Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Marcela VÂLCU

Marcela VÂLCU
Lector superior la Catedra de limbă română și filologie clasică, Facultatea Filologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Cursuri predate: Fonetica, Ortografia, Punctuația în limba română, Praxiologia limbii române. Lucrări: „Limba şi literatura română. Bacalaureat. Teste integratoare de evaluare a competenţelor lingvistice, literare şi de comunicare", (coautor C. Șchiopu), manuale „Limba şi literatura română pentru clasa a X-a" (coautor Constantin Şchiopu), a XI-a (coautor Constantin Şchiopu).

TEXTE PUBLICATE

Articolul ca mijloc de realizare a categoriei determinării Nr. 1, anul XXIV, 2014
Despre unele greșeli de exprimare a relației sintactice de coordonare Nr. 3, anul XXIV, 2014
Simularea ca metodă didactică: repere teoretico-metodologice Nr. 5, anul XXIV, 2014
Greșeli de interpretare și de rostire a unor unități fonetice complexe Nr. 6, anul XXIV, 2014
Probleme de pronunțare în cazul unor unități fonetice Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
Strategii în stabilirea valorii (ne)predicative a unor verbe Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
Impactul punctuației inadecvate asupra înțelegerii mesajului Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog