Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. PREAFERICITUL PATRIARH TEOCTIST – 100

Casa memorială din Tocileni

Ioan DUMITRIU

Alte articole de
Ioan DUMITRIU
Revista Limba Română
Nr. 3-4, anul XXV, 2015

Pentru tipar

La împlinirea a 100 de ani de la naşterea şi 7 ani de la trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire PF Teoctist Arapaşu, după ce în anul 2014, Consiliul Local Stăuceni, cu vrerea Bunului Dumnezeu, cu sprijinul material, moral şi logistic al Patriarhiei Române, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Protopopiatului Botoşani şi cu ajutorul unor buni credincioşi ai bisericii noastre strămoşeşti, ne-am învrednicit să ducem la bun sfârşit gândul inimii noastre, de ridicare a casei memoriale spre pururea pomenirea Părintelui Nostru.
Casa memorială dedicată Prea Fericitului Patriarh Teoctist Arapaşu, este construită în stilul arhitecturii moldoveneşti, cu o secţiune caracteristică sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX, formată din tinda şi două odăi, prispă cu deregi şi acoperiş din stuf, şopron pentru unelte agricole şi coşăr împletit din nuiele în ogradă.
Tinda oferă o expoziţie permanentă de fotografie ce încearcă să surprindă în memoria imaginii cele mai importante momente din drumul lung al vieţii, credinţei şi ascezei monahale pe care a purces copilul Toderaş în Duminica Tomii a anului 1928.
Şi poate nu întâmplător ele sunt expuse cronologic, în sensul invers acelor de ceasornic – încercând parcă să întoarcă timpul... sau măcar să-l oprească pentru o clipă în faţa vizitatorului şi a veşniciei.
Odaia din dreapta este cea în care locuia familia – părinţii cu cei 11 copii. Aici spaţiul este drămuit cu grijă după firea, datina şi obiceiurile ancestrale ale ţăranului: cuptor deschis cu arc, prichici, rejancă şi plită, patul şi laviţele, culmea pentru hainele de sărbătoare, blidarul, lingurarul, măsuţa joasă cu scăunele, lada de zestre, uneltele pentru tors şi ţesut.
Şi cum altfel, în ungherul dinspre răsărit, deasupra candelei veghează o icoană veche zugrăvită pe lemn, împodobită creştineşte cu ştergar şi busuioc.
În odaia din stânga s-a amenajat camera de lucru – dedicată exclusiv PF Teoctist – şi cuprinde colecţia de bază ce conţine piese cu valoare memorială deosebită: veşmintele ce au aparţinut Patriarhului Teoctist, obiecte personale, mobilier, o bibliotecă cu cele 17 volume de predici, omilii şi meditaţii reunite în colecţia „Pe treptele slujirii creştine”, un volum cu titlul Slujind Altarul străbun, dar şi alte publicaţii care au văzut lumina tiparului prin grija PF Teoctist Arapaşu. Tot aici pot fi văzute numeroase medalii, plachete şi distincţii, dobândite de PF Teoctist în timpul vieţii.
Păşind cu emoţie şi evlavie, vizitatorul va descoperi câte puţin din fiinţa şi personalitatea omului şi ierarhului de excepţie care a fost PF Teoctist Arapaşu.
Dar dincolo de numeroasele distincţii şi de bogata activitate monahală, de munca administrativă şi de reprezentare a BOR, Patriarhul Teoctist a rămas în conştiinţa românilor ca un păstor cu chipul blând şi vocea caldă, un om echilibrat care radia bucurie, linişte lăuntrică şi o infinită bunătate.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog