Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

FAȚETELE CUVÂNTULUI

COŞERIANA

CUVINTE DEZVELITE

EX CIVITAS

POESIS

CUM SCRIA EMINESCU?

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

IN MEMORIAM

REGISTRU ACTUAL

SUFLET DE VEGHE

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

RECURS LA PATRIMONIU

EVENIMENT

ANIVERSĂRI

DIALOGUL ARTELOR

DE LA GROTESC LA SUBLIM

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

VIAȚA FĂRĂ MACHIAJ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. PREAFERICITUL PATRIARH TEOCTIST – 100

Un păstor harnic şi răbdător. Repere biografice

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 3-4, anul XXV, 2015

Pentru tipar

Preafericitul Patriarh Teoctist
(07.02.1915 – 30.07.2007)
 
 
• 1915, 7 februarie – s-a născut în satul Tocileni, judeţul Botoşani, ca cel de-al zecelea copil al familiei Dumitru şi Marghioala Arăpaşu. La botez primeşte numele Toader.
• 1921-1927 – urmează cursurile şcolii primare în satul natal.
•1928, în Duminica Tomii – intră ca frate la schitul Sihăstria Voronei.
• 1931 – este admis în rândul fraţilor-elevi la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamţ.
• 1932 -1940 – urmează cursurile Seminarului Teologic Monahal de la Mănăstirea Cernica obţinând diploma de seminar.
• 1935, 6 august – depune voturile monahale la Mănăstirea Bistriţa, Neamţ, primind numele de Teoctist.
• 1937, 4 ianuarie – este hirotonit în treapta de ierodiacon.
• 1940-1944 – urmează cursurile Facultăţii de Teologie a Universităţii din Bucureşti.
•1945 – obţine licenţa în Teologie cu calificativul „Magna cum laudae”.
• 1945, 25 martie – este hirotonit ieromonah la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.
• 1946, martie – numit mare ecleziarh al Catedralei Mitropolitane din Iaşi.
•1946-1947 – urmează cursurile Facultatii de Litere şi Filosofie la Universitatea din Iaşi.
• 1946-1950 – îndeplineşte funcţiile de Mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, Exarh al mănăstirilor, iar din anul 1948, Vicar administrativ al Mitropoliei şi ridicat la rangul de Arhimandrit.
• 1950, 28 februarie – la propunerea patriarhului Justinian Marina, este ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Episcop Vicar Patriarhal.
• 1950, 5 martie – hirotonit în treapta arhieriei de către Patriarhul Justinian Marina, Mitropolitul Firmilian al Olteniei şi Episcopul Chesarie al Dunării de Jos.
• 1950-1954 – Rector al Institutului Teologic din Bucureşti, având atribuţii de Secretar al Sfântului Sinod şi de Vicar la Arhiepiscopia Bucureşti.
• 1962, 28 iulie – ales Episcop al Aradului, Ienopolei şi Halmagiului.
• 1969-1970 – numit de Sfântul Sinod ca locum tenens al Episcopiei Oradiei.
• 1973, 28 ianuarie – ales Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei.
• 1977, 25 septembrie – ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei.
• 1981-1982 – numit de Sfântul Sinod ca locum tenens pentru scaunul de Mitropolit al Ardealului.
• 1986, 9 noiembrie – ales Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, instalat la data de 19 noiembrie 1986.
• 1999, 7-9 mai – primeşte vizita Papei Ioan Paul al II-lea, prima a unui Suveran Pontif într-o ţară majoritar ortodoxă şi care a avut un impact ecumenic fără precedent pentru România.
• 2005, 10 septembrie – vizitează pentru ultima oară locurile natale: satul Tocileni, satul Victoria şi mănăstirea Vorona.
• 2007, 30 iulie – lasă toiagul de păstor şi trece la viaţa veşnică la vârsta de 92 de ani. Trupul său este depus întru nădejdea Învierii în Catedrala patriarhală din Bucureşti.
 
 
Titluri şi distincţii
 
• 1999, 21 mai – i s-a conferit din partea Statului Român Ordinul „Steaua României” în grad de Mare Cruce.
• Membru de onoare al Academiei Române (1999).
• Doctor honoris causa al Universităţii Bucureşti (1995) şi al altor universităţi din ţară.
• Doctor honoris causa al Universităţii Catolice din Lublin, Polonia (2000).
• Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru tipărirea în 1988 a ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti (1990).
• Ordine bisericeşti acordate de Patriarhiile Antiohiei, Ierusalimului, Moscovei, Serbiei şi de Bisericile Ortodoxe ale Greciei, Ciprului, Finlandei, Cehiei şi Slovaciei.
• Decorat post-mortem de către Preşedintele României cu Ordinul Naţional „Steaua României”, în grad de Colan.
 
 
Activitate publicistică
 
• A editat Liturghierul românesc de la 1679 al Mitropolitului Dosoftei.
• A publicat monografiile Mitropolitul Iacob Putneanul cu o ediţie în limba engleză, Sf. Vasile cel Mare în evlavia credincioşilor ortodocşi români, Mitropolitul Dosoftei – ctitor al limbajului liturgic românesc.
• A editat în transliterare Dumnezeiască Liturghie a Mitropolitului Dosoftei (1679) şi a tipărit ediţia jubiliară din 1988 a Bibliei de la Bucureşti (1688).
• Este autor al şaptesprezece volume de predici, omilii, meditaţii reunite în Colecţia „Pe treptele slujirii creştine” şi un volum cu titlul Slujind Altarul străbun.
• Ca Patriarh, a îndrumat întreaga activitate editorială de la Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă. A publicat studii, articole, cuvântări în „Biserica Ortodoxă Romană”, „Glasul Bisericii”, „Mitropolia Olteniei”, „Mitropolia Banatului”, „Telegraful Român”, Cărţi de rugăciuni, Pastorale.
 
 
Construcţii şi restaurări de biserici
 
• Ctitor al bisericii din localitatea Victoria, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani, cu hramul Naşterea Maicii Domnului şi al bisericii Mănăstirii Popeşti-Leordeni cu hramul Duminica Sfinţilor Români: Rezidirea Bisericii Sfântul Spiridon-Vechi, demolată în timpul regimului comunist, în anul 1987.
• La Arad a sprijinit redeschiderea mânăstirilor Hodoş-Bodrog, Gai şi Prislop. A iniţiat şi a pus în operă restaurarea şi pictarea unui număr mare de biserici, a transformat şi restaurat Catedrala şi reşedinţa episcopală din Arad, înzestrând-o cu un paraclis.
• În Oltenia s-a îngrijit de restaurarea mânăstirilor: Tismana, Polovragi, Paraclisul mitropolitan „Duminica Tuturor Sfinţilor”.
• În Moldova s-a îngrijit de restaurarea mânăstirilor: Neamţ, Secu, Sihăstria, Bistriţa, Tazlău, Horaiţa, Slatina, Dragomirna, Bogdana, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Putna (zidul de incintă, Paraclisul şi rezidirea Palatului Domnesc al lui Ştefan cel Mare), Raşca, Vorona. În Iaşi: Catedrala Veche Sfântul Gheorghe, Catedrala Mitropolitană, Bărboi, Cetăţuia, Turnu Galatei, Frumoasa etc.
• În Arhiepiscopia Bucureştilor a dus la îndeplinire iniţiativele Patriarhului Justinian în ceea ce priveşte restaurarea sau construirea unor mânăstiri: Dealu, Viforâta, Schitul Maicilor (translatată), Ghighiu, Cheia, Zamfira, Plumbuita, Căldăruşani, Ţigăneşti, Pasărea, Cernica, Sitaru, Suzana, Schitul Cricov, Techirghiol etc.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog