Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Vlad Pâslaru: Introducere în teoria educaţiei literar-artistice*

Viorica STAMATI-ZAHARIA

Alexandru BURLACU

Alte articole de
Viorica STAMATI-ZAHARIA
Alexandru BURLACU
Revista Limba Română
Nr. 9-12, anul XI, 2001

Pentru tipar

Lucrarea reprezintă un studiu teoretico-experimental şi experienţial al esenţei şi fenomenelor artei, literaturii, percepţiei artistice şi literare, lecturii şi – în această bază, al formării cititorului de literatură în anii de şcoală, domeniu căruia autorul îl circumscrie genericul Educaţie literar-artistică.
Rod al unei cercetări fundamentale, studiul antrenează coordonatele principale ale activităţii profesorului de literatură la clasele gimnaziale şi cele liceale: epistemologică, ce include concepte, idei, teorii, principii etc. ale artei, literaturii, percepţiei artistice şi literare, ale formării cititorului de literatură pe parcursul anilor de şcoală; teleologică, ce angajează un sistem dezvoltat de obiective şi standarde educaţionale pentru formarea cititorului de literatură, acestea fiind întemeiate pe reperele epistemologice specifice şi fiind deduse din idealul educaţional şi din scopul educaţiei literar-artistice; conţinutală, constituită din materiile de predare-învăţare şi din materii despre activitatea lectorală a elevilor; tehnologică, argumentată ca metodologie a activităţii profesorului şi a elevului.
Textul lucrării culminează cu două compartimente care aduc în spaţiul preocupărilor pentru formarea cititorului experienţe de lectură ale elevilor, reprezentative pentru fiecare clasă şi vârstă şcolară, astfel încât sinteza acestora creează o imagine ştiinţifică a elevului cititordin şcoala contemporană.
Dl Vl. Pâslaru este cunoscut şi în calitate de conceptor al curriculumului şi al manualelor de literatură, de ghiduri metodice, precum şi în calitate de îndrumător al profesorilor în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, activităţi care i-au alimentat demersul ştiinţific cu importante valori ale practicii şcolare şi ale celei de dezvoltare profesională a cadrelor didactice. Acest fapt sporeşte valoarea ştiinţifică teoretică a studiului care odată editat, va servimiilor de profesori de limba şi literatura maternă, autorilor de manuale, conceptorilor de Curriculum, cercetătorilor în domeniul ştiinţelor educaţiei în calitate de ghid teoretic şi îndrumător practic în activitatea de zi cu zi.
Autorul şi-a structurat demersul ştiinţific, experimental şi experienţial astfel încât textul studiului poate fi utilizat şi în calitate de suport teoretic şi material didactic pentru modulul de formare psihopedagogică Educaţie literar-artistică, adică pentru pregătirea la facultăţile filologice a profesorilor şcolari de limba şi literatura maternă – română, rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară etc. Lucrarea este şi un bun ghid metodologic pentru cursul Metodica literaturii, precum şi în calitate de suport teoretic pentru modulul Educaţie artistică (formarea profesorilor de artă plastică, a profesorilor de muzică) şi pentru cursurile Filosofia educaţiei şi Introducere în metodologia cercetării pedagogice.,
Valorile indicate ale lucrării sunt credem, suficiente pentru a demonstra că studiul dlui Vl. Pâslaru reprezintă o sinteză a principalelor repere filosofice, epistemologice şi pedagogice pentru noul concept de instruire şi educaţie literară care se instituie în şcoala din Republica Moldova în contextul general al reformei învăţământului.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog