Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

FAȚETELE CUVÂNTULUI

COŞERIANA

CUVINTE DEZVELITE

EX CIVITAS

POESIS

CUM SCRIA EMINESCU?

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

IN MEMORIAM

REGISTRU ACTUAL

SUFLET DE VEGHE

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

RECURS LA PATRIMONIU

EVENIMENT

ANIVERSĂRI

DIALOGUL ARTELOR

DE LA GROTESC LA SUBLIM

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

VIAȚA FĂRĂ MACHIAJ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doina BUTIURCA

Doina BUTIURCA
Conf. univ. dr., Universitatea „Petru-Maior”, Târgu-Mureş. Domenii de competenţă: lingvistică, terminologie, estetica sacralităţii. Ultimele lucrări: coordonator pentru limba română, coautor al Proiectului „Vocabulaire panlatin des pneumopathies professionnelles" (Proiect realizat în cadrul Realiter); coautor şi colaborator la „Dicţionarul de critică şi teorie literară. Valori româneşti şi valori europene ale secolului XX".

TEXTE PUBLICATE

Fundamentele greco-latine ale terminologiei medicale Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Introducere la o hermeneutică a simbolului sacru Nr. 1-3, anul XVII, 2007
„...Pilat [...] luând apă şi-a spălat mâinile...” în contextul antropologiei culturale Nr. 9-10, anul XX, 2010
„...Să nu ştie stânga ce face dreapta ta...” din perspectiva „limbii originare” Nr. 1-2, anul XXI, 2011
O problemă de tipologie a culturii: paradigma lateralităţii „stânga” în frazeologisme Nr. 7-8, anul XXI, 2011
Digitus / finger: pattern semantic şi pattern conceptual în frazeologismele cvasispecializate şi de valorizare intelectuală Nr. 9-10, anul XXI, 2011
Limbajul mâinii – cartea de morală a fiinţei umane Nr. 11-12, anul XXI, 2011
„Mărturie raţională” (Origene) şi model conceptual în limbajul religios Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Locuţiuni / expresii şi tipare cognitive Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Fondul latin şi inovaţia în vocabularul panromanic Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Influenţa franceză Nr. 11, anul XV, 2005
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog