Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viorica LIFARI

Viorica LIFARI
Doctor în filologie, conferenţiar universitar la Departamentul Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, USM. Domenii de cercetare: gramatica funcţională, tipologia limbilor germanice, istoria limbii engleze, comunicare interculturală, lingvistica cognitivă. Autoare a 70 de publicaţii, printre care o monografie – Câmpul funcţional semantic al categoriei diatezei în limba engleză (2008), A Study in Germanic Languages (2008), A Methodological Guide in the History of the English Language (2015) etc.

TEXTE PUBLICATE

Metode de cercetare a conceptelor din perspectiva lingvisticii cognitive Nr. 4, anul XXVII, 2017
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog