistă din Basarabia le-a construit, anulând astfel trecerea şi înlocuind-o cu veşnicia. Istoria regiunii a frământat graiul românesc, amestecându-l şi hibridându-l, dar, în acest context istoric potrivnic, „Limba Română” a lucrat la distilări fine de nuanţe, astfel încât spiritul românesc să reziste tuturor încercărilor. Am citit cu interes biografia culturală a revistei şi am constatat că, în spaţiul de dincolo de Prut, câţiva intelectuali cu adâncă simţire românească i-au construit cu răbdare şi migală un profil robust, ştiinţific, cu rigoare şi competenţă, având conştiinţa menirii de a păstra nealterată limba în care s-au născut românii trăitori de ambele părţi ale Prutului.
Am remarcat şi prezenţa în colegiul de redacţie a unor personalităţi din mediul academic din România, fapt care girează legitimitatea revistei ca una a românilor de pretutindeni. Acum, la ceas aniversar, doresc să transmit colegiului de redacţie mesajul de adâncă preţuire pentru graiul curat, românesc, care defineşte revista şi deplina încântare că relaţiile de frăţietate întru destin şi limbă dintre noi, românii din patria-mamă şi cei din partea de răsărit a Prutului, până la Nistru, s-au consolidat, în ciuda opreliştilor istorice care au copleşit, în timp, acest spaţiu geografic.
La mulţi ani întru dăinuirea limbii române prin „Limba Română”!
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog