Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viorica-Ela CARAMAN

Viorica-Ela CARAMAN
Redactor-şef adjunct al revistei „Limba Română”, doctorandă la Institutul de Filologie al A.Ş.M., autoare a volumelor de critică literară Ante-Scriptum, Chişinău, 2009 (Premiul Tineretului municipiului Chişinău pentru Ştiinţă şi Artă, Premiul literar pentru debut al Salonului Internaţional de Carte, Chişinău, 2009), Modele ale temporalităţii poetice, Chişinău, 2012 (Premiul Naţional al Tineretului, 2012). Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.

TEXTE PUBLICATE

Poezia ca domeniu ştiinţific Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Grigore Vieru1 şi Emil Cioran în circumferinţa ideilor comune Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Literatura – document (autentic) al imaginarului Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Iluziile literaturii române. O carte a lui Eugen Negrici care nu trebuie tabuizată Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Emil Cioran în căutarea... paradoxului Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Poezia cotidianului – scriitură sau limbaj poetic? Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
Noua carte postumă a lui Mihai Ursachi – un monolog al „cărţilor pe faţă” Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
Claritate şi exhaustivitate în restituirea procesului literar Nr. 3-4, anul XVIII, 2008
Cultura ca bio-grafie Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Orizonturile eminesciene succesive în imediata noastră vecinătate Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Poeţi români postmoderni de Iulian Boldea sau Grup din Individualităţi Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Temporalitatea – criteriu de definire a imaginarului poetic (contemporan) Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Evaziunea în originar prin contragere sau creaţia „inversă” Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Misterul firescului Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Urmele pe nisip – între certitudine şi fragilitate Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Personalizare vs depersonalizare poetică – un paradox inerţial al integrării Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Heidegger despre fiinţa lui Grigore Vieru Nr. 1-2, anul XX, 2010
Noua poezie basarabeană – o re-autentificare a literaturii Nr. 3-4, anul XX, 2010
Pornind în relectura lui Eminescu... Nr. 5-6, anul XX, 2010
Invitaţie la singurătate cu Liliana Armaşu Nr. 7-8, anul XX, 2010
Grigore Vieru şi retragerea în taină a prezentului Nr. 9-10, anul XX, 2010
Emilian Galaicu-Păun. Poezia ca itinerar către elementaritate Nr. 11-12, anul XX, 2010
Popularizarea problemei lingvistice – o cale spre siguranţa soluţionării Nr. 1-2, anul XXI, 2011
Modele paradigmatice ale timpului poetic românesc1 Nr. 1-2, anul XXI, 2011
De la condiţiile supravieţuirii la tentaţia concurenţei Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Intensitatea viziunii nu dăunează poemului dumneavoastră! Nr. 7-8, anul XXI, 2011
Timp şi afectivitate în „sinestezia morţii”. Trei studii de caz Nr. 9-10, anul XXI, 2011
Trista libertate a cărţilor Nr. 11-12, anul XXI, 2011
Literatura şi diplomaţia literară Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Dublul bacovian – retractil şi cotidian Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Preşedintele Republicii Moldova la Casa Limbii Române Nr. 7-8, anul XXII, 2012
Moştenirea ştiinţifică a lui Eugeniu Coşeriu şi resurecţia studiilor integraliste Nr. 5-6, anul XXIII, 2013
Lingvistica lui Eugeniu Coşeriu – un mobil continuu al formării intelectuale Nr. 5-6, anul XXIII, 2013
Timp – limbaj şi temporalizare literară Nr. 5-6, anul XXIII, 2013
Devenirea eului interior în spațiul detenției. Soljenițîn, Steinhardt, Müller (I) Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Devenirea eului interior în spațiul detenției. Soljenițîn, Steinhardt, Müller (II) Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Devenirea eului interior în spațiul detenției. Soljenițîn, Steinhardt, Müller (III) Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
Desant rusesc în viața ficțiunii basarabene Nr. 2-3, anul XXX, 2020
Acuarela… o didactică a libertății Nr. 2-3, anul XXX, 2020
Arheologia literară a exoticilor temperați Nr. 6, anul XXX, 2020
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog