Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doina BUTIURCA

Doina BUTIURCA
Conf. univ. dr., Universitatea „Petru-Maior”, Târgu-Mureş. Domenii de competenţă: lingvistică, terminologie, estetica sacralităţii. Ultimele lucrări: coordonator pentru limba română, coautor al Proiectului „Vocabulaire panlatin des pneumopathies professionnelles" (Proiect realizat în cadrul Realiter); coautor şi colaborator la „Dicţionarul de critică şi teorie literară. Valori româneşti şi valori europene ale secolului XX".

TEXTE PUBLICATE

Fundamentele greco-latine ale terminologiei medicale Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Introducere la o hermeneutică a simbolului sacru Nr. 1-3, anul XVII, 2007
„...Pilat [...] luând apă şi-a spălat mâinile...” în contextul antropologiei culturale Nr. 9-10, anul XX, 2010
„...Să nu ştie stânga ce face dreapta ta...” din perspectiva „limbii originare” Nr. 1-2, anul XXI, 2011
O problemă de tipologie a culturii: paradigma lateralităţii „stânga” în frazeologisme Nr. 7-8, anul XXI, 2011
Digitus / finger: pattern semantic şi pattern conceptual în frazeologismele cvasispecializate şi de valorizare intelectuală Nr. 9-10, anul XXI, 2011
Limbajul mâinii – cartea de morală a fiinţei umane Nr. 11-12, anul XXI, 2011
„Mărturie raţională” (Origene) şi model conceptual în limbajul religios Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Locuţiuni / expresii şi tipare cognitive Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Fondul latin şi inovaţia în vocabularul panromanic Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Influenţa franceză Nr. 11, anul XV, 2005
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog