Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. ANATOL CIOBANU – 70

Vivat, Professore!

Ion HADÂRCĂ

Alte articole de
Ion HADÂRCĂ
Revista Limba Română
Nr. 1-3, anul XIV, 2004

Pentru tipar

Bucuria mărturisirii de a-l şti printre noi / dintre noi, distanţându-se prin statura-i solară, este bucuria cunoaşterii unui om care umblă nestingherit şi smerit totodată pe la tainele cuvintelor limbii române cum ar umbla pe la icoane.
Anatol Ciobanu, cel cu ochii tineri şi neadormiţi, de cronograf ori caligraf de evanghelii petrunemţene, se zice că ar rotunji nişte decenii date cu mireasmă violetă de liliac şi îmbălsămate cu mirungere.
I-am citit interviul, acordat Ninei Negru pentru ziarul Timpul (7 mai 2004), Partidul meu se numeşte „Limba Noastră cea Română” şi mi-am zis, dacă astfel de numeşte multimilionarul Dumisale partid, atunci, ca orice partid respectabil, ar trebui să aibă un lider, un fidel herald al onoarei cărturăreşti, şi distinsul savant-filolog tocmai ar fi bun de preşedinte pentru un asemenea partid, la care ader, necondiţionat, înavuţindu-mă cu asemenea aşi imbatabili.
Cu toate că nu mi-a fost, spre regret, profesor în anii studenţiei, întotdeauna i-am urmărit cu admiraţie, prin cărţi şi studii valoroase, traiectoria academică, mai ales apreciindu-i prestaţia, acolo unde alţii-mulţi debitau aproximaţii, Profesorul venind invariabil cu lecţia de acasă metodic şi cartezian pregătită. În special în anii renaşterii naţionale a alimentat cu studii meticulos argumentate şi atitudini prodigioase epicentrul clocotitor al Mişcării.
Magistru al morfosofiei daco-latine, virtuos al lexifoneticii punctualistice şi singularia tantum professore in sintaxegetica Marelui Fluid al Limbii Române, Anatol Ciobanu va suporta cu seninătate olimpiană şi elogiile, bine meritate, ce i se aduc acum la picioare.
Îi dorim septuagenarului mereu împrimăverit de căldura Florarului mulţi ani în noi cărţi, intonându-i din inimă:
Vivat, Professore!


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog